50/d Araştırma Görevlilerinin 33/a Geçiş Sürecine İlişkin Duyuru

50/d Araştırma Görevlilerinin 33/a Geçiş Sürecine Dair İşlemler

09 Şubat 2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7437 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen 84 üncü Geçici Maddede; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.” hükmü yer almıştır.

Bu kapsamda, 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinin 33/a maddesine göre atanmaları hakkında yapılması gereken işlemlere ve dilekçeye aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşılabilmektedir.

İlgililere duyurulur.

           1- Başvuru Şartları:

a) 9 Şubat 2023 tarihi itibariyle Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsünde araştırma görevlisi kadrosunda bulunmak.

b) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3. maddesindeki şartları taşımak.

            2- İletişim Bilgileri ve Başvuru Yeri:

a) Personel Daire Başkanlığı 0 (388) 225 2678-2774-2670-2671

b) Şahsen veya Posta yoluyla yapılacak başvurular kadrosunun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır. (Birim adres ve iletişim bilgilerine Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir)

             3- 35 inci Madde Uyarınca Lisansüstü Eğitime Devam Edenlerin Durumu

2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosu Üniversitemizde olup, diğer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerine devam eden adaylar başvuru evraklarını posta yoluyla ilgili Fakülte Dekanlıklarına doğrudan gönderilecektir.

İlgililerin lisansüstü eğitim süreçleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ayrıca değerlendirilecektir.

             4- Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

Yayım Tarihi

17 Şubat 2023

En Son Başvuru Tarihi

9 Ağustos 2023

İlgili Birimlerin Başvuruları Rektörlüğümüze Göndermesi

21 Ağustos 2023


50-d Araştırma Görevlilerinin 33-a Geçiş Talep Dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

50/d'den 33/a'ya Geçiş İçin Usul ve Esaslara ulaşmak için TIKLAYINIZ 

7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun