Üniversitelerin en büyük görevi üretmektir; bilgi üretmek, teknoloji üretmek, hizmet üretmek, mutluluk ve huzur üretmek… Bu yolla, üretken Türkiye'nin oluşumuna katkı sağlamaktır. Üretilen, ülkemizin yaşamıdır; eskiye karşı yeninin, karanlığa karşı aydınlığın, bir başka deyişle muasır medeniyetler arasında yerini almış uygar ve güçlü Türkiye’nin üretilmesidir.

İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarını bilim, teknoloji ve yenilikler belirler. Çağların ve dönemlerin açılıp kapanmasına bilim, teknoloji ve düşüncedeki ilerlemeler damgasını vurmuştur. Bu yüzden teknolojiyi, bilimi ve yeniliği rehber edinmeyen milletlerin önlerine koydukları hedeflere ulaşmaları mümkün değildir. Ülkemizin geleceğe dair hedefleri tamamen bu düşüncelerle oluşturulmuş, bilim ve teknolojiyi takip eden değil bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştüren bir ülke olma gayreti içine girilmiştir. Hepimiz biliyoruz ki, gelişmiş ülkeler arasında yer almanın yolu bilgi üretmekten ve üretilen bilgiyi günlük hayata aktarmaktan geçmektedir. Bu yönüyle Üniversitelerimiz ve bilim insanlarımız üzerine çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

Üniversiteler, evrensel nitelikli bilgi üretmek, uluslararası ölçütlere uygun eğitim vermek ve rekabet ortamına uyum sağlayacak insan kaynağı yetiştirmek mecburiyetindedir. Eğitim kurumlarının en önemli unsurunun öğrenciler olduğu gerçeğinden hareket eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, eğitim anlayışını öğrenci memnuniyeti ve verimliliği üzerine inşa etmiştir. Çeyrek asra yaklaşan birikimini ve sahip olduğu tüm imkânları, nitelikli bilgi üretme, nitelikli eğitim verme ve bütün bunları toplumsal faydaya dönüştürme hedefi için kullanmaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi fiziksel sorunlarını aşmış, Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi almış, Bologna sürecini, Erasmus’u, akademik işbirliği ve değişim programlarını başarılı bir şekilde uygulamaya koymuş, bilimsel araştırmalarda önemli mesafeler kat etmiş, eğitimde çağdaş bir anlayış oluşturmuş, kent ve sanayi ile işbirliğinde örnek uygulamalara imza atmış bir üniversite konumundadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bundan sonraki süreçte ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yeni stratejilerle uluslararası bir üniversite olma yolundaki kararlı ilerleyişini azim ve inançla hız kesmeden sürdürecektir. 

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR

Rektör