Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

 

Başkan : Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

Üye : Dr. Öğr. Üyesi: Ahmet BÜYÜKAKKAŞ

Üye : Öğr. Gör. Saliha CÖMERT

Üye : Öğr. Gör. Özlem BAŞBOĞA

Üye : Öğr. Gör. Savaş KOLDANCA

Üye : Öğr. Gör. Mehmet Fatih DİNÇASLAN

Üye : Bilg. İşlt. Şükran ERDAL AYTAÇ

Son Güncelleme Tarihi:03.08.2021