Akademik Unvanlar

 • 2010 / ...

  PROFESÖR

 • 2005 / 2010

  DOÇENT

 • 2001 / 2005

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1995 / 2001

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2000

  EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 1996

  EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 1993

  EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

1901544 ZOOCOĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901545 MÜZEOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901546 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN ESASLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901547 TÜRKİYE YARASALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901610 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1916641 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİP VE METODLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1916642 BİYOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1916648 TÜRKİYE KUŞLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BIO3003 OMURGALI HAYVANLAR BİYOLOJİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:Omurgalı Hayvan gruplarını (ilkel Kordalılar ve Anamniyota sınıfları) anatomik-fizyolojik, ekolojik vs genel özellikleri yanında sistematik olarak tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Omurgalı Hayvan gruplarını (ilkel Kordalılar ve Anamniyota sınıfları) anatomik-fizyolojik, ekolojik vs genel özellikleri yanında sistematik olarak tanıtmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO3004 OMURGALI HAYVANLAR BİYOLOJİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:Omurgalı Hayvanların gelişmiş sınıflarının yer aldığı Amniyota grubunun tanıtımı; Sürüngenler, Kuşlar ve Memelilerin, öncelikle ülkemizdeki türleri yoksa dünyadaki örnek türleriyle tanıtımı; sınıfların genel özellikleri

Dersin İçeriği

Omurgalı Hayvanların gelişmiş sınıflarının yer aldığı Amniyota grubunun tanıtımı; Sürüngenler, Kuşlar ve Memelilerin, öncelikle ülkemizdeki türleri yoksa dünyadaki örnek türleriyle tanıtımı; sınıfların genel özellikleri

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

BIO4008 ORNİTOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Kuşlar (Aves)ın genel özellikleri ve sistematik düzende tanıtımları, ülkemizdeki belli başlı kuş gruplarını örnek türler hakkında bilgi vererek tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Kuşlar (Aves)ın genel özellikleri ve sistematik düzende tanıtımları, ülkemizdeki belli başlı kuş gruplarını örnek türler hakkında bilgi vererek tanıtmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO4028 MİLLİ PARKLAR VE YABAN HAYATI

Seçmeli Ders Amaç:Canlıların ve doğanın korunması için tahsis edilmiş Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Ramsar Alanları gibi önemli doğa koruma alanlarının tanıtımı, IUCN'nin Kırmızı Listesi ve kriterleri, Bern Sözleşmesi ve Ekleri gibi önemli doğa koruma kriterleri hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Canlıların ve doğanın korunması için tahsis edilmiş Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Ramsar Alanları gibi önemli doğa koruma alanlarının tanıtımı, IUCN'nin Kırmızı Listesi ve kriterleri, Bern Sözleşmesi ve Ekleri gibi önemli doğa koruma kriterleri hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIY5107 MÜZEOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

BIY5135 TÜRKİYE YARASALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY5148 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY5158 ZOOCOĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

BIY6107 MÜZEOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Müzecilik ve özelde Tabiat Tarihi Müzeciliği ve herbaryumlar, ülkemizdeki kısa tarihçesi; taksidermi ve önemli hayvan gruplarında ve bitkilerde preparasyon tekniklerini öğretmektir. Sistematik çalışmalar yapacaklar için alt yapı niteliğindedir.

Dersin İçeriği

Müzecilik ve özelde Tabiat Tarihi Müzeciliği ve herbaryumlar, ülkemizdeki kısa tarihçesi; taksidermi ve önemli hayvan gruplarında ve bitkilerde preparasyon tekniklerini öğretmektir. Sistematik çalışmalar yapacaklar için alt yapı niteliğindedir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6125 TÜRKİYE YARASALARI

Seçmeli Ders Amaç:Yarasaları ve Türkiye'deki türlerini, zoocoğrafyasını, ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanıtmak; arazi çalışmaları hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Yarasaları ve Türkiye'deki türlerini, zoocoğrafyasını, ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanıtmak; arazi çalışmaları hakkında bilgi vermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6139 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİP VE METODLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

