Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(MF.SÖNMEZ, Y.GÜNDÜZ, D.TÜRKÖZ, N.KULOGLU), (2015), Investigation of ghrelin be protective for heart during diabetes, Journal of Histotechnology, Vol:38(3),70-74.
(N.KULOGLU, MF.SÖNMEZ), (2015), A biochemical and immunohistochemical study of the protective effects of carnosine for carbon tetrachloride induced liver injury in rats, Biotechnic & Histochemistry, Vol:90(8), 608-614.
 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
(K.AKAY, M.YÖRÜK, K.SARI), (2016), Çocuk Gelişimi Ön Lisans Öğrencileri ile Okul Öncesi Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Çocuk Sevme Davranışlarının İncelenmesi. 1. Internatıonal Academıc Research Congress, Antalya.
(G.Ş.SEYDEL), (2015), Yaşlı Bakım Programının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova. (Sözlü Sunum- Tam Metin)
(G.Ş.SEYDEL), (2015), Cancer Preventation Properties and Molecular Mechanisms of Garlic Organosulfur Compounds, 7th International Symposium on Edible Alliaceae. Niğde Üniversitesi. (Poster Sunum)
(N.KULOGLU, MF.SÖNMEZ), (2015), The protective effects of carnosine in carbontetrachloride induced liver injury in rats: biochemical and immunohistochemical study, The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic.
(B.DAĞ, N.M.MAMMADOVA, İ.KESKİN, Y.ALTAY, D.TOPUZ), (2015), Developing Expert Systems Based on Fuzzy Logic in Dairy Cattel Husbandry, The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.
(İ. AYTEKİN, N.M. MAMMADOVA, Y.ALTAY, D.TOPUZ, İ.KESKİN), (2015) Determination of the Factors Effecting Lactation Milk Yield of Holstein Friesian Cows by the Path Analysis. The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.
(İ.KESKİN, N.M. MAMMADOVA, D.TOPUZ, Y.ALTAY, İ.AYTEKİN), (2015), Development of Support Decision System in Agriculture by Using Artificial Intelligent Systems. The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica. The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference. MISIC.
 Yazılan Ulusal Kitaplar
(N.AKASLAN), (2015), Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme, Ankara, 111-123. 
(N.AKASLAN), (2016), Okula Geçiş, Ankara, 115-151. 
 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(Y.ALTAY, M.NAZİRE, D.TOPUZ, İ.KESKİN), (2015). Hayvancılıkta Yanıt Yüzey Yönteminin Kullanımı. 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya.
(K.Bahtışen, T.AYDEMİR), (2014) Primar Kadınların Epizyotomi Bakımına İlişkin Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4), 1056-1066.
 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 
(N.KULOGLU, M.SAHINGÖZ TAHTA, Z.KILIÇ), (2014),Yaslı bakımı ve Teknoloji, II.Kop bölgesel kalkınma sempozyumu.
(M.SAHINGÖZ TAHTA, N.KULOGLU, Z.KILIÇ),(2014), Ileri Yas ve Engelli Turizmi, II.Kop bölgesel kalkınma sempozyumu.
(R. KOLUTEK, T. AYDEMİR), (2015). Nevşehir İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezi Hizmetlerinin Kullanımı Ve Kullanımını Etkileyen Faktörler, 1.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi.
(N.KULOGLU, M.SAHINGÖZ TAHTA, Z.KILIÇ), (2014),Yaslı bakımı ve Teknoloji, II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu.
(M.SAHINGÖZ TAHTA, N.KULOGLU, Z.KILIÇ),(2014), Ileri Yas ve Engelli Turizmi, II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu.

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020