Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders IAY1001 FİZYOLOJİ 2 0 3
Fizyolojide temel kavramlar, Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Dolaşım Fizyolojisi, Solunum Fizyolojisi, Endokrin Fizyolojisi, Merkezi sinir sistem Fizyolojisi-1, Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi-2, Periferik sinir sistem Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim sistemi Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi.
Zorunlu Ders IAY1003 ANATOMİ 2 0 4
Anatomi ile İlgili Temel Terim ve Kavramlar, Hücrenin Yapısı ve Çeşitleri, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Kan ve Sıvı-Elektrolitler, Kalbin Anatomik Özellikleri ve Vasküler Yapılar, Üst ve Alt Solunum Yolu Anatomik Yapıları, Toraks ve Memenin Yapısı, Merkezi Sinir Sisteminin Anatomik Yapıları, Periferik Sinir Sisteminin Anatomik Yapıları, Duyu Organları, Hipofiz Bezi ve Diğer Endokrin Sistem Yapıları, Sindirim Yolu Organları ve Sindirime Yardımcı Organ ve Bezlerin Yapıları, Ürogenital Sistemi ve Kadın ve Erkek Üreme Sistemini Yapıları.
Zorunlu Ders IAY1005 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 0 4
İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler, Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler, Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler
Zorunlu Ders IAY1007 ACİL HASTA BAKIMI I 3 3 6
Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri, Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak, Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, Hasta Veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Vermek, Hasta Yaralıyı Kurtarma Çıkarma Teknikleri, Hasta Yaralıyı taşıma Teknikleri, Hasta Veya Yaralıları Taşımak, Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak, Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Sindirim sistemi acilleri, Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak.
Zorunlu Ders IAY1009 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME I 1 2 3
Tanışma ve değerlendirme, Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri; Kondisyonel ve motorik özellikleri; Kondisyon çalışmaları; Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları; Yeterli ve dengeli beslenmek; Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini; Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi; Antreman teknikleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders IAY1002 RESUSİTASYON 2 2 5
Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri, Temel Yaşam Desteği, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım- Erişkin, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım- Çocuk, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon.
Zorunlu Ders IAY1004 TRAVMA 2 1 5
Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri, Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak, Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak, Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1, Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2, Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak.
Zorunlu Ders IAY1006 ACİL HASTA BAKIMI II 3 3 6
Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri, Hasta veya Yaralıyı İzlemek, İlaç uygulamaları ile ilgili genel bilgiler, İlaç Uygulamak, Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek, Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek, Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Sıvı-elektrolit, asit- baz, Şokta Acil Bakım Uygulamak, Gebelik, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, Lohusalık, Yenidoğan, Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak, Pediatrik Hastaları Değerlendirmek, Pediatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak.
Zorunlu Ders IAY1008 FARMAKOLOJİ 2 0 3
Farmakolojiye Giriş, Farmakolojide Reseptör Kavramı, Farmakokinetik, Farmakodinamik, Otonom Sinir Sistemi I, Otonom Sinir Sistemi II, Kardiyovasküler Sistem, Kardiyovasküler Sistem II, Santral Sinir Sistemi I, Santral Sinir Sistemi II, Solunum Ve Sindirim Sistemi, Endokrin Sistem, Kematerapötikler, Zehirlenmeler Ve Antidotlar.
Zorunlu Ders IAY1010 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME II 1 2 4
Isınma egzersizleri ve bu egzersizlerin önemi, Dayanıklılığı arttıracak kuvvet çalışmaları, Koordinasyon Çalışması Tek başına çalışma Eşli çalışma Gurup çalışması, Sportif özellikli yarışmalar ve bu yarışmalarla ilgili çalışma ve etkinlik kazandırma, -Dambıl ile çalışmalar ağırlık arttırarak ve çeşitli, kol kas guruplar ele alınarak -Bar ile çalışmalar kendi vücut ağırlıklarını tespiti ve kaldırabilecekleri maksimum ağırlıkları belirtilmesi ve doğru kaldırma teknikleri ile kaldırma çalışılması, Su içersinde yaşam desteği sağlama çalışmaları, -Su da temel egzersiz çalışmaları, Su da yetenek geliştirme çalışmaları ve su üzerinde durma ve kayma çalışmaları, Beceri yeteneklerini geliştirme / uygulama 1,Beceri yeteneklerini geliştirme / uygulama 2, Beceri yeteneklerini geliştirme / uygulama 3.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders IAY2001 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I 2 0 2
Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri, Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek, Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek, Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak, Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, Görev Organizasyonu yapmak, Kendi güvenliğini sağlamak, Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak.