BIY6142 ZOOCOĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:Zoocoğrafya hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişimi; dünyada ve ülkemizde hayvan dağılımlarına göre bölgelenmelerin şekli ve örnek dağılım tiplerinin öğretimi, Zoocoğrafik bölgelerdeki ve bunları oluşturan altbölgelerdeki hayvan çeşitliğini örneklerle sunmak, Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin neler olduğu; kıtalara göre hayvanların çeşitlerinin önemli ölçüde nasıl değiştiğinin ve hangi bölgede ne tip hayvanların yaşadığının gösterilmesi, kendine has zoocoğrafik yapısı olan adaların neden anakaralardan farklı zoocoğrafik özelliklere sahip oldukları ve izolasyon mekanizmasının öğrenilmesi, Türkiyenin hangi zoocoğrafik, bölge, altbölge ve vilayet (provins)te yer aldığı; diğer zoocoğrafik bölgelerle ilişkisinin olup olmadığını gösterilmesi, Türkiyede hayvanların dağılım tipleri ve buna ilişkin örneklerin verilmesi.

Dersin İçeriği

Zoocoğrafya hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişimi; dünyada ve ülkemizde hayvan dağılımlarına göre bölgelenmelerin şekli ve örnek dağılım tiplerinin öğretimi, Zoocoğrafik bölgelerdeki ve bunları oluşturan altbölgelerdeki hayvan çeşitliğini örneklerle sunmak, Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin neler olduğu; kıtalara göre hayvanların çeşitlerinin önemli ölçüde nasıl değiştiğinin ve hangi bölgede ne tip hayvanların yaşadığının gösterilmesi, kendine has zoocoğrafik yapısı olan adaların neden anakaralardan farklı zoocoğrafik özelliklere sahip oldukları ve izolasyon mekanizmasının öğrenilmesi, Türkiyenin hangi zoocoğrafik, bölge, altbölge ve vilayet (provins)te yer aldığı; diğer zoocoğrafik bölgelerle ilişkisinin olup olmadığını gösterilmesi, Türkiyede hayvanların dağılım tipleri ve buna ilişkin örneklerin verilmesi.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6150 TÜRKİYE KUŞLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

BIY7004 BİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Zorunlu Ders Paket Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY7130 BİYOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Seçmeli Ders Amaç:CBS ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar verilmesi, GPS kullanımının öğretilmesi, CBS için ArcView programının kullanımı ve harita yapımının öğretilmesi amaçlanmıştır. Öğrenilen bilgiler doğrultusunda fauna ve flora çalışmaları için dağılım haritaları ile ekolojik çalışmalara yönelik örnek haritaların hazırlanması öğretilecektir.

Dersin İçeriği

CBS ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar verilmesi, GPS kullanımının öğretilmesi, CBS için ArcView programının kullanımı ve harita yapımının öğretilmesi amaçlanmıştır. Öğrenilen bilgiler doğrultusunda fauna ve flora çalışmaları için dağılım haritaları ile ekolojik çalışmalara yönelik örnek haritaların hazırlanması öğretilecektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY7131 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİP VE METODLARI

Seçmeli Ders Amaç:Sistematik çalışmalar yapanlar için sistematiğin anayasası niteliğindeki uluslararası taksonomi kurallar ve sistematik çalışma kurallarını anlatır.

Dersin İçeriği

Sistematik çalışmalar yapanlar için sistematiğin anayasası niteliğindeki uluslararası taksonomi kurallar ve sistematik çalışma kurallarını anlatır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY7138 TÜRKİYE KUŞLARI

Seçmeli Ders Amaç:Kuşlar (Aves)ın genel özellikleri ve sistematik düzende tanıtımları, ülkemizdeki kuş türleri (468 tür) ve ülkemizde bulunması muhtemel komşu bölgelerdeki kuş türlerinin tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Kuşlar (Aves)ın genel özellikleri ve sistematik düzende tanıtımları, ülkemizdeki kuş türleri (468 tür) ve ülkemizde bulunması muhtemel komşu bölgelerdeki kuş türlerinin tanıtmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY8004 BİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Zorunlu Ders Paket Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

