Yayınlar

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

1. KARATAŞ ABDULLAH,DEMİRKOL TANER (2016). The Opinions of 14th Century Philosopher Ibn

Khaldun on Urbanization. International Review of Social Sciences and Humanities?, 11(2), 14-19.

(Yayın No: 2862335)

2. KARATAŞ ABDULLAH,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN (2016). Environmental Education as a Tool for

Increasing Environmental Awareness of Vocational School Students. Anthropologist-International

Journal of Contemporary and Applied Studies of Man, 23(3), 378-384. (Yayın No: 2629924)

3. KARATAŞ ABDULLAH (2016). Environmental Impacts of Globalization and a Solution Proposal.

American International Journal of Contemporary Research , 6(2), 64-70. (Yayın No: 2822413)

4. KARATAŞ ABDULLAH (2016). The Role of Environmental Education in Transition from

Anthropocentrism to Ecocentrism. International Journal of Business and Social Science, 7(1), 125-

129. (Yayın No: 2615988)

5. DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH (2016). The Relationship Between Organizational Ethics

and Green Marketing. International Review of Social Sciences and Humanities , 10(2), 71-77.

(Yayın No: 2571557)

6. KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU (2016). Environmental Education as a Solution Tool for the

Prevention of Water Pollution. Survey in Fisheries Sciences, 3(1), 61-70. (Yayın No: 2862334)

7. KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH (2016). The Role of Sustainable Water Management in

Protection of Water Resources. Journal of Survey In Fisheries Sciences, 2(2), 83-90. (Yayın No:

2571433)

8. KARATAŞ ABDULLAH,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN,ÇİLKAYA BİLAL,AYİŞ AKKURT AYŞE (2015). The

Role and Importance of Environmental Education in Sustainable Rural Development. Asian

Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities, 2(4), 100-108. (Yayın No: 1680814)

9. KARATAŞ ABDULLAH (2015). Importance of Ethical Principles for Eco-friendly Management.

China-USA Business Review, 14(6), 298-304. (Yayın No: 1680815)

10. KARATAŞ ABDULLAH (2015). The Importance of Ethical Responsibility in Management of Natural

Resources. European Journal of Sustainable Development, 4(4), 39-47. (Yayın No: 1680818)

11. KARATAŞ ABDULLAH, ALPAGUT BERNA (2015). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci İle İlişkili

Faktörler: Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği.. UHBAB-Uluslararası Hakemli Beşeri ve

Akademik Bilimler Dergisi, 11(4), 23-41. (Yayın No: 1256914)

12. KARATAŞ ABDULLAH (2015). The Significance of Fishery Production for Economic Development:

Example of Ecemiş. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 1(2), 33-38. (Yayın No: 1353696)

13. KARATAŞ ABDULLAH (2014). The Relationship Between the Bioculture and Bioenvironment..

Anthropologist-International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man, 18(2), 413-

419. (Yayın No: 1256906)

14. YALÇINKAYA Elvan, KARATAŞ Abdullah, TALAS MUSTAFA (2014). A Study on the Environmental

Attitudes of Candidate Teachers. Mediterranean Journal of Humanities, 4(1), 275-284., Doi:

10.13114/MJH.201416439 (Yayın No: 1256917)

15. KARATAŞ ABDULLAH (2014). Environmental Ethics Education as a Tool for the Prevention of

Environmental Problems in the Community. European Journal of Sustainable Development, 3(4),

263-268. (Yayın No: 1256910)

16. TALAS MUSTAFA, KARATAŞ ABDULLAH (2014). Kültür Varlıklarının Korunmasında Çevre

Eğitiminin Rolü. UHBAB-Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(7), 57-65.

(Yayın No: 1256928)

17. KARA BARIŞ, KARATAŞ ABDULLAH, KARABAĞ ÖZGÜR (2014). Toward A New Trend in Marketing

Management: Green Positioning. IJER-International Journal of Economics and Research, 5(1), 27-

38. (Yayın No: 1256930)

18. KARATAŞ ABDULLAH (2014). Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum

Kuruluşlarının Rolü: Türkiye Örneği. Turkish Studies - International Periodical For The Languages,

Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 855-867. (Yayın No: 1256925)

19. KARATAŞ ABDULLAH (2013). The Importance of Environmental Education In the Adoption of a

Sustainable Life Style In a Society. International Journal of Global Education, 2(2), 31-38. (Yayın

No: 1256942)

20. KARATAŞ ABDULLAH, ASLAN GÖKÇE (2012). İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin

Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği. Zeitschrift für

die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 4(2), 259-276. (Yayın No: 1256949)

21. TALAS MUSTAFA, KARATAŞ ABDULLAH (2012). Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet

Uygulamaları Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği. Zeitschrift

für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 4(1), 107-124. (Yayın No: 1256950)

22. KARATAŞ ABDULLAH (2011). Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Doğa Tarihi Müzeleri’nin Rolü.

Akademik Bakış Dergisi 27, 1-15. (Yayın No: 1256954)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA

(proceedings) basılan bildiriler :

KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KARATAŞ ABDULLAH,ALBAYRAK GÜLDENER,FURAT

MİNA,ÖZKAN RECEP,CAN YÜCEL,ŞAHAN ARZU (2016). Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim

Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi. III. Uluslararası Türk

Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:2948804)

KARATAŞ ABDULLAH (2015). İnsan Merkezli Bakış Açısından Çevre Merkezliliğe Geçişte Çevre

Eğitiminin Rolü. Çevre ve Kültür 2015-VIII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu (Sözlü

Bildiri)(Yayın No:1680821)

KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN (2015). Çevre Sorunlarına Bir Çözüm Aracı

Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk. III.Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi

(Tam metin bildiri)(Yayın No:1680819)

KARATAŞ ABDULLAH (2015). Yerel Düzeyde Bilinçlendirme Faaliyetleri Kapsamında Çevre Eğitimi.

