İSİMGÖREV
 Prof. Dr. Muhsin KAR   Rektör 
 Prof. Dr. Bekir ÇINAR Eğitim Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Aydın TOPÇU Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Haluk BENGÜ  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Selim KILIÇ Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Ziya AVŞAR İletişim Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. İlyas GÖKHAN İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Cahit Tağı ÇELİK Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili 
 Prof. Dr. Muhsin KAR Tıp Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Muhsin KAR Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM Üye
 Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN  Üye
 Mustafa ÇOLAK Genel Sekreter Vekili (Raportör)