COG3015 BİYOCOĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:Biyosfer’de mevcut düzeni ve işleyişi, canlı yapıyı, ekosistemlere bağlı olarak doğal ortamda işleyen etken ve süreçler kapsamında coğrafyanın çalışma prensiplerine uygun olarak tanımlamak, tasniflemek, bunlar üzerinde rol oynayan faktörleri ekolojik temelli ortaya koymaktır. Doğal ortam ve yöreleri ayırt eder, canlılar ile ortamsal koşulları sorgulayıp değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Dersin İçeriği

Biyosfer’de mevcut düzeni ve işleyişi, canlı yapıyı, ekosistemlere bağlı olarak doğal ortamda işleyen etken ve süreçler kapsamında coğrafyanın çalışma prensiplerine uygun olarak tanımlamak, tasniflemek, bunlar üzerinde rol oynayan faktörleri ekolojik temelli ortaya koymaktır. Doğal ortam ve yöreleri ayırt eder, canlılar ile ortamsal koşulları sorgulayıp değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

Yıla Göre Sırala:

Dobrava hantavirus variants found in Apodemus flavicollis mice in Kırklareli Province, Turkey

POLAT CEYLAN,TARJA SINONEN,ANGELA PLYUSNINA,KARATAŞ AHMET,SÖZEN MUSTAFA,MATUR FERHAT,OLLI VAPALAHTI,ÖKTEM İBRAHİM MEHMET ALİ,ALEXANDER PLYUSNIN (Dergi:JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:90 | Sayı:5 | DOI:https://doi.org/10.1002/jmv.25036 | ISSN:0146-6615

Arıkuşları (CORACIIFORMES: MEROPIDAE), Bee-eaters (CORACIIFORMES: MEROPIDAE),

KARATAŞ AHMET,KARATAŞ AYŞEGÜL,BULUT ŞAFAK,DOĞAN BURAK (Dergi:TABİAT VE İNSAN), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Dergipark,Ulakbim | Cilt:51 | Sayı:197 | DOI: | ISSN:

Contributions to the Knowledge of Mammals in Çorum Province, Turkey

BULUT ŞAFAK,AKBABA BURAK,KARATAŞ AHMET (Dergi:Hittite Journal of Science Engineering), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:CrossRef Google Scholar MIP Database StuartxChange ResearchBib Scientific Indexing Services (SIS) | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Circum Mediterranean phylogeography of a bat coupled with past environmental niche modeling A new paradigm for the recolonization of Europe

BİLGİN İBRAHİM RAŞİT,GÜRÜN KANAT,Rebelo Hugo,Puechmaille Sebastien J,Maracı Öncü,Presetnik Primoz,Benda Petr,Hulva Pavel,Ibanez Carlos,Hamidovic Daniela,Fressel Norma,Horacek Ivan,KARATAŞ AYŞEGÜL,KARATAŞ AHMET,Allegrini Benjamin,Georgiakakis Panagiotis,Gazaryan Suren,Nagy Zoltan L,AbiSaid Mounir,Lucan Radek K,Bartonicka Tomas,Nicolaou Haris,Scaravelli Dino,Karapandza Branko,Uhrin Marcel,Paunovic Milan,Juste Javier (Dergi:Molecular Phylogenetics and Evolution), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:99 | Sayı: | DOI:10.1016/j.ympev.2016.03.024 | ISSN:10557903

DNA barcoding indicates hidden diversity of Euscorpius Scorpiones Euscorpiidae in Turkey

FET VICTOR,GRAHAM MATTHEW R,BLAGOEV GERGIN,KARATAŞ AYŞEGÜL,KARATAŞ AHMET (Dergi:Euscorpius), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Record | Cilt:216 | Sayı: | DOI: | ISSN:1536-9307

Biodiversity in Urban environments of Ordu City and Nearby Areas Mammals Birds Reptiles and Amphibians

