Merkezimiz Faaliyet Alanları

Merkezimiz Faaliyet Alanları
Kadın, aile, gençlik ve sosyal politika uygulamaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek
Kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı gruplarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurs, panel, seminer, konferans, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek
Merkezin amaçları ile uyumlu olmak üzere özel ve tüzel kişilerce talep edilmesi durumunda danışmanlık hizmeti sunmak
Öğrencilere yönelik yapılacak ders ve ders dışı etkinliklerle kadın, aile, gençlik ve sosyal politika uygulamaları hakkında farkındalık sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak
Niğde ilinde ve ülkemizde çocuk, genç ve yaşlıların yaşadığı sağlık ve toplumsal sorunların (alkol, sigara ve madde bağımlılığı, üreme sağlığı, endemik hastalıklar, sağlıklı yaşlanma, sağlıklı gençlik, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet ve benzeri) belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek, sosyal faaliyetler planlamak ve yapmak
Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023