2023/2 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Sonuçları Açıklandı!

Z**** Y*** 

E**** Ş***** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

Futbolculara Uygulanan Core Egzersizlerinin Solunum Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

A*** D**** T***** 

Z*** B**** A**** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

Gençlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Dijital Oyun Bağımlılığı Ve Mutluluk Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

E*** E*** 

E**** Ş***** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

Beslenme Bilgi Puanları İle Toparlanma Bilgi Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

İ***** A*** Y****** 

G***** Y***** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

Spor Bilimleri Öğrencilerinin E-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması 

A***** Y***** 

Z***** K**** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

Taekwondo Sporcularının Algıladıkları Stres İle Saldırganlık Ve Öfke Düzeylerinin İncelenmesi 

T**** K** 

İ**** G**** Y***** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 

Fiziksel Aktivite Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

U*** K******** 

H**** A** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Raket Sporları İle İlgilenen Bireylerin Yaşam Tatminleri Ve Spor Katılım Güdülerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma 

S**** Y***** 

Z*** B**** A**** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Sedanter Kadınlara Uygulanan 4 Haftalık Step-Aerobik Egzersizlerinin Yaşam Ve Uyku Kalitesine Etkisi 

İ***** T******* 

Z***** K**** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Üniversite Öğrencisi Sedanter Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık Step-Aerobik Egzersizlerinin Vücut Kompozisyonu, Esneklik, Yaşam Kalitesi Ve Psikolojik İyi Oluşa Etkisi 

S****** Y***** 

S***** İ*** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Spor Bilimleri Öğrencilerinin Üst Bilişsel Süreçleri İle Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 

M******* M****** E**** 

S***** İ*** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Voleybol Sporcularına Uygulanan Nordic Hamstring Egzersizinin Hamstring Kas Gücü Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

S*** Ü*** K** 

A**** E*** A******* 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Spor Bilimlerinde Öğretim Gören Öğrencilerin Medya Okuryazarlık Düzeyi İle Taraftarlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

U****** C***** 

Z*** B**** A**** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktvite Düzeyleri İle Uyku Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ş**** U*** 

Z***** K**** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Spor Bilimleri Fakültesi İle Güzel Sanatlar Fakültesinde Okuyan Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygılarının Ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması 

M*** B***** 

A**** E*** A******* 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi Ve Kamu Yönetimi Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Medya Okur Yazarlığının Spor Katılım Güdülerine Etkisi 

B**** Y***** 

H**** A** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

Farklı Isınma Programlarının Futbolcularda Şut Hızına Akut Etkisi 

N******* K**** 

H**** E**** A***** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

Futbol Kulüplerinin Taraftar Sadakati Oluşumunda Ünlü Oyuncuların Marka Kimliği Ve Marka Özgünlüğünün Etkisi: Türkiye Süper Ligi Örneği 

Y**** H**** K*** 

H**** E**** A***** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

Sporcuların Sosyal Medya Reklamlarına Tıklamasını Ve Satın Alma Niyetini Ne Etkiler? Ünlü Uzmanlığı, Güveni Ve Çekiciliğin Rolleri 

R****** A***** 

S***** İ*** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

Okçulara Uygulanan 4 Hafta Solunum Kası Egzersizlerinin Atış Performansı İle Dikkate Etkisi 

S******* E****** 

F**** D*** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Risk Alma Düzeyleri Ve Özgüvenleri Düzeylerinin İncelenmesi 

D**** K***** 

A***** S**** 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

Kariyer Stresinin Yordanmasında Sporcu Farkındalığının Rolü: Oryantiring Sporcuları Üzerine Bir Araştırma 

Fakültemiz öğretim üyeleri ve elemanlarının danışmanlığında 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı öğrencilerimizden 51 adet başvuru bulunmaktadır. Başvurulan projelerin 22 tanesi kabul edilmiştir. Fakültemiz öğrencileri 2023/2 döneminde yapılan başvurularda %43 oranında başarı elde etmiştir. Öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.