SEVGİLİ HASAN,KARATAŞ AHMET,CANDAN ONUR (Dergi:Hacettepe Journal of Biology and Chemistry), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AgBiotech News and InformationAquatic Sciences & Fisheries AbstractsBiocontrol News and InformationBiotechnology & Bioengineering Abstracts (coverage dropped)Botanical Pesticides AbstractsCAB AbstractsCrop Physiology AbstractsCurrent Index to Statistics (Online Edition)EBSCOhost Forestry AbstractsGlobal HealthGrasslands and Forage AbstractsHelminthological AbstractsHorticultural Science AbstractsI N I S Atomindex (Online Edition) (International Nuclear Information System)Index VeterinariusIrrigation and Drainage AbstractsLeisure, Recreation and Tourism AbstractsLeisure Tourism DatabaseMaize Abstracts OnlineMicrobiology AbstractsOrganic Research DatabaseOrnamental HorticulturePlant Breeding AbstractsPlant Genetic Resources AbstractsPlant Growth Regulator AbstractsReferativnyi ZhurnalReview of Aromatic and Medicinal PlantsReview of Medical and Veterinary MycologyReview of Plant PathologyRice Abstracts (coverage dropped)Seed AbstractsSoils and FertilizersTropical Diseases BulletinTurkey Citation IndexVeterinary BulletinVeterinary Science DatabaseWater Resources Abstracts (Online, Bethesda)Weed Abstracts (coverage dropped)Wheat, Barley and Triticale AbstractsZoological Record | Cilt:1 | Sayı:44 | DOI:10.15671/HJBC.20164417566 | ISSN:1303-5002

Identifying key biodiversity areas in Turkey a multi taxon approach

EKEN GÜVEN,ISFENDİYAROĞLU SÜREYYA,YENİYURT CAN,ERKOL ITRİ LEVENT,KARATAŞ AHMET,ATAOL MURAT (Dergi:INTERNATIONAL JOURNAL OF BIODIVERSITY SCIENCE, ECOSYSTEM SERVICES & MANAGEMENT), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier Biobase, FLUIDEX, World Textiles, Illumin8, Scopus, Proquest (CSA), Lexis Nexis, CABI | Cilt:12 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2151-37322151-3740

Yabani Kemiricilerde Eski Dünya Hantavirus IgG Antikorlarının Saptanmasıiçin ELISA ve İmmünoblot Yöntemlerinin Optimizasyonu

POLAT Ceylan,KARATAŞ AHMET,SÖZEN MUSTAFA,MATUR FERHAT,ABACIOĞLU YUSUF HAKAN,ÖKTEM İBRAHİM MEHMET ALİ (Dergi:Mikrobiyoloji Bülteni), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:50 | Sayı:2 | DOI:10.5578/mb.23161 | ISSN:0374-9096

Hatay İli nin Memeli Mammalia Faunası Mammalian Mammalia Fauna of Hatay Province

KARATAŞ AHMET (Dergi:Tabiat ve İnsan), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:50 | Sayı:190 | DOI: | ISSN:1302-1001

Cennetten Sonra Sri Lanka

KARATAŞ AHMET (Dergi:Magma), 2016
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt:12 | Sayı: | DOI: | ISSN:2148-7707

Bartonella species in wild small mammals in Western Black Sea Region of Turkey

ÇELEBİ Bekir,KARAGÖZ Alper,ÖKTEM Mehmet Ali,ÇARHAN AHMET,MATUR FERHAT,ÖZKAZANÇ NURİ KAAN,BABÜR Cahit,KILIÇ Selçuk,SÖZEN MUSTAFA,KARATAŞ AHMET,DURMAZ Rıza (Dergi:Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:62 | Sayı:3 | DOI:10.1501/Vetfak_0000002678 | ISSN:1300-0861

Dobrava-Belgrade Virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis Mice, Turkey

Oktem IMA, Uyar Y, Dincer E, Gozalan, A, Schlegel, M, Babur, C, Celebi, B, Sozen, M, KARATAŞ, A, Ozkazanc, NK, Matur, F, Korukluoglu, G, Ulrich, RG,Ertek, M, Ozkul, A (Dergi:EMERGING INFECTIOUS DISEASES), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:20 | Sayı:1 | DOI:http://dx.doi.org/10.3201/eid2001.121024 | ISSN:1080-6040

The Mitochondrial and Nuclear Genetic Structure of Myotis capaccinii (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Eurasian Transition, and Its Taxonomic Implications

