Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

Biyoloji biliminin esaslarını anlamalı ve yorumlayabilmeli
Diğer bilim ve anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli
Biyoloji biliminde problemleri görebilmeli
Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli
Önerilen çözümleri savunabilmeli
Biyolojinin kendine özgü bilim dalı özelliklerinin benimsenmesi

Genel Yetkinlikler

Biyoloji bilimine ait temel bilgiler
Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
Çözüm yollarını uygulama becerisi
Biyolojinin temel esaslarının bilinmesi