Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AYDEMİR, TUĞBA., Taşcı, S., Bayraktar, M., & Saz, A. (2023). The Effect of Acupressure on Constipation Symptoms And Quality of Life Among Older People: A Mixed-Methods Study. European Geriatric Medicine, 1-10. Doi:10.1007/s41999-023-00842-6.

Karasu, EMRE. & Karasu, L. (2023). Local Tours In Achieving Competitive Superiority In Medical Tourism: The Case Of Aksaray . International Journal of Health Management and Tourism , 8 (2) , 158-174 .

E. BALCI, M. ŞAHİNGÖZ TAHTA, O. Günay, (2019), Approaches Of The Nurses To Euthanasıa And Suıcıde: A Cross-Sectıonal Study From Turkey. Journal Of International Social Research. 12(63):P587-594


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

M. DOĞAN, T. ŞAHİN, M. BAYRAKTAR, M. ŞAHİNGÖZ TAHTA, M. AYKUT, (2018), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Durumu. e-SAĞLIK Hemşirelik Dergisi. 8(30)  ISSN:2149-0139

(K. BAHTIŞEN, T.AYDEMİR), (2014). Primipar Kadınların Epizyotomi Bakımına İlişkin Uygulamaları, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4), 1056-1066.

Ulusal/Uluslararası Alanda Yazılan Kitap/Kitap Bölümü

ÖZATA MUSA, KARASU EMRE., (2022)."Sağlık Yönetimi Alanı İle İlgili Eğitim Programları", TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ - Gelişim, Eğitim, Profesyonelleşme ve Kurumsallaşma, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.83-124.


KARASU EMRE, ÖZATA MUSA., (2022)."Sağlık Hizmeti Türleri", içinde Ramazan Erdem, Sedat Bostan, Musa Özata(Ed.), SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss.145-160.


KARASU EMRE, ÖZATA MUSA., (2022)."Uluslararası Sağlık Örgütleri", içinde Ramazan Erdem, Sedat Bostan, Musa Özata(Ed.), SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ss.479-490.


A. ERGENE, (2020): Yanık ve Resusitasyon. Galip Usta, Azade Sarı. (Eds). Tüm yönleriyle kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulmaları İçinde (s.311-321). Kongre kitabevi

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

T. AYDEMİR, R. ÇIRPAN,  P. TEKİNSOY KARTIN, (2018).  Diz Osteoartriti Olan Bireylere Uygulanan Akupres’in Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesine Etikisi.  II.Uluslararası Multidsipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

M. ŞAHİNGÖZ, (2017) Kentleşmenin Çocuk Suçluluğu Üzerinde Etkisi. Sözel Bildiri. Uluslararası 3. Adli Hemşirelik-2. Adli Sosyal Hizmet-I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12-14 ekim 2017, Yozgat. Bildiri Özetleri Kitabı, pp:197

 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 

Ş. ÇETİN,  T. AYDEMİR,  G. HACIMUSALAR, E.G ÜSTÜN, F.G. URKEV, Ö. CEYHA , (2019).  Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Nokta Prevalansı Ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi.  21. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Ş. ÇETİN, T. AYDEMİR , Ö. CEYHAN (2019).  Arterio-Venöz Fistülü Olan Hemodiyaliz Hastalarının İğne Kanülasyonu Sırasında Yaşadıkları Ağrı Prevalansı.  21. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster).

M, DOĞAN, M.BAYRAKTAR, T. ŞAHİN, M. ŞAHİNGÖZ, D.ÜNALAN, M. AYKUT, (2017), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Durumunun Değerlendirilmesi. Poster Bildiri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 15-19 Mart 2017, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, pp:458


R. KOLUTEK, M. CIRIK, T. AYDEMİR (2015).  Nevşehir İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezi Hizmetlerinin Kullanımı Ve Kullanımını Etkileyen Faktörler.  1.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

A.ERGENE, S. ASİ. KARAKAŞ, K. GÖKALP, (2015). Üniversite Ögrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Sosyodemografik Degiskenler Açısından Incelenmesi. 15 Ulusal Hemşirelik kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3667349)

S. ASİ. KARAKAŞ, A. ERGENE ,K. GÖKALP (2015). Üniversite Ögrencilerinin Cinsellik ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3667363)


(N.KULOGLU, M.SAHINGÖZ TAHTA, Z.KILIÇ), (2014),Yaslı bakımı ve Teknoloji, II.Kop bölgesel kalkınma sempozyumu.

(M.SAHINGÖZ TAHTA, N.KULOGLU, Z.KILIÇ),(2014), Ileri Yas ve Engelli Turizmi, II.Kop bölgesel kalkınma sempozyumu.

(R. KOLUTEK, T. AYDEMİR), (2015). Nevşehir İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezi Hizmetlerinin Kullanımı Ve Kullanımını Etkileyen Faktörler, 1.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi.

Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023