Bilgin R, Çoraman E, Karataş A, Morales, JC (Dergi:ZOOLOGICA SCRIPTA), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:37 | Sayı: | DOI: | ISSN:0300-3256

Phylogeographic analysis of Anatolian bats highlights the importance of the region for preserving the Chiropteran mitochondrial genetic diversity in the Western Palaearctic

Çoraman E, Furman A, KARATAŞ A, Bilgin, R (Dergi:CONSERVATION GENETICS), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:14 | Sayı: | DOI:10.1007/s10592-013-0509-4 | ISSN:1566-0621

Türkiye'deki Kemirici (Mammalia: Rodentia) Türleri

KARATAŞ AHMET (Dergi:TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:scopus | Cilt:68 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0377-9777

Hard Pellets from Bats of Turkey

WHITAKER, Jr John O,KARATAŞ AHMET (Dergi:Acta Chiropterologica), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI:10.3161/150811010X504743 | ISSN:1508-1109

Molecular ecology and phylogeography of the bent-wing bat complex (Miniopterus schreibersii) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Asia Minor and adjacent regions

FURMAN ANDRZEJ,ÇORAMAN Emrah,BİLGİN İBRAHİM RAŞİT,KARATAŞ AHMET (Dergi:ZOOLOGICA SCRIPTA), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:38 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0300-3256

On the karyology, morphology and biology of Chionomys gud (Satunin, 1909) (Mammalia: Rodentia)

SÖZEN MUSTAFA,ÖZKURT ŞAKİR ÖNDER,KARATAŞ AHMET,ÇOLAK ERCÜMENT,MATUR FERHAT (Dergi:North-Western Journal of Zoology), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1584-9074

Food and feeding habits of some bats from Turkey

WHITAKER JOHN O Jr,KARATAŞ AHMET (Dergi:ACTA CHIROPTEROLOGICA), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:11 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1508-1109

Phylogeography of the greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum Chiroptera Rhinolophidae in southeastern Europe and Anatolia with a specific focus on whether the Sea of Marmara is a barrier to gene flow

BİLGİN İBRAHİM RAŞİT,ÇORAMAN EMRAH,KARATAŞ AHMET,MORALES JUAN CARLOS (Dergi:ACTA CHIROPTEROLOGICA), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:11 | Sayı:1 | DOI:10.3161/150811009X465686 | ISSN:1508-1109

The mitochondrial and nuclear genetic structure of Myotis capaccinii Chiroptera Vespertilionidae in the Eurasian transition and its taxonomic implications

BİLGİN İBRAHİM RAŞİT,KARATAŞ AHMET,ÇORAMAN EMRAH,MORALES JUAN CARLOS (Dergi:ZOOLOGICA SCRIPTA), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:37 | Sayı:3 | DOI:10.1111/j.1463-6409.2008.00326.x | ISSN:0300-3256

Karyotypes of seven rodents from Jordan (Mammalia: Rodentia)

SÖZEN MUSTAFA,KARATAŞ AHMET,ALSHEYAB FAWZI,SHEHAB ADWAN,AMR ZUHAIR (Dergi:ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:44 | Sayı: | DOI: | ISSN:0939-7140

Phylogeography of the Mediterranean horseshoe bat Rhinolophus euryale Chiroptera Rhinolophidae in southeastern Europe and Anatolia

Bilgin R, Furman A, Çoraman E, KARATAŞ, A (Dergi:ACTA CHIROPTEROLOGICA), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:10 | Sayı: | DOI: | ISSN:1508-1109

Regionally and climatically restricted patterns of distribution of genetic diversity in a migratory bat species, Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Vespertilionidae)

Bilgin R, Karataş A, Çoraman E, Disotell, T, Morales, JC (Dergi:BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:8 | Sayı:209 | DOI:10.1186/1471-2148-8-209 | ISSN:1471-2148

Noteworthy bat records from Upper Mesopotamia, Turkey (Chiroptera).

