AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA İLİŞİKLERİ KESİLEN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK EK SINAV HAKLARINA DAİR DUYURU