Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders INT1001 MATEMATİK I 2 0 4
KÜME, SAYILAR, MODÜLER ARİTMETİK CEBİR KAVRAMI, POLİNOM KAVRAMI VE POLİNOMLARLA İŞLEMLER, ORAN VE ORANTI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI, DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER, FONKSİYONLARDA TEMEL İŞLEMLER, FONKSİYON ÇEŞİTLERİ PARABOL VE GRAFİĞİ, PARÇALI DOĞRUSAL FONKSİYON VE GRAFİĞİ, MUTLAK DEĞER FONKSİYONU VE GRAFİĞİ, ÜSTEL FONKSİYONLAR, LOGARİTMA
Zorunlu Ders INT1003 MEKANİK VE STATİK 3 0 4
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER, KUVVETLERDE BİLEŞEN VE BİLEŞKE İŞLEMLERİ. BİR NOKTADA MOMENT, MESNET TEPKİLERİ
Zorunlu Ders INT1005 TEKNİK RESİM 2 1 4
TEKNİK ÇİZİMİN TEMEL ESASLARI, ÖLÇEKLİ ÇİZİM, GEOMETRİK ÇİZİMLER, DÜZLEMİN İZDÜŞÜMÜ, GEOMETRİK CİSİMLERİN İZDÜŞÜMÜ, DÜZLEMLERİN ARAKESİTİ, BASİT PARÇALARIN PERSPEKTİFİ, TEMEL GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ, PARÇALARIN TAM KESİTLERİ VE TARAMA
Zorunlu Ders INT1007 MESLEKİ UYGULAMALAR 2 1 4
DUVAR VE ÖRGÜ MALZEMELERİ, SIVALAR VE SIVA MALZEMELERİ, KAPLAMA MALZEMELERİ VE TEKNİĞİ, BETONARME DONATI HAZIRLANMASI, KOLON DONATISI, KİRİŞ DONATISI, DÖŞEME DONATILARI,YAPI İSKELELERİ, BETONARME KALIPLAR, AHŞAP ÇATILAR
Zorunlu Ders INT1009 YAPI MALZEMELERİ 2 1 4
YAPI MALZEMELERİNİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI VE NUMUNE ALMA YÖNTEMLERİ, FİZİKSEL, MEKANİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ, BETON BİLEŞENLERİNİ BELİRLEMEK V E ÖZELLİKLERİ, METAL VE AHŞAP MALZEMELERİ BELİRLEMEK VE ÖZELLİKLERİ,DUVAR BİLEŞENLERİ, DÖŞEME VE ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİNİ BELİRLEMEK, ISI,SU VE YANGIN YALITIM MALZEMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI,
Zorunlu Ders INT1011 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 3
ARAŞTIRMA KONULARINI SEÇME , KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA,ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HALİNE DÖNÜŞTÜRME,SUNUMA HAZIRLIK YAPMA, SUNUMU YAPMA
Zorunlu Ders INT1013 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 1 3
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders INT1002 MATEMATİK II 2 0 4
TEMEL TRİGONOMETRİ,TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR,MATRİSLER,DENKLEM SİSTEMLERİ,LİMİT,SÜREKLİLİK, TÜREV,FONKSİYON GRAFİKLERİ, İNTEGRAL, İNTEGRALİN ALAN, HACİM VE AĞIRLIK MERKEZİ, İNTEGRALİN ALAN, HACİM VE AĞIRLIK MERKEZİ HESAPLAMALARI
Zorunlu Ders INT1004 YAPI STATİĞİ 3 0 5
