İSİMGÖREV
 Prof. Dr. Adnan GÖRÜR   Rektör 
 Prof. Dr. Adnan GÖRÜR   Eğitim Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Murat ALP  Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Mehmet ŞENER Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Selen DOĞAN  İletişim Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Seyit AVCI İslami İlimler Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Üner KAYABAŞ Tıp Fakültesi Dekan Vekili
 Prof.Dr. Ayhan GÖKÇE Üye 
 Prof.Dr. Mustafa BAYRAK Üye 
 Prof.Dr. Zeki DOĞAN Üye
 Batuhan TAŞDURMAZ Genel Sekreter (Raportör)