Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu
1 Prof. Dr. Timur VURAL (Müdür V.)
2Prof. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ (Müz. Böl. Baş. V.) 
3Prof. Dr. Timur VURAL (Türk. Müz. Böl. Baş. V.)
4Doç. Dr. Resul BAĞI (Üye)
5Dr. Öğr. Üyesi Fulya SOYLU BAĞÇECİ (Üye)
6Öğr. Gör. Ezgi TEKİN ARICI (Üye)
7Öğr. Gör. Kaan BAŞTEPE (Üye)
8 Öğr. Gör. Emrah TUNCEL (Üye)
9Elif Çetiner EROL (Yüksek Okul Sek. V./Üye )
10 Öğrenci Temsilcisi (Üye)
Son Güncelleme Tarihi:18.10.2022