Zorunlu Ders IAY2003 MESLEKİ UYGULAMA I 0 7 4
Alanda uygulama (hastane acil servisleri, yoğun bakım, ameliyathane, 112 acil servis istasyonları), Özellikli Aracı Tanımak Ve Kullanıma Hazır Tutmak, Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak
Zorunlu Ders IAY2005 ACİL HASTA BAKIMI III 2 0 2
Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri, Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek, Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak, Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak, Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek, Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Hasta Veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu Uygulamak, Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Geriatrik Hastaları Değerlendirmek, Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak.
Zorunlu Ders IAY2007 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2 0 2
Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti Ve Bulguları, Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Fekal-Oral Yolla Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon, Kişisel Korunma Yöntemleri, İzolasyon Yöntemleri, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi.
Staj Dersi IAY2009 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders IAY2011 GENEL İLETİŞİM 3 0 4
Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri,Kendini Tanıma Ve Benlik İmaji, İletişimin Tanımı, Amacı, Öğeleri, Çeşitleri. İletişimi Etkileyen Değişkenler (Algı, Değerler, Kültür, Duygular).Empati ve sempati, empatik iletişim. Terapötik iletişim/Kolaylaştıran yöntemler. Nonterapötik iletişim/Engelleyen Yaklaşımlar. Davranış biçimleri (Pasif, atılgan, agresif, manüplatif davranış. Kişilerarası iletişim, iletişim çatışmaları, çatışma çözümü, İletişim kuramları, terapötik iletişim kuramı, transaksiyonel analiz,anksiyete ve Stres kavramları, stresle başetme.Problem çözme. Özel durumlarda iletişim (travma yaşamış birey, sözel iletişim kuramayan birey, bilinci kapalı birey).Bazı Özel Durumlarda İletişim ( Depresif, Öfkeli, Kayıp ve Yas Durumlarında İletişim)
Seçmeli Ders IAY2013 DRAMA 3 0 4
Nefes ve bedenle tanışma, diksiyon, doğaçlama, empati becerisini geliştirme, dramatik çalışmalar.
Seçmeli Ders IAY2015 SAĞLIK YÖNETİMİ 3 0 4
Yönetimin tanımı, tarihçesi, yöneticinin özellikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, disiplinler arası işbirliği, yönetimde sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, stres, liderlik, ekip çalışması ve önemi, bakım veren personel ve hasta güvenliği, disiplin, toplam kalite yönetimi anlayışı.
Seçmeli Ders IAY2017 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 0 4
Ruhsal hastalıkların Tarihsel Gelişimi, Ruh Sağlığı Kavramı ve Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler. Biyo-psiko-sosyal Boyutlarıyla İnsan ve Davranışlar. Kişilik Gelişimi, İnsan Gelişiminin Sekiz Evresi ve Ruhsal Sorunlar,Davranışın Psikodinamik.Benliğin Savunma Düzenekleri. Anksiyete, Somatoform ve Disosiyatif Bozukluklar.Şizofreni ve Diğer Psikotik bozukluklar. Organik Ruhsal Bozukluklar, Psikosomatik Bozukluklar.Duygu Durum Bozukluklar.Kişilik Bozuklukları.Madde Kullanım Bozuklukları, Cinsel işlev Bozuklukları. Kültür ve Psikiyatri.Psikiyatride Yasal Yönler ,Psikiyatride Hasta Hakları ve Etik Konular. Psikiyatride Acil Durumlar ve Adli psikiyatri
Seçmeli Ders IAY2019 AKILCI İLAÇ KULLANIMI 3 0 4
Akılcı İlaç Temel Bilgiler. Farmakovijilans Tanımı, Takip Formları. Antibiyotikler. Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar. Antihipertansifler. Hiperlipidemi. KOAH/Astım. Hamilelerde ilaç kullanımı. Hormon preparatları. Antiepileptikler. Antidepresanlar. Romatolojik ajanlar. Analjezikler Antipiretikler, Vitamin ve Mineraller. Kronik böbrek yetmezliği.