KARATAŞ A, SACHANOWICZ K (Dergi:Lynx (Praha)), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Records | Cilt:39 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0024-7774

The recovery of Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey

KARATAŞ A, Özkurt Ş, Kock D (Dergi:Acta Zoologica Cracoviensia), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Biological Abstract | Cilt:50 | Sayı: | DOI: | ISSN:2299-6060

The Distribution of Bats (Mammalia: Chiroptera) in Syria

Shehab A, Karataş A, Amr Z, Mamkhair, I, Sözen, M (Dergi:Vertebrate Zoology), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:57 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1864-5755

Karyology of three bat species of the genus Myotis, (M. myotis, M. bechsteinii, M. brandtii) (Chiroptera: Vespertilonidae) from Turkey

Karataş A, Sözen M, Özkurt Ş, Matur, F (Dergi:Zoology in the Middle East), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Biological Abstracts | Cilt:40 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Karyology of three vespertilionid bats (Chiroptera: Vespertilionidae) from Turkey

Karataş A, Sözen M (Dergi:Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:53 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Karyological comparison of populations of the Spalax leucodon Nordmann, 1840 superspecies (Rodentia: Spalacidae) in Turkey

Kankılıç Teoman,Kankılıç Tolga,Çolak Reyhan,Çolak Ercüment,KARATAŞ AHMET (Dergi:Zoology in the Middle East), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:42 | Sayı:1 | DOI:10.1080/09397140.2007.10638242 | ISSN:0939-7140

Serological Survey for Viral Pathogens in Turkish Rodents

LAAKKONEN JUHA,Kallio-Kokko Hannimari,ÖKTEM İBRAHİM MEHMET ALİ,Blasdell Kim,Plyusnina Ai,Niemimaa Jukka,KARATAŞ AHMET,Plyusnin Alexander,Vaheri Antti,Henttonen Heikki (Dergi:Journal of Wildlife Diseases), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:42 | Sayı:3 | DOI:10.7589/0090-3558-42.3.672 | ISSN:0090-3558

Notes on the mammals occurs in Kazdağı National Park and its environs

Yiğit N, Demirsoy A, Karataş A, Özkurt, Ş, Çolak, E (Dergi:TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:30 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-0179

Molecular taxonomy and phylogeography of Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae), in the Eurasian Transition

Bilgin R, KARATAŞ A, Çoraman E, Morales, JC (Dergi:Biological Journal of the Linnean Society), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:87 | Sayı: | DOI: | ISSN:0024-4066

An extremely low genetic divergence across the range of Euscorpius italicus (Scorpiones: Euscorpiidae)

Fet V, Gantenbein B, Karataş Ay, Karataş, A (Dergi:JOURNAL OF ARACHNOLOGY), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:34 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0161-8202

Bats of the middle and upper Kızılırmak regions, Central Anatolia, Turkey (Chiroptera).

KARATAŞ A, Sözen M (Dergi:Lynx (Praha)), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Records | Cilt:37 | Sayı: | DOI: | ISSN:0024-7774

Some karyological records and a new chromosomal form for Spalax Mammalia Rodentia in Turkey

SÖZEN MUSTAFA,MATUR FERHAT,ÇOLAK ERCÜMENT,ÖZKURT ŞAKİR ÖNDER,KARATAŞ AHMET (Dergi:Folia Zoologica), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:55 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0139-7893

Karyology of some bat species (Chiroptera: Rhinolophidae, Molossidae) from Turkey

KARATAŞ AHMET,SÖZEN MUSTAFA,MATUR FERHAT (Dergi:Mammalian Biology), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:71 | Sayı:3 | DOI:10.1016/j.mambio.2005.11.008 | ISSN:16165047

Karataş A Mouradi Gharkheloo M Rehnemo Gharkheloo M 2006 The karyotypic characterization of the large horseshoe bat Rhinolophidae from Iran

KARATAŞ AHMET,Mouradi Gharkheloo Muhammed,Rehnema Mehdi (Dergi:ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:38 | Sayı: | DOI: | ISSN:0939-7140

On some Mediterranean populations of bats of the Myotis mystacinus morpho-group (Chiroptera: Vespertilionidae)

Benda P, KARATAŞ A (Dergi:Lynx (Praha)), 2005
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Records | Cilt:36 | Sayı: | DOI: | ISSN:0024-7774

