Program Çıktıları
 1. İşletmecilik bilgilerini uygulayabilme becerisi,
 2. Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi,
 3. İşletmecilik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,
 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci,
 5. İşletmecilik alanında gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi,
 6. Disiplinlerarası takım çalışmasını yapabilme becerisi,
 7. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma becerisi,
 8. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi,
 9. Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi,
 10. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi,
 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi,
 12. Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi,
 13. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi.
 
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023