Seçmeli Ders IAY2021 SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME 3 0 4
Temel beslenme ilkeleri, beslenmenin tanımı ve önemi, yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli olan besin öğeleri, fiziksel ve kimyasal yapıları, vücut çalışmasındaki etkinlikleri ve önemi, besin grupları, besin öğeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler, suyun organizmadaki görevleri, sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması için yapılacakların neler olduğunun anlatılması.
Seçmeli Ders IAY2023 GÜZEL KONUŞMA VE BEDEN DİLİ 3 0 4
Güzel konuşan bir kişide bulunması gereken özellikler, konuşurken mizahın öneminden yararlanmak, dile söyleyiş güzelliği kazandırmak. Beden dilinin özelliklerini ve etkisini öğrenmek, jest ve mimik yanlışlarından kurtulmak, yürüyüş, duruş, oturuş, sahne ve kürsüyü kullanma estetiğini kazanmak.
Seçmeli Ders IAY2025 AĞRI VE AĞRILI HASTA BAKIMI 3 0 4
Ağrı, ağrı teorileri, ağrı sınıflaması, ağrı algısını etkileyen faktörler, ağrı algısını etkileyen faktörler, ağrının değerlendirilmesi, ağrının değerlendirilmesi, ağrının giderilmesinde uygulanan nonfarmakolojik yöntemler, ağrının giderilmesinde uygulanan nonfarmakolojik yöntemler, epidural analjezi uygulanması, epidural analjezi uygulanan hastanın bakım ve izlenimi, ağrı ve ağrıyı gidermeye yönelik uygulamalara ilişkin ortaya çıkabilecek problemler, ağrı ve ağrıyı gidermeye yönelik uygulamalara ilişkin ortaya çıkabilecek problemler, ağrıya yönelik uygulamaların günlük yaşam aktiviteleri ile ilişkisi.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders IAY2002 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II 2 0 2
Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri. Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak, Afetlerde Acil Bakım Uygulamak-I Afetlerde Acil Bakım Uygulamak-II, Triyaj, KBRN Riskini Değerlendirmek, Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Nükleer, Radyoaktif Kaza veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Personel Güvenliği, Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme, Yangınla Mücadele Etmek, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak.
Zorunlu Ders IAY2004 MESLEKİ UYGULAMA II 0 7 4
Alanda uygulama (hastane acil servisleri, yoğun bakım, ameliyathane, 112 acil servis istasyonları), Özellikli Aracı Tanımak Ve Kullanıma Hazır Tutmak, Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak.
Zorunlu Ders IAY2006 TEMEL EKG 2 0 2
EKG Çekmek ve Ritim Tanımlamak, Acil İlaçlar, Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama-I, Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama-I, EKG İle İlgili Temel Kavramlar ve Kardiyak Monitörizasyon Kalbin İleti Sistemi, EKG Derivasyonları ve Kardiyak Aks, EKG Dalgaları ve Kalp Ritminin Değerlendirilmesi, Kalp Hızının Değerlendirilmesi, Ritim Analizi ve Normal Sinüs Ritmi, Erken Vurular, Bradiaritmiler, Supraventriküler Taşikardiler (SVT) (Dar QRS'li Taşikardiler), SVT'lerde Geniş QRS'e Neden Olan Durumlar ve Ventiriküler Taşiaritmiler (Geniş QRS'li Taşikardiler), Akut Koroner Sendromlar (AKS), Kardiyak Arrest Ritimleri, Vaka Çalışması.
Zorunlu Ders IAY2008 PSİKOLOJİ 2 0 2
Psikoloji dersine giriş, psikoloji biliminin tanımı, Psikoloji biliminin alt dalları, psikoloji biliminin yöntemleri, insan davranışı, genetik ve davranış, doğuştan ve edinilmiş davranış, İnsan davranışının gelişimi; yaşamın ilk yıllarda gelişim, bilişsel gelişim, sosyal gelişim, Dürtüler ve güdülenme; güdülenmenin doğası, birincil güdüler, sosyal güdüler, Duyular; duyusal mekanizma, görme, işitme ve diğer duyular,Algı; nesnel algılama, algısal değişmezlikler, derinlik algısı, algıyı etkileyen olaylar, Zeka ve çeşitleri,Kişilik, kişilik kuramları, kişiliğin şekillenmesi,Davranış üzerinde sosyal etkiler, Düşünme, düşünme süreci ve problem çözme, Öğrenmenin ilkeleri, öğrenme durumları, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, bilişsel öğrenme, İnsanın öğrenmesi ve bellek, savunma mekanizmaları.
