Öğretim Elemanı Sorumlulukları

Öğretim Elemanı Sorumlulukları

  • Özel gereksinimli üniversite öğrencilerinin akademik ve sosyal hizmetlerden diğer öğrencilerle eşit düzeyde yararlanmaya hakları vardır ve bu süreçte Engelsiz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Birimi, fakülte ve yüksek okullar ile her dersten sorumlu öğretim elemanlarının da birtakım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öğretim elemanı öncelikle yasal düzenlemelere uygun davranmalı ve özel gereksinimli öğrencilerin öğretim ortamındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlama ve uygulama yapma sorumluluğunu almalıdır. Öğretim elemanı özel gereksinimli öğrencilerin bireysel gereksinimlerini karşılamaya özen göstermelidir.
  • Dönem başında verdiğiniz dersin ders tanıtım çizelgesinde sınıfınızda özel gereksinimli öğrenci olup olmadığını ve yetersizliğinden dolayı herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyup duymadığı ile ilgili sizinle iletişime geçmesi gerektiğiyle ilgili bir ibare ekleyiniz. ( Örneğin herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız iletişime geçiniz gibi)
  • Eğer sınıfınızda özel gereksinimli bir öğrenci varsa ve desteğe ihtiyacı varsa öğrencinizle özel olarak iletişime geçiniz ve NÖHÜ Engelsiz Öğrenci Birimi’ne yönlendiriniz.
  • NÖHÜ Engelsiz Öğrenci Birimi ile öğrencinize yapacağınız uyarlamalar hakkında iletişime geçiniz. Çeşitli özel gereksinimi olan öğrenciler için yapmanız gereken öğretimsel ve sınavlarla ilgili uyarlamalar için NÖHÜ Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından hazırlanan kılavuzlara ulaşınız.
  • Öğrencinizin mahremiyetine saygı duyunuz ve engeline ilişkin bilgileri gizli tutunuz.

 

Son Güncelleme Tarihi:26.02.2019