2022-2023 GÜZ YARIYILI DERS KAYDI/KAYIT YENİLEME DUYURUSU


ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!! DERS KAYDI / KAYIT YENİLEME işlemlerindeki yoğunluğu önlemek amacıyla 19 Eylül-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Kayıt Yenileme saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Başlangıç Gün ve Saati Bitiş Gün ve Saati Fakülte/Yüksekokul 
19 Eylül 2022 10:0023 Eylül 2022 17:00İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
19 Eylül 2022 12:0023 Eylül 2022 17:00 Mühendislik Fakültesi
19 Eylül 2022 13:0023 Eylül 2022 17:00 Fen Edebiyat Fakültesi
 19 Eylül 2022 14:00 23 Eylül 2022 17:00 Eğitim Fakültesi 
19 Eylül 2022 15:00 23 Eylül 2022 17:00 Tüm Fakülteler ve Konservatuvar 
19 Eylül 2022 18:00 23 Eylül 2022 17:00 Diğer Tüm Birimler(Enstitüler, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları) 


Ders kayıt/kayıt yenilemenin başladığı ilk gün 19 Eylül 2022 Pazartesi günü otomasyon sistemi üzerinden sadece ders kayıt sayfasına erişim sağlanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı


Katkı Payı (Harç) Ödeme Başlangıç Tarihi

15 Eylül 2022

Katkı Payı (Harç) Ödeme Bitiş Tarihi

23 Eylül 2022

Ders kayıt /Kayıt Yenileme Tarihleri

19 Eylül-23 Eylül 2022

Eğitim-Öğretime Başlama

26 Eylül 2022

Ders Ekle-Sil

28-30 Eylül 2022KAYIT YENİLEME HAFTASI İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER (19 Eylül-23 Eylül 2022)


A. Öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra otomasyon sistemi üzerinden  eğitim öğretim planına göre alması gereken dersleri (Zorunlu-Seçmeli) seçer ve kaydeder.

B. Seçmek istediği seçmeli dersin/derslerin  kontenjanı dolmuş ise, ders seçilemez bu durumda, öğrencinin başka bir seçmeli dersi seçmesi gerekir. Bütün seçmeli derslerin kontenjanının dolmuş olması durumunda, öğrencinin seçmeli ders alma işlemi Ekle-Sil tarihleri içinde gerçekleştirilecektir.

C. Ders Kaydı öğrenci tarafından onaylandıktan sonra danışman onayına açılır. Danışman seçmeli derslere müdahale edemeden zorunlu dersler üzerinde yapılması gerekli işlemleri tamamlayarak ders kaydını onaylar.EKLE-SİL TARİHLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  (28-30 Eylül 2022


ÖNEMLİ NOT:  Öğrenciler ekle-sil işlemlerini kendi sayfalarından yapabileceklerdir. 

Ekle-sil tarihlerinde değişiklik yapan öğrencinin kayıt sayfası ancak onayından sonra danışman onayına açılacağından değişiklik yapıldıktan sonra mutlaka öğrenci onayı yapılmalıdır. 


  1.     1-Kayıt yenileme haftasında seçilen derslerden zorunlu derslerde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler,

2-Seçtiği seçmeli derslerden açılmayan dersi olan öğrenciler,

3-Kayıt yenileme haftasında tüm seçmeli derslerin kontenjanı dolması  nedeniyle seçmeli   ders seçimi yapamayan öğrenciler, otomasyon sistemi üzerinden ekle sil işlemi yapacaklardır.

  1. Açılan seçmeli derslerde silme işlemi yapılamayacaktır. Açılmayan seçmeli dersin yerine açılan seçmeli ders/ derslerden biri tercih edilecektir.
  2. Seçilen seçmeli  derslerden bir ya da birkaç tanesi açılmamış ise, açılmayan ders başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda olunan bir seçmeli ders olsa dahi, öğrencinin isteğine göre açılan seçmeli derslerden biriyle  değiştirilir. Ancak geçmiş dönemdeki açılmayan başarısız olduğu seçmeli dersin silinme isteğini bir dilekçeyle  ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.
  3. Öğrenci isterse danışman yardımı almak üzere ekle sil tarihlerinde danışmanına da şahsen başvurabilir.  

26-30 Eylül 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Açılmayan Seçmeli Ders öğrencinin başarısızlık nedeniyle TEKRAR almak zorunda olduğu bir Seçmeli Ders ise, öğrencinin almak zorunda olduğu Seçmeli Dersin açılmaması nedeniyle onun yerine başka bir seçmeli ders alarak geçmiş dönemdeki açılmayan başarısız olduğu seçmeli dersin silinme isteğini bir dilekçeyle ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmesi, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunun bu isteği karara bağlaması ve bu kararı 30 Eylül 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletmesi zorunludur.


KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİLERİ (15 Eylül - 23 Eylül 2022) 

         2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden  normal öğretim öğrencileri (Normal öğrenim süresinde olan)  katkı payı ödemez . Ancak Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki programlardan program süreleri sonunda (hazırlık sınıfı hariç lisans programı 4 yıl, ön lisans programı 2 yıl, yüksek lisans programı 2 yıl, yüksek lisans mezuniyeti ile doktoraya kayıt yaptıranlar 4 yıl, lisans mezuniyeti ile doktoraya kayıt yaptıranlar 5 yıl) mezun olamayan normal öğretim öğrencileri  katkı payı öder.

 ÖNEMLİ NOT !!!!!!! 27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2022-2023 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın 10. Maddesinin 3. Fıkrasında “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü yer almaktadır.  Ayrıca kararın  10. Maddesinin 1. Fıkrasına göre hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır. Katkı Payı/ Öğrenim Ücretleri 


2022-2023 Güz yarıyılında katkı payı /öğrenim ücreti ödeme işlemleri iki şekilde yapılabilecektir.

1- SANAL POS ile ödeme

Sanal Pos ile ödeme işlemi üniversitemiz kurumsal ödeme sistemi https://kos.ohu.edu.tr adresinden öğrenci numaranızı girdiğinizde ya da OGRİS harç durum sayfasında Kurumsal Ödeme Sistemi düğmesi tıklanarak size ait harç miktarı ile banka ödeme sayfası yönlendirilerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sanal Pos ödemesi konusunda yardım almak için tıklayınız.

2- T.C Ziraat Bankası Şubelerinden ödeme    

Öğrenciler 15-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Türkiye’ nin herhangi bir yerindeki T.C ZİRAAT BANKASI ATM ' lerinden  veya İnternet şubesinden  katkı payını /öğrenim ücretini ödeyebileceklerdir. (Ödeme sırasında size öğrenci numarası sorulacaktır.)


Katkı payı / öğrenim ücreti işlemleri Banka ve Üniversitemiz arasında Online olarak yapıldığından, öğrencilerimiz Güz yarıyılı katkı payı / öğrenim ücretlerini  yatırdıktan sonra 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında otomasyon sistemi http://www.ohu.edu.tr/oidb/sayfa/ogrenci-otomasyon-girisi  üzerinden öğrenci numarası ve otomasyon şifresi ile giriş yaparak ders kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.