Projeler

Devam Eden Projeler
1Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİNAg katkılı Sn-ağ.% 9 Zn ötektik alaşımının doğrusal katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi
2Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİNÜçlü metalik alaşımların bilgisayar kontrollü katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin karekterizasyonu
3Doç. Dr. Recep ZANGrafen Tabanlı Hetero Yapıların Elektron Mikroskobu ve Simulasyonu Çalışması Tübitak Projesi
4Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALPYakıt Katkılarının Biyodizel Yakıt Özellikleri, Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine Etkisinin Araştırılması", Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi, 2014/12-BAGEP, Devam Ediyor
5Doç. Dr. Cihan BAYINDIRLIPasif Akış Kontol Yöntemleri İle Ağır Vasıtalara Etki Eden Aerodinamik Kuvvetlerin İyileştirilmesi Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi,Devam Ediyor
6Doç. Dr. Cihan BAYINDIRLIBir Otobüs Modeline Etki Eden Sürükleme Kuvvetinin Pasif Akış Kotrol Yöntemleri İle İyileştirilmesi Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi,Devam Ediyor
Tamamlanan Projeler
1Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALPİş Sağlığı ve İş Güvenliğinde OHSAS/TS 18001 Çerçevesinde Kalite Güvence Sisteminin Yerinde İncelenmesi,AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi,2015 
2Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİNÜçlü Sn-Pb-Sb ötektik alaşımının kontrollü katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi
3Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİNİkili metalik alaşımların kontrollü katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi
4Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİNAl-Cu ve Pb-Sn ikili metalik alaşımlarının fiziksel özelliklerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi
5Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİNYBa2CexCu3O0.7-x süperiletkenlerin bazı fiziksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi
6Doç. Dr. Mevlüt ŞAHİNBi-2223 süperiletkenine nano boyuta indirgenmiş Fe3O4 ilavesinin etkisi Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi
7Doç. Dr. Recep ZANAdvanced Electron Microscopy of Two-Dimensional Materials Tübitak Projesi
8Doç.Dr. Recep ZANGrafen Tabanlı Hetero Yapıların Elektron Mikroskobu ve Simülasyonu Çalışması Tübitak Projesi
9Doç. Dr. Recep ZANTÜBİTAK 1000: Niğde Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi, Nanoteknoloji Araştırmaları Tübitak Projesi
10Doç. Dr. Mehmet ÇELİKBiyodizel ve Biyodizel Karışımlarının Dizel Motorlarında Tutuşma Gecikmesi ve Yanma Karakteristiklerine Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi
Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020