Staj Dersi IAY2010 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders IAY2012 HALK SAĞLIĞI 3 0 4
Halk sağlığında temel kavramlar, Tıbbın tarihsel gelişimi, temel sağlık hizmetleri, Sağlık insan gücü ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi, Sağlık düzeyi göstergeleri ve hizmetler açısından ülkeler arası kıyaslama, Ana- çocuk sağlığı ve aile planlaması, Bağışıklama hizmetleri, İşçi ve iş yeri sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Genel beslenme, Türkiye’nin genel sağlık sorunları, Halk sağlığı açısından genel nüfus, gençlerin sağlık sorunları, Yaşlılık ve sorunları, Toplumda görülen sağlığa zararlı alışkanlıklar.
Seçmeli Ders IAY2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 4
Çalışanların iş yerinde bedeni ve psikolojik varlıklarına zarar vermesi muhtemel riskler ve bu risklere karşı tedbirler alınması, işçi işveren hukukunun incelenmesi.
Seçmeli Ders IAY2016 AİLE PLANLAMASI 3 0 4
Kadın ve Erkek Üreme Organlarının Anatomisi. Üreme Fizyolojisi ve Gebeliğin Oluşumu. Aile Planlamasına Giriş, Yararları, Türkiye’deki durum, Aile Planlamasında Danışmanlık ve İletişim, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Başvuran Kişinin Değerlendirilmesi, Genital yol enfeksiyonları ve Enfeksiyonun önlenmesi, Rahim İçi Araçlar ve RİA’nın pelvik model üzerinde uygulanması, Hormonal Kontraseptifler, Bariyer Yöntemler (Erkek ve kadın kondomu, diyafram, spermisitler), Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon (Tüp ligasyonu, vazektomi), Doğal Aile Planlaması Yöntemleri, Doğum sonrası, düşük sonrası kontrasepsiyon, acil kontrasepsiyon, İnfertilite, Kayıt sistemi ve kontraseptif dağıtımı.
Seçmeli Ders IAY2018 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 4
Araştırma konularını seçme, araştırmada temel kavramlar, araştırmanın gereği ve önemi, araştırmanın konusu (problem), problem cümlesi, ilgili kaynaklar (kaynak taraması), araştırma probleminin cevabı (hipotez), amaç ve ifade, önem, araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar), sınırlılıklar, tanımlar, kaynak araştırması yapma; araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.
Seçmeli Ders IAY2020 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek.
Seçmeli Ders IAY2022 İŞARET DİLİ 3 0 4
Öğrenci Bu Derste Türk İşaret Dili Hakkında Genel Bilgi Edinir. Tid Alfabesini, Temel Cümle Yapılarını, Evet-Hayır Sorularını, Olumsuz Cümleleri, Zaman Ve Zamanla Bağlantılı Soruları, Sayıları, Soru Sözcüklerini Ve Fiilleri Öğrenir Ve Bunlarla İlgili Sınıfta Bol Örnekli Alıştırmalar Yapar. Öğrenci, Temel Düzeyde İşaret Dilini Ve Bu Dilde Tercüme Ederek, İşitme Engellilerle İletişim Kurmayı Öğrenir.
Seçmeli Ders IAY2024 ENGELLİLİK VE YAŞAM 3 0 4
Engellik Tanımları, Dünyada ve Ülkemizde Engellilik Durumları, Engelli Bireylerin Yaşamlarını Etkileyen Faktörler, Ülkemizde Engellilerin Toplumsal Sorunları, Görme Engelliler Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Dil ve Konuşma Güçlüğü Olanlar, Bedensel ve Süreğen Hastalıklar, Zihinsel engelliler, Engellilik ve Ayrımcılık, Engellilik ve Ayrımcılık, Engellilik ve Erişilebilirlik, Engeller ve Eşitsizlikler İçin Çözümler. Engelli hakları.
Seçmeli Ders IAY2026 SANAT VE YARATICILIK 3 0 4
Sanat etkinliklerinin gelişim aşamalarına katkıları; sanat faaliyetleri, özellikleri, uygulama becerisi, yaratıcılığın gelişimi, desteklenmesi.
Seçmeli Ders IAY2028 KARİYER PLANLAMA 3 0 4
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4