Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu
1 Prof. Dr. Rüçhan İRİ
2 Prof..Dr.Serkan İBİŞ 
3 Doç.Dr.Emin SÜEL 
4Doç.Dr.Zait Burak AKTUĞ  
5Doç.Dr.Hasan AKA
6Dr.Öğr.Üyesi İ.Ümran AKDAĞCIK  
7Dr.Öğr.Üyesi Fatih DİNÇ 
8Öğr.Gör.Ahmet KESKİN  
9Öğr.Gör.Nedim URCAN   
Son Güncelleme Tarihi:02.08.2021