Misyon/Vizyon

Misyon


Enformatik Bölümünün Üniversitemizde kuruluş amacı, tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir. Bu açıdan bakıldığında kurumun temel fonksiyonu ve misyonu üniversite genelinde “Temel Bilgi Teknolojileri” kullanımına ilişkin derslerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır.  

Vizyon


Üniversite (sadece temel seviyedeki öğrencileri değil, temel seviyedeki akademik eleman ve ileri seviyedeki öğrenci ve akademik elemanını) ve il bazında temel bilgisayar ve bilişim teknolojileri eğitimini gerçekleştiren bir birim olabilmek.

Üniversiteler içerisinde ortak plan ve proje yapabileceği diğer birimler ile işbirliğini arttırarak, bilişim teknolojileri ürünlerini üretmek ve üniversite içerisinde ilgili birimlerin kullanıma sunmak üzere kilit bir rol oynamayabilmek.

Gerçekleştireceği işbirlikleri ile üniversitesini bilişim teknolojilerinin üretilmesinde ve kullanılmasında ülke çapında sayılı üniversiteler arasına koyabilmek.

Gerçekleştirdiği projeleri, üniversiteler dışında, diğer iller için, döner sermaye işletmesi veya teknokent kapsamında kurulabilecek bir birim vasıtasıyla ulaşılabilir kılabilmek ve hizmete sunabilir olmak.

Hedeflenen , üniversite-şehir, üniversite-sanayi işbirliğinin tesis edilmesinde rol oynamalı ve aynı zamanda elemanlarına yeni açılımlar ve kendilerini geliştirmek için fırsat sağlayıcı olabilmek.

Kurum sırasıyla, üniversite, il ve ülke çapında, vizyonu ve misyonu ile örnek olmak. 

Son Güncelleme Tarihi:20.12.2016