I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi (Tam metin bildiri)(Yayın No:2782178)

KARATAŞ ABDULLAH (2014). Çevre Sorunlarına Alternatif Bir Çözüm Aracı Olarak

Yükseköğretimde Çevre Eğitimi. II. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (Tam metin bildiri)

(Yayın No:1257921)

KARATAŞ ABDULLAH, BEŞER GÖRDELES NALAN (2014). Doğal Çevreye Ait Sorunlar ve Doğal

Çevrenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi. II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (Sözlü Bildiri)

(Yayın No:1257923)

KARATAŞ ABDULLAH, YALÇINKAYA ELVAN, TALAS MUSTAFA (2014). Bölgesel Kalkınmada Sivil

Toplum Kuruluşlarının Önemi: Niğde İli Örneği. II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (Sözlü

Bildiri)(Yayın No:1257922)

KARATAŞ ABDULLAH (2014). Çevre Sorunlarının Sınırlar Ötesi Özelliği: Hazar Denizi Örneği. I.

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:1257926)

KARATAŞ ABDULLAH (2014). The Importance of Environmental Ethics Education at Universities.

The 8th International Technology, Education and Development Conference (Tam metin bildiri)

(Yayın No:1257928)

KARATAŞ ABDULLAH (2013). Toplumda Sürdürülebilir Bir Yaşam Tarzının Benimsenmesinde Çevre

Eğitiminin Önemi. Uluslararası İlköğretim Eğitimi Konferansı (Sözlü Bildiri)(Yayın No:1257931)

KARATAŞ ABDULLAH (2013). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitiminin Önemi. V. Uluslararası

Eğitim Araştırmaları Kongresi (Poster)(Yayın No:1257933)

KARATAŞ ABDULLAH (2013). İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Sosyal

Bilgiler Dersinin Önemi. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın

No:1257937)

KARATAŞ ABDULLAH (2012). Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin Yetişkin Eğitimindeki Yeri

ve Önemi.. Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (Sözlü Bildiri)

(Yayın No:1257941)

KARATAŞ ABDULLAH (2012). Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında İlköğretim

Öğretmenlerinin Rolü ve Eğitimi. 1. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

Sempozyumu (Sözlü Bildiri)(Yayın No:1257940)

TALAS MUSTAFA, KARATAŞ ABDULLAH (2012). Kültür Varlıklarının Korunmasında Çevre

Eğitiminin Rolü. 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu (Poster)(Yayın No:

1257939)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

1. KARATAŞ ABDULLAH (2016). Yerel Yönetimlerde Çevre Korumanın Bir Aracı Olarak Çevre Eğitimi.

CYBD-JCAS Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergi, 1(1), 20-30. (Kontrol No: 2650789)

2. KARATAŞ ABDULLAH (2013). Gençlerin Doğal Çevre İle Etkileşim Kurmalarının Güvenli Yarınlar

İçin Önemi. Türkiz-Düşünce Dünyasında Siyaset ve Kültür Dergisi, 4(23), 81-92. (Kontrol No:

1256937)

3. KARATAŞ ABDULLAH (2013). İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi. Marmara

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 304-318. (Kontrol No:

1256960)

4. KARATAŞ ABDULLAH, KARABAĞ ÖZGÜR (2013). Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(29), 1-21. (Kontrol No: 1256958)

5. DOĞAN SELEN, KARATAŞ ABDULLAH (2012). Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Güven

Ortamının

Oluşturulmasında Etiğin Önemi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 93-

109. (Kontrol No: 1256964)

6. DOĞAN SELEN, KARATAŞ ABDULLAH (2011). Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi

Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 1-40.

(Kontrol No: 1256966)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU (2015). Toplumda Çevre Sorunlarının Önlenmesi Kapsamında

Çevre Eğitimi: Kanada Örneği.. XIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi., (Yayın No:2531211)

2. KARATAŞ ABDULLAH (2014). Yerel Yönetimlerde Çevre Korumanın Bir Aracı Olarak Çevre Eğitimi. V.

Eğitim Yönetimi Forumu, (Yayın No:1257943)

3. KARATAŞ ABDULLAH (2014). Sağlık Kuruluşlarında Çevre Etiği Eğitiminin Önemi. II. Ulusal Sağlık

Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, (Yayın No:1257948)

4. KARATAŞ ABDULLAH (2013). Okul Öncesi Dönem İçin Çevre Eğitiminin Gerekliliği. Eğitimde İyi

Örnekler Çalıştayı, (Yayın No:1257949)

5. KARATAŞ ABDULLAH (2013). Doğa Turizminde Çevre Eğitiminin Önemi. II. Rize Kalkınma

Sempozyumu, (Yayın No:1257950)

6. KARATAŞ ABDULLAH (2012). Sağlıklı Bir Çevre İçin Çevre Eğitiminin Gerekliliği. I. Ulusal Sağlık

Kuruluşları ÇevreYönetimi Sempozyumu, (Yayın No:1257951)

7. KARATAŞ ABDULLAH (2012). Okullarda Örgütsel Etiğin Yapılandırılmasında Okul Yöneticilerinin Rolü.

III. EğitimYönetimi Forumu, (Yayın No:1257952)

8. KARATAŞ ABDULLAH (2012). Çevre Sorunlarının Çözümünde Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Önemi.

UlusalFen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (Yayın No:1257953)

9. KARATAŞ ABDULLAH (2012). İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi.

Multidisipliner Etik Kongresi, (Yayın No:1257954)

Son Güncelleme Tarihi:19.12.2016