Akademik Unvanlar

 • 2011 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2004 / 2010

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 • 2003 / 2004

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

 • Yüksek Lisans 2002

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 1999

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

FOR1006 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

GMÜ7027 ODA MÜZİĞİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MOZ1007 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MOZ1008 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MOZ2011 BATI MÜZİĞİ TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MOZ2013 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 3

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MUZ1003 BİREYSEL ÇALGI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUZ1004 BİREYSEL ÇALGI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUZ1012 GENEL MÜZİK TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı: Müzik kültürü ve eğitiminde müzik tarihinin öneminin kavratılarak, İlkçağ, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik dönemlerin tarihi ve müziksel özellikleriyle, müzikte ulusal akımlar, Batı müziği formları, 