İZOSTATİK KİRİŞLER, İZOSTATİK DÜZLEM ÇERÇEVELER, İZOSTATİK DÜZLEM KAFES SİSTEMLER, ÜÇ MAFSALLI SİSTEMLER, HİDROSTATİK BASINÇ, HİDROSTATİK KUVVET, HİDROSTATİK KUVVETİN ETKİ NOKTASI
Zorunlu Ders INT1006 BETON TEKNOLOJİSİ 2 1 4
ÇİMENTODA KIVAM, ÇİMENTO PRİZ, ÇİMENTODA HACİM SABİTLİĞİ,ÇİMENTODA ÖZGÜL AĞIRLIK, ÇİMENTODA DAYANIM, AGREGADA BİRİM HACİM VE ÖZGÜL AĞIRLIK, AGREGADA ELEK ANALİZİ , AGREGADA SU EMME ORANI, AGREGADA AŞINMA KAYBI, İNCE AGREGADA İNCE MADDE ORANI,BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEYİ YAPMAK, BETON KIVAM DENEYLERİ YAPMAK ,BETON BASINÇ DENEYİ YAPMAK ,BETON KAROT DENEYİ YAPMAK ,BETONDA MİNERAL KATKI KULLANMAK, BETONDA MİNERAL KATKI KULLANMAK ,BETONUN TAŞINMASI VE DÖKÜMÜ, BETONUN BAKIMI
Zorunlu Ders INT1008 MUKAVEMET 3 0 4
AĞIRLIK MERKEZİ, ATALET MOMENTİ, ÇEKME GERİLMESİ, BASINÇ GERİLMESİ, KESME GERİLMESİ,TEK EKSENLİ EĞİLME
Zorunlu Ders INT1010 SU TEMİNİ VE İLETİMİ 2 1 4
İÇME SULARI, SULAMA SUYU, ENERJİ ÜRETİMİNDE SU, SU İHTİYACI, SU KAYNAK DEBİSİ, YÜZEY SULARI, YER ALTI SULARI, CAZİBELİ İLETİM, TERFİLİ İLETİM
Zorunlu Ders INT1014 DEPREM BİLGİSİ 2 0 2
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders INT2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 1 4
PAKET PROGRAM KURULUMU,CAD PROGRAMI KOMUTLARI,CAD PROGRAMI ÇİZİM AYARLARI, ARAÇ ÇUBUKLARI TEMEL BİLGİSAYAR İŞLEMLERİ, DETAY ÇİZİMLERİ ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI,TEFRİŞ VE TARAMA,SON İŞLEMLER,ÇIKTI ALMA İŞLEMLERİ
Zorunlu Ders INT2003 ZEMİN MEKANİĞİ 2 1 4
ÇEVRE GEOTEKNİĞİ AÇISINDAN ZEMİNLERİN GENEL YAPISI,MUAYENE ÇUKURLARI,ZEMİNDEN NUMUNE ALMA YÖNTEMLERİ,SU İÇERİĞİ, ZEMİN İNCELEME TUTANAĞI ,ISLAK ELEK ANALİZİ,İNCE TANELİ ZEMİNLERDE BAĞIL YOĞUNLUĞU, ORTA VE İRİ TANELİ ZEMİNLERDE BAĞIL YOĞUNLUĞU, TABİİ BİRİM HACİM AĞIRLIĞI, İNCE TANELİ ZEMİNLERİN DANE ÇAPI DAĞILIMI,CASAGRANDE CİHAZI İLE LİKİT LİMİT DENEYİ,KONİ BATMA CİHAZI İLE LİKİT LİMİT DENEYİ,PLASTİK LİMİT DENEYİ,RÖTRE LİMİTİ DENEYİ
Seçmeli Ders INT2005 ŞANTİYE ORGANİZASYONU 2 1 4
ŞANTİYE KURULUMU,İŞ PROGRAMI,ŞANTİYEDE İMALAT HAZIRLIĞI,İMALAT EKİPLERİ,APLİKASYON ÇALIŞMALARI,HAFRİYAT İŞLERİ,HAFRİYAT İŞLERİ,ŞANTİYE DEFTERLERİ,BÜRO ÇALIŞMALARI,İMALAT KONTROLÜ,HAK EDİŞ HAZIRLAMA,GEÇİCİ VE KESİN KABUL
Zorunlu Ders INT2007 BETONARME 3 1 4
DÖŞEMENİN STATİK HESAPLARI,DÖŞEME TASARIMI,KİRİŞLERİN STATİK HESAPLARI, KİRİŞ TASARIMI,KOLONLARIN STATİK HESAPLARI,KOLON TASARIMI,TEMEL YÜKLERİ,TEMEL TASARIMI
Seçmeli Ders INT2009 ÇELİK YAPILAR 3 0 4
ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM NOKTALARI,ÇELİK YAPI NOKTA DETAYLARI,ÇELİK YAPILARDA ÇEKME ÇUBUKLARI,ÇELİK YAPILARDA BASINÇ ÇUBUKLARI
Seçmeli Ders INT2011 HİDROLİK VE HİDROLOJİ 2 1 4
HİDROLOJİ, YAĞIŞ, ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ, HİDROLOJİK ÇEVRİM, YER ALTI VE YERÜSTÜ SULAR, İDEAL AKIŞKAN, BORULARDAKİ AKIM TÜRLERİNİ VE SÜRTÜNME KAYIPLARI, LAMİNER VE TÜRBÜLANSLI AKIMLAR, BORULARDA OLUŞAN YÜK KAYIPLARI, AÇIK KANAL AKIMLARI, SERBEST YÜZEYLİ AKIMLARI, HİDROLİK EĞİM
Seçmeli Ders INT2013 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 2 5
HERHANGİ BİR YAPI SİSTEMİNE AİT VERİLERİ PAKET PROGRAMDA GİREBİLMEK VE ANALİZİ YAPABİLMEK.
Seçmeli Ders INT2015 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 3 0 4
KALİTE KAVRAMI, SANDART VE STANDARDİZASYON, STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ, YÖNETİM KALİTESİ VE STANDARTLARI, ÇEVRE STANDARTLARI, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MODELLERİ, STRATEJİK YÖNETİM, YÖNETİME KATILMA, SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ, KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ,
Seçmeli Ders INT2017 PREFABRİK YAPILAR 2 1 4
AHŞAP VE ÇELİK PREFABRİKE YAPILAR.
Seçmeli Ders INT2019 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
YABANCI DİLİ İŞ HAYATINDA DOĞRU KELİME VE İFADELERİ KULLANARAK ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE KONUŞABİLME, MESLEĞİ İLE İLGİLİ KONULARDA NORMAL HIZDA KONUŞULANI ANLAYABİLME, MESLEĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ KONULARDA AMACA UYGUN YAZABİLME, YAZIŞMALAR YAPABİLME, MESLEĞİ İLE İLGİLİ KONULARDA OKUDUĞUNU ANLAYABİLME, KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİREBİLME.
Seçmeli Ders INT2021 TEMEL İNŞAATI 2 1 4
TEMEL İNŞAATI TERİMLERİ, LABORATUAR VE ARAZİ DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TEMEL ZEMİNLERİNİN TAŞIMA GÜCÜ PARAMETRELERİ, KONSOLİDASYON VE ANİ OTURMA PARAMETRELERİ, YAPI TEMELLERİNİN TASARIMI, BASİT DAYANMA YAPILARI.
Seçmeli Ders INT2023 MESLEKİ MATEMATİK 3 0 3
İNTEGRAL, İNTEGRAL YARDIMI İLE ALAN, HACİM HESAPLARI, İNTEGRAL YARDIMI İLE AĞIRLIK MERKEZİ HESAPLAMALARI, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ, HATA , HATA ÇEŞİTLERİ, HATA ANALİZİ LİNEER DENKLEM , SİSTEMLERİN ÇÖZÜMÜ, EĞRİ UYDURMA YÖNTEMİ İNTERPOLASYON TEKNİKLERİ
Seçmeli Ders INT2025 KAGİR YAPILAR 3 0 4
KAGİR YAPI, YAPI ELEMANLARI VE YAPIM SİSTEMLERİNİN TANIMLANIP ÖRNEKLENMESİ, KAGİR YAPI VE YAPI ELEMANLARINDA MEYDANA GELEN DEFORMASYONLAR VE NEDENLERİNİN TESPİTİ, YAPILAN İNCELEME VE ANALİZLER NETİCESİNDE GEREKLİ VE UYGUN OLAN ONARIM TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI.
Seçmeli Ders INT2027 YAPI TESİSATLARI 2 1 4
ATIK SU TESİSATI VE KULLANILAN MALZEMELERİ, TEMİZ SU TESİSATI VE KULLANILAN MALZEMELERİ, YAPI ELEKTRİK TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELERİ, YAPI MERKEZİ SİSTEM ISITMA TESİSATI MALZEMELERİ.
Seçmeli Ders INT2029 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 4
Elektrik bilgisi, elektrik motorları ve arızaları, elektrik işlerinde isg.
Zorunlu Ders INT2031 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 2
Staj Dersi INT2049 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 5
STAJ
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders INT2002 YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME 2 1 3
HASAR TESPİTİ, RÖLEVE ÇALIŞMASI, TAHRİBATSIZ MUAYENE, TAHRİBATLI MUAYENE YAPILARDA GÜÇLENDİRME, HASARLI BÖLGEDE ÖN HAZIRLIK, MALZEME TEMİNİ, İSKELE VE PLATFORM, ONARIM VE GÜÇLENDİRME
Seçmeli Ders INT2004 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI 2 1 3
PROJE KONUSU, İHTİYAÇ ANALİZİ VE İŞ PROGRAMI, KAYNAK ARAŞTIRMASI, PROJE YÜRÜTÜLMESİ, PROJE SUNUMU, PROJE DOSYALAMA, PROJELERİN TESLİMİ
Zorunlu Ders INT2006 YAPI METRAJI VE MALİYETİ 3 1 4
METRAJLARIN ÇIKARTILMASI, BİRİM FİYAT ÇIKARTILMASI, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI, İHALE KOMİSYONLARI, GENEL, TEKNİK VE ÖZEL ŞARTNAMELER, İHALE DOSYALARI, KİK TEKLİF DOSYALARI, KİK YAZIŞMA EVRAKLARI, İHALE SÖZLEŞMESİ
Seçmeli Ders INT2008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 1 4
TASARIM KONUSU, PAKET PROGRAM KURULUMU, PAKET PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI, VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ, ANALİZ YAPTIRMA, PROGRAM ÇIKTILARI
Seçmeli Ders INT2010 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 0 3
KALİTE KAVRAMI, STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ, YÖNETİM KALİTESİ VE STANDARTLARI, ÇEVRE STANDARTLARI, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MODELLERİ, STRATEJİK YÖNETİM
Seçmeli Ders INT2012 ÇEVRE KORUMA 2 1 2
ÇEVRE YÖNETMELİK BİLGİSİ, ULUSLARARASI SAĞLIK VE GÜVENLİK, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Seçmeli Ders INT2014 İLETİŞİM 2 1 2
İLETİŞİMİN TEMEL ÖĞELERİ, İŞLEYİŞ AÇISINDAN İLETİŞİM, ÖRGÜT VE GRUP İÇİNDE İLETİŞİM KURMA BECERİLERİ, İLETİŞİMİ ENGELLEYEN YADA AKSATAN STATÜ FARKLILIKLARI DİL VE ANLATIM GÜÇLÜKLERİNDEN KAYNAKLANAN KISITLAMALAR VE BUNLARIN ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, YAZILI, SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİMİN ÖNEMİ VE KULLANILAN TEKNİKLER.
Seçmeli Ders INT2016 MESLEK ETİĞİ 3 0 2
ETİK SİSTEMLERİNİ İNCELEMEK, AHLAKIN OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLERİ İNCELEMEK, MESLEK ETİĞİNİ İNCELEMEK, MESLEKİ YOZLAŞMA VE MESLEK HAYATINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN SONUÇLARINI İNCELEMEK, SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMINI İNCELEMEK
Seçmeli Ders INT2018 APLİKASYON 2 2 4
APLİKASYON KAVRAMI, YATAY NOKTA APLİKASYONU APLİKASYON KAVRAMI, YATAY NOKTA APLİKASYONU YATAY AÇI APLİKASYONU, YÜKSEKLİK APLİKASYONU, ÜÇ BOYUTLU APLİKASYONLAR ADA VE PARSEL APLİKASYONU ADA VE PARSEL APLİKASYONU UYGULAMASI, YATAY KURP APLİKASYONU, YATAY KURP APLİKASYONU UYGULAMASI, DÜŞEY KURP APLİKASYONU, BİNA APLİKASYONU VE TUS UYGULAMASI, ALTYAPI PROJELERİNİN APLİKASYONU, ALTYAPI PROJELERİNİN APLİKASYONU UYGULAMALARI.
