Genel Bilgiler

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında


Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı ile Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri Bünyelerinde rektörlüklere bağlı olarak "Enformatik Bölümü" açılması kararlaştırılmıştır. Aynı kararda bütün öğrencilere temel bilgi teknolojilerinin öğretilmesi amacıyla öğrenimlerinin birinci yarı yılında "Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı" dersinin zorunlu olarak, öğrenimlerinin kalan süreleri içerisinde Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinden en az birini seçerek iki dersin okutulması istenmiştir.  Amaç ve Hedefler

Bölümün Amaç ve Hedefleri


1. 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 uyarınca; Temel Bilgi Teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemelerini yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek,

2. 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/e maddesi uyarınca, zorunlu ve seçmeli dersler olarak koordine etmeleri ve/veya gerçekleştirmek

3. Uzaktan öğretimde kampus içinde Temel Bilgi Teknoloji ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin içeriğini hazırlama, geliştirme ve İnternet'te yayınlama; bunun dışında diğer derslerin düzenlenmesini ve yayınlanmasını sağlamak. Kampus dışında verilen derslerin enformatik bölümüne verilen dersleri hazırlama geliştirme ve yayınlanması diğer derslerinde yayınlanmasını ve takibini yapmak.

4. Üniversitenin ve diğer kuruluşların multimedya isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak. (tanıtım cd'si, yıllık , web sayfası vb)  
Temel Görevleri

Enformatik Bölümünün Temel Görevleri


- Bilgisayar eğitimine yönelik, gerekli örgütlenmeler ve düzenlemelerin yapılması,

- Bilgisayar derslerinin koordinasyonu ve yürütülmesi,

- Laboratuarlarımızın ders için kullanımı dışında, öğrencilerimize internet hizmeti verebilmesini sağlamak olarak tanımlanabilir.

Enformatik Bölümünün ek görevleri:

- Sanal ortamda uzaktan eğitim çalışmaları

- Akademik ve idari personele yönelik çeşitli bilgisayar kursları düzenleme

- Öğrencilere ve sanayiye yönelik çeşitli bilgisayar kursları düzenleme

- Bilgisayar Labaratuarları ve iletişim ağı'nın donanımsal ve yazılımsal yapılandırılması yapılmaktadır.Değerlendirme ve Not Sistemi

Değerlendirme ve Not Sistemi


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.
Son Güncelleme Tarihi:17.01.2018