ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!!!!!


1- DİĞER ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ
 1. Hazırlık sınıflarına özel öğrenci olarak öğrenim görmek amacıyla başvuru yapılamaz.
 2. Özel öğrenci olarak müracaat edebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu programa en az bir yarıyıl devam etmiş, başvurulan döneme kadarki bütün dersleri almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Olağanüstü durumlarda özel öğrenci olarak gidecek öğrenciden başarı koşulu aranmaz.
 3. Özel öğrencilikte geçirilecek süre, en az bir yarıyıl olmak üzere, Özel öğrencilik hakkından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve öğrencinin özel öğrenci olarak öğrenim gördüğü üniversitenin bulunduğu ilde tedavisi mümkün olmayan hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması ya da öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir.
 4. Öğrencinin, gitmek istediği yükseköğretim kurumundan alacağı derslerin kredi ve içeriklerinin belirtildiği bölüm başkanı onaylı belgeyi dilekçesine ekleyerek ilgili yıla ait akademik takvimlerinde yer alan öğretime başlama tarihinden en az bir ay öncesine kadar ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı başvuru yapmaları gerekir. 
 5. (2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı özel öğrencilik  için ilgili fakülte/yüksekokula  son başvuru tarihi 25 Ağustos 2023,  Bahar yarıyılı için 19 Ocak 2024)
 6. Bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili birim kurulunun, öğrencinin özel öğrenci olarak karşı üniversitede geçireceği süreyi belirtmek suretiyle, her yarıyılda alması gereken derslerin eşleştirmelerini yaparak Yönetmelik’in 6 ncı maddesinde belirlenen kredi limitleri dahilinde öğrencinin her yarıyılda alması gereken derslere karar vererek Senatonun onayına sunulması gerekir
 7. İlgili kurul kararının Senatoda görüşülerek uygun bulunması halinde; karar, karşı yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak gidebilmesi için karşı yükseköğretim kurumu senatosunun olumlu kararı gereklidir.
 8. Öğrencinin Üniversitedeki öğrencilik hakları devam eder, ancak özel öğrenci olarak eğitimine devam ettiği yükseköğretim kurumundaki diplomaya ve statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 9. Karşı yükseköğretim kurumundan alınan derslerin başarı notlarının Üniversitedeki başarı notuna dönüştürülmesinde, Yönetmelik’in 30 uncu maddesi hükümleri geçerlidir
 10. Öğrencinin özel öğrenci iken işlemiş olduğu disiplin suçlarına ilişkin işlemler özel öğrenci olarak öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
2- DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN "ÖZEL ÖĞRENCİ" OLARAK NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNDEN DERS ALMALARI
 1. Hazırlık sınıflarına özel öğrenci olarak öğrenim görmek amacıyla başvuru yapılamaz.
 2. Özel öğrenci olarak müracaat edebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu programa en az bir yarıyıl devam etmiş, başvurulan döneme kadarki bütün dersleri almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Olağanüstü durumlarda özel öğrenci olarak gidecek öğrenciden başarı koşulu aranmaz.
 1. Özel öğrencilikte geçirilecek süre, en az bir yarıyıl olmak üzere, Özel öğrencilik hakkından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve öğrencinin özel öğrenci olarak öğrenim gördüğü üniversitenin bulunduğu ilde tedavisi mümkün olmayan hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması ya da öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir. 
 2. Öğrencinin, her yarıyılda alması gereken dersleri gösteren kayıtlı olduğu üniversite senato kararını, kimlik fotokopisini, öğrenci belgesini, onaylı not durum belgesini dilekçesine ekleyerek ilgili yıla ait akademik takvimlerinde yer alan öğretime başlama tarihiden en az bir ay öncesine kadar ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı başvuru yapmaları gerekir.
 3. (2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı özel öğrencilik  için ilgili fakülte/yüksekokula  son başvuru tarihi 25 Ağustos 2023,  Bahar yarıyılı için 19 Ocak 2024 )
 4. Öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili kurul tarafından karar verilir ve Senatoya sunulur.
 5. İlgili kurul kararı Senatoda görüşülerek sonuca ilişkin karar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna bildirilir.
 6. Özel öğrenci olarak, bir yarıyılda alınabilecek toplam kredi miktarı en fazla, Yönetmelik’in 6 ıncı maddesinde belirlenen kredi miktarı kadar olur. Kredi hesaplamalarında Üniversiteden alınan dersler ve kredileri dikkate alınır.
 7. Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, Üniversitedeki özel öğrencilikleri süresince, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar
 8. Öğrencinin Üniversitede öğrenim gördüğü süre içerisinde; ders alma, devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde, Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 9. Özel öğrencilik süresi sonunda aday öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna gönderilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.