Birim İletişim Temsilcileri

  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Birim İletişim Temsilcilerinin Görevleri Şunlardır:

a) Birimindeki personel ve öğrenciler arasından belirlediği kişilerle iletişim ekibini oluşturmak ve bilgi akışını sağlamak suretiyle Koordinatörlük ile Birim arasında köprü görevi görmek.

b) Koordinatörlüğün faaliyet alanlarıyla ilgili birimlerinden gelen her türlü geri bildirimleri Koordinatörlüğe iletmek.

Son Güncelleme Tarihi:29.09.2023