Akademik Unvanlar

 • 1996 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Lisans 1989

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

ANT1002 EĞİTSEL OYUNLAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

ANT2013 UZMANLIK GÜREŞ

Zorunlu Ders Amaç:Dünyada yapılan çağdaş güreş hakkında gereklibilgi beceri ve tekniklerin öğrenilmesi ve hedef davranışların kazandırılması. Ve öğretim yöntemleri.

Dersin İçeriği

Dünyada yapılan çağdaş güreş hakkında gereklibilgi beceri ve tekniklerin öğrenilmesi ve hedef davranışların kazandırılması. Ve öğretim yöntemleri.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:3
 • AKTS:6

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANT2014 UZMANLIK GÜREŞ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANT2057 GENEL CİMNASTİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

ANT2063 SEÇMELİ DERS SAHA VE MALZEME BİLGİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Spor sahaları ile bu sahalarda , spor uygulamalarında kullanılan araç gereç ve spor malzeme bilgilerinin öğretilmesini içermektedir. Spor sahalarının boyutları ile bu sahalardaki diğer spor donatılarının yapımı, bakımı, kullanılması ve korunması ile ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır.spor saha, malzeme, ve diğer spor donatılarına ait teori, kavram, ilke ve yöntemlerin öğretilmesi de diğer amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

Spor sahaları ile bu sahalarda , spor uygulamalarında kullanılan araç gereç ve spor malzeme bilgilerinin öğretilmesini içermektedir. Spor sahalarının boyutları ile bu sahalardaki diğer spor donatılarının yapımı, bakımı, kullanılması ve korunması ile ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır.spor saha, malzeme, ve diğer spor donatılarına ait teori, kavram, ilke ve yöntemlerin öğretilmesi de diğer amacını oluşturmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANT3013 UZMANLIK GÜREŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:3
 • AKTS:6

ANT4013 UZMANLIK GÜREŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:3
 • AKTS:6

ANT4014 UZMANLIK GÜREŞ

Zorunlu Ders Amaç:Uzman olacağı Güreş sporu ile ilgili genel ve kapsamlı bilgilerin verilerek çağdaş bilgili araştırmaya açık Antrenör yetiştirmektir.

Dersin İçeriği

Uzman olacağı Güreş sporu ile ilgili genel ve kapsamlı bilgilerin verilerek çağdaş bilgili araştırmaya açık Antrenör yetiştirmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:3
 • AKTS:6

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANT4036 YARDIMCI UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:6

ANT4054 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

ANT4055 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:4

ANT4068 SEÇMELİ DERS SPORDA ETİK DEĞERLER

Seçmeli Ders Amaç:Ahlakın temel kavramları, ahlak ile ahlaklık arasındaki ilişkiler ve spordaki ahlaki davranışların incelenmesi amaçlanmıştır. Derste; çocuğun ahlak kişiliğinin gelişiminde sporun rolü, sporun fiziki kabiliyetler yanında geliştirdiği ahlaki değerler, spor etkinliklerin ahlak açısından ele alınması,Ahlakının oluşmasında antrenör, spor eğiticisi, spor yöneticisi, spor seyircisi ve medyanın rolü. Geçmiş çağlardan günümüze sporun ahlak ve kişilik gelişimine katkıları.

Dersin İçeriği

Ahlakın temel kavramları, ahlak ile ahlaklık arasındaki ilişkiler ve spordaki ahlaki davranışların incelenmesi amaçlanmıştır. Derste; çocuğun ahlak kişiliğinin gelişiminde sporun rolü, sporun fiziki kabiliyetler yanında geliştirdiği ahlaki değerler, spor etkinliklerin ahlak açısından ele alınması,Ahlakının oluşmasında antrenör, spor eğiticisi, spor yöneticisi, spor seyircisi ve medyanın rolü. Geçmiş çağlardan günümüze sporun ahlak ve kişilik gelişimine katkıları.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:4

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

BAZ0005 CİMNASTİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

BED1006 ARTİSTİK CİMNASTİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

BED1009 GENEL JİMNASTİK

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

BED2020 GÜREŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

BED2028 BADMİNTON

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

BED3006 EĞİTSEL OYUNLAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

BED3011 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

BED3012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

BED3013 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

BED3016 OKUL DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

BED4004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BED4005 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:6

BED4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:9

BED4046 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA TÖRENLER VE ORGANİZASYON

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

SPY1007 GENEL CİMNASTİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SPY2009 SPORDA ETİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SPY4008 SPOR YÖNETİMİ UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:


 • Adres:Bor Yolu 9. km 51700 Bor/NİĞDE
 • Tel:0 388 313 0012
 • Email: