Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler.

 1. İnşaat alanlarıyla ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olma, bu alanla ilgili teorik, sayısal ve uygulamalı bilgileri yapının inşası aşamasında kullanabilme becerisi
 2. Yapı projelerinin uygulanması, yapı ile ilgili sorunları saptama, tanımlama, çözme becerisi
 3. Yapının inşası ile ilgili iş planlaması yapma, süreci takip etme, denetleme, süreci hızlandırma becerisi
 4. Yapılara ilişkin mimarî ve statik projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el ile hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilme
 5. Arazi uygulamalarını yapabilme, alanıyla ilgili araç ve gereci kullanabilme ve kullandırabilme becerisi
 6. Malzeme özelliklerini bilme, malzeme ile ilgili deneyleri yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi
 7. İhtiyacı olan bilgiye ulaşabilme, kaynakları araştırabilme ve kullanabilme becerisi
 8. Çalışma ekibini kurma, denetimini sağlama, etkin çalışabilme becerisi
 9. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcı olabilme becerisi
 10. Etkin iletişim kurabilme, yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanabilme becerisi
 11. Mesleki etik, sorumluluk bilinci kazanma
 12. Çalışanların sağlığı ve hakları, iş güvenliği ve hukuksal konularda bilgi sahibi olma becerisi
 13. İhtiyacı olan bilgiye erişebilme, kaynakları araştırabilme ve kullanabilme becerisi, yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma, alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilme, girişimci, yenilikçi davranabilme becerisi
 14. Yapı endüstrisindeki diğer mesleki disiplinlerle ilişki kurabilme becerisi
 15. Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

 


Genel Yetkinlikler.
 1. Mesleğe ilişkin temel bilgi,
 2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
 3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
 4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
 5. Öz farkındalığa sahip olmalı
 6. Bir problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli
 7. Önerilen çözümü savunabilmeli
 8. Çözüm yollarını uygulama becerisi
 9. Ülke ve dünya güncel sorunlarını bilme, çözüme katkıda bulunabilme
 10. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
Son Güncelleme Tarihi:02.08.2020