TÜRKÜNİBTÜRK KENEŞİ TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (TÜRKÜNİB)

Türk Üniversiteler Birliği, Türk Keneşi üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş süreci 10 Ağustos 2012 tarihinde Çolpon-Ata’ da yapılan Türk Keneşi Eğitim Bakanları Toplantısı ile başlamıştır.

23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’te gerçekleştirilen Türk Keneşi İkinci Zirvesi’nde alınan kararlar sonucunda Birliğin yapısı ortaya konmuştur.

28-29 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Hazırlık Toplantısında alınan kararlar ile Türk Üniversiteler Birliği ve Yükseköğretim Alanı Oluşturma Yönergesi hazırlanarak kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

 

TÜRKÜNİB’in Amaçları:

 

- Ortak tarih, kültür, dil mirasından yola çıkarak yükseköğretim kurumları arasında işbirliği sağlanması, çağdaş, bilimsel düzeye uygun eğitim standartlarının uygulanması suretiyle ortak kimlik bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesi,

- Üye üniversitelerdeki programların uyumlu hale getirilmesi,

- Ortak kredi transfer sisteminin uygulanması,

- Öğretim elemanı yetiştirme programlarının teşvik edilmesi,

- Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının uygulamaya konulması,

- Üye üniversitelerin birbirlerinin diploma denkliğini tanımalarına yönelik uygun zeminin oluşturulması,

- Üniversitelerin belli alanlarda sahip oldukları öne çıkan üstünlüklerden yararlanılması,

- Uygulamaya yönelik ortak öğretim, araştırma programlarının ve projelerin yürütülmesi,

- Üye üniversiteler arasında sempozyumlar, akademik faaliyetler, kültür, bilim ve spor alanlarında yarışmalar düzenlenmesi,

- Türk dünyasına yönelik çalışmalar yürüten öğrencilere özel burs sağlanması,

- Ortak tarih, medeniyet ve edebiyatımıza yönelik derslerin tüm üye ülke üniversitelerinde verilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.

 

Üye Üniversiteler:


2013 yılında 4 üye ülkeden 15 üniversitenin üyeliğiyle kurulmuş olan Birliğe, günümüzde beş ülkeden 23 üniversite üyedir.


Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

Türkiye

Macaristan

Bakü Devlet Üniversitesi

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Yusuf Balasaguni Kırgız Milli Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Szeged Üniversitesi

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

L.N Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi

Hüseyin Karasaev Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi

Ege Üniversitesi

 

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

 

Azerbaycan Diller Üniversitesi

Nazarbayev Üniversitesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

 

 

Kh. Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

Oş Devlet Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

 

 

 

Kapadokya Üniversitesi

 

 

 

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

 

 

 

Gazi Üniversitesi

 


Son Güncelleme Tarihi:01.07.2019