The bat fauna of the caves near Havran in Western Turkey and their importance for bat conservation

RUDOLPH BERNDULRICH,LIEGL ALOIS,KARATAŞ AHMET (Dergi:Zoology in the Middle East), 2005
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Biological Abstract | Cilt:36 | Sayı:1 | DOI:10.1080/09397140.2005.10638122 | ISSN:0939-7140

Contribution to karyology, distribution and taxonomic status of the Long-winged Bat, Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Vespertilionidae), in Turkey

KARATAŞ AHMET,SÖZEN MUSTAFA (Dergi:Zoology in the Middle East), 2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:33 | Sayı:1 | DOI:10.1080/09397140.2004.10638063 | ISSN:0939-7140

Histo-anatomical studies on the accessory reproductive glands of the Anatolian souslik (Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Sciuridae)

Çakır M, KARATAŞ A (Dergi:ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA), 2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:33 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0340-2096

Spinturnix acuminata (C. L. Koch, 1836), a new species to the fauna of Turkey (Acari, Mesostigmata)

Karataş A, Çakır M (Dergi:ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST), 2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:31 | Sayı: | DOI: | ISSN:0939-7140

Mitochondrial phylogeography of the long eared bats Plecotus in the Mediterranean Palaearctic and Atlantic Islands

Juste Javier,Ibanez Carlos,Munoz Joaqun,Trujillo Domingo,Benda Petr,KARATAŞ AHMET,Ruedi Manuel (Dergi:MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION), 2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:31 | Sayı: | DOI: | ISSN:1055-7903

New and significant records of Myotis capaccinii Chiroptera Vespertilionidae from Turkey with some data on its biology

KARATAŞ AHMET,Benda Petr,Toprak Ferhat,Karakaya Hasan (Dergi:Lynx (Praha)), 2003
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Record, BIOSIS Previews | Cilt:34 | Sayı: | DOI: | ISSN:0024-7774

Mesobuthus eupeus C L Koch 1839 Scorpiones Buthidae in Turkey

KARATAŞ AYŞEGÜL,KARATAŞ AHMET (Dergi:Euscorpius), 2003
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Record | Cilt:7 | Sayı: | DOI: | ISSN:1536-9307

Contribution to Rousettus aegyptiacus (Mammalia: Chiroptera) from Turkey

KARATAŞ AHMET,YİĞİT NURİ,ÇOLAK ERCÜMENT,KANKILIÇ TOLGA (Dergi:FOLIA ZOOLOGICA), 2003
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:52 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0139-7893

On the distribution, taxonomy and karyology of the genus Plecotus (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey

KARATAŞ A, Yiğit N, Çolak E, Kankılıç, T (Dergi:TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY), 2003
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Biological Abstract | Cilt:27 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1300-0179

Circum-Mediterranean phylogeography of a bat coupled with past environmental niche modelling: a new paradigm for the recolonization of Europe? 08/2013

Bilgin. R, Maracı. Ö, Gürün. K, Rebelo, H, Puechmaille, S, Presetnik, P, Hamidovic, D, Fressel, N, Hulva, P, Horacek, I, Ibanez, C, KARATAŞ, A, Karataş, A, Allegrini, B, Georgiakakis, P, Gazaryan, S, Nagy, Z, AbiSaid, M, Lucan, R, Bartonicka, T, Nicolaou, H, Scaravelli, D, Karapandza, B, Uhrin, M, Paunovic, M, Benda, P and Juste, J, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye'nin Av Hayvanları (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yayınları)

Sözen. M, KARATAŞ. A, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

Karadağ'ın Doğal ve Kültürel Varlıkları

Ünal. A, Sözen. M, Karataş. A, Kumlutaş, Y, Akkuş, A, Kılıç, R, İncekara, Hİ, Aydal, S, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4610-08-2

Rodents of Turkiye

Yiğit. N, Çolak. E, Sözen. M, KARATAŞ, A, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9944-5560-0-9