Seçmeli Ders INT2020 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR 3 0 4
KALİTE KAVRAMI, STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ, ÇEVRE STANDARTLARI, ÜRETİMDE KALİTE KONTROLÜ.
Seçmeli Ders INT2022 BETONARME PROJE 2 1 4
TAŞIYICI SİSTEM TASARLAMA , DÖŞEME, KİRİŞ, KOLON ÖN BOYUT VERİLMESİ VE HESAPLARI. KİRİS KESİT HESAPLARI, KOLON KESİT HESAPLARI, TEMEL HESAPLARI. KİRİS DETAYLARI, MERDİVEN DETAYLARI
Seçmeli Ders INT2024 MESLEK RESMİ 3 0 3
PLAN, KESİT, DETAY VE GÖRÜNÜŞLERDE KULLANILAN İŞARET VE SEMBOLLERİ ÇİZMEK, TARAMA YAPMAK, ÖLÇÜLENDİRME YAPMAK, DETAY ÇİZMEK, KAT PLANLARINI ÇİZMEK, GÖRÜNÜŞ ÇİZMEK, KESİT ÇİZMEK, BETONARME ELEMANLARIN PLAN VE DETAY ÇİZİMİNİ YAPMAK.
Zorunlu Ders INT2026 KARAYOLU İNŞAATI 2 1 4
ARAZİNİN TOPOĞRAFİK DURUMUNUN TESPİTİNİ, GÜZERGAH SEÇİMİNİ, KARAYOLU STANDARTLARI UYGULAMALARINI, KARAYOLU GEOMETRİK STANDARTLARININ UYGULANMASINI, KARAYOLU İLE İLGİLİ HESAPLAMALARINI, KARAYOLU ALT VE ÜST YAPISI BİLEŞENLERİNİN TESPİTİNİ, KARAYOLU TOPRAK İŞLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARIN KONTROL İŞLERİNİ YAPABİLECEKTİR.
Seçmeli Ders INT2028 ÇELİK YAPI PROJESİ 2 1 4
DOLU GÖVDELİ KİRİŞLER, KAFES KİRİŞLER, EKSANTRİK BASINCA ÇALIŞAN ÇUBUKLAR, KOLONLAR, KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİ, DÖŞEME PLAKLARININ DAYANIMI VE STABİLİTESİ, BİNA VE SANAYİ BİNALARININ TAŞIYICI SİSTEMLERİNİN TASARIMI, SANAYİ BİNALARININ TAKVİYESİ.
Seçmeli Ders INT2030 İŞLETME YÖNETİMİ 2 1 4
MİKROEKONOMİK VERİLERİ TAKİP ETMEK, MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ ANALİZ ETMEK, PAZARDAKİ BOŞLUKLARI TESPİT ETMEK, İŞLETMENİN ÇEVRESİNİ TANIMAK, İŞLETMENİN KURULUŞ YERİNİ BELİRLEMEK,İŞLETMENİN HUKUKSAL YAPISINI BELİRLEMEK, İŞ YERİNİN KAPASİTESİNİ BELİRLEMEK, TAHMİNİ GELİR GİDER HESABINI YAPMAK, İŞ YERİ VE ÜRETİM PLANI YAPMAK, UYGUN YAPIYI OLUŞTURUP İŞ YERİNİ AÇMAK.
Seçmeli Ders INT2032 İMAR BİLGİSİ 2 1 4
X
Zorunlu Ders INT2034 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 2
Staj Dersi INT2050 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 5
STAJ
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4