ENGELSİZ ÜNİVERSİTEMİZDE YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

ENGELSİZ ÜNİVERSİTEMİZDE YIL  SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Dikici ve Engelli Öğrenci Birimi personellerimizle engelli öğrencilerimize yönelik yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, engelli öğrencilerimizin bilgiye engelsiz erişimini sağlamak, hayatı ve üniversite hayatını kolay yaşanabilir hale getirmek için öğrencilerimize rehberlik edecek konular üzerinde görüşüldü.

Engelli öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantıda onların isteklerine yönelik ihtiyaçlar belirlendi. Onların üniversite hayatından ve birimimiz açısından beklentileri üzerine konuşuldu. Daha kolay yaşanabilir bir üniversite hayatı için her zaman öğrencilerimizle iletişim halindeyiz.