Türkiye'nin Önemli Doğal Alanları I-II

KARATAŞ AHMET, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-98901-3-1

Çevresel Etki Değerlendirme

Yiğit. N, Çolak. E, Ketenoğlu. O, Kurt, L, Sözen, M, Hamzaoğlu, E, KARATAŞ, A, Özkurt, Ş, 2002
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9975-96176-1-7

 • image
  BAP 2010 - 2010

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Giresun İlinde Rodentlerde Hantavirüs Varlığınin Virolojik ve Serolojik Yöntemler Kullanilarak İnsan Enfeksiyonları İle İlişkilerinin Araştırılması

  Proje Konusu:T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hifzisihha Merkezi Başkanlığı Projesi


 • image
  BAP 2009 - 2010

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Rodentlerde Hantavirüs Varlığının Virolojik ve Serolojik Yöntemler Kullanılarak İnsan Enfeksiyonları ile İlişkilerinin Araştırılması

  Proje Konusu:T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hifzisihha Merkezi Başkanlığı Projesi - Bartın ve Zonguldak İllerinden Hantavirüs


 • image
  BAP 2007 - 2012

  Proje Konumu:Yönetici

  Doğu Anadolu ve İç Anadolu Spermophılus xanthoprymnus (Bennet, 1835) (Mammalia: Rodentia)’larının bakulum özelliklerinin analizi

  Proje Konusu:


 • image
  BAP 2003 - 2004

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türkiye’deki Rodentlerde Hantavirus Araştırılması, Dokuz Eylül Üniv. B.A.P. Projesi

  Proje Konusu:


 • image
  BAP 2002 - 2004

  Proje Konumu:Yönetici

  Ankara, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir illeri Eumenidae türleri üzerine faunistik ve ekolojik araştırmalar

  Proje Konusu:


 • image
  BAP 2001 - 2008

  Proje Konumu:Yönetici

  Türkiye Yarasaları (Mammalia: Chiroptera) ve Beslenme Biyolojileri

  Proje Konusu:Türkiye Yarasaları


 • image
  BAP 1998 - 2002

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türkiye Spermophilus (Rodentia: Sciuridae) türlerinde anatomik ve karyolojik araştırmalar

  Proje Konusu:


 • image
  Yüksek Lisans 2015   SERCAN BİLGİN   Devam Ediyor

  Süzülerek göç eden kuşların İstanbul Boğazı'ndaki ilkbahar göçü

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   MEHMET ARSLAN   Devam Ediyor

  Adana'daki İki Koruma Alanının Memeli Faunası: Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Karataş) ve Halep Çamlığı (Yumurtalık)

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   MELTEM ÜNAL   Devam Ediyor

  Çulha Kuşunun (Remiz pendulinus) Üreme Davranışları

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2013   BİLGE YENİ   Devam Ediyor

  "Türkiye'deki Sylvia (Aves: Passeriformes) Türlerinin Morfolojik Ve Moleküler İlişkilerinin Araştırılması"

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   ASLI EMİROĞLU   Devam Ediyor

  Melendiz Dağı Ornitofaunasının Araştırılması

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   ELİF KÖKSALAN   Tamamlandı

  Kahramanmaraş ilinin yarasaları (Chiroptera) üzerine faunistik ve ekolojik çalışmalar

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2009   VEYSEL GEZİCİ   Tamamlandı

  Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerinden toplanan peletlerle strıgıformes (clasis: aves) ordosu üyelerinin besin analizi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2007   MEHMET ÇOLAK   Tamamlandı

  Kilis ve Şanlıurfa illerinden toplanan peletlerle peçeli baykuş, Tyto alba (Scopoli, 1769) ve kukumav, Athene noctua (Scopoli, 1769) besin analizi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2007   BİLGEHAN KAHRAMAN   Tamamlandı

  Adıyaman yarasaları (Mammalia:Chiroptera)'nın sistematik ve dağılımı

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2004   FERHAT TOPRAK   Tamamlandı

  Türkiye yarasalarının Kanat akarları (Acari: Mesostigmata: Spinturnicidae)

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2004   HASAN KARAKAYA   Tamamlandı

  Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa illeri yarasa (Mammalia: Chiroptera) faunası

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Merkez Yerleşke, NİĞDE
 • Tel:0 388 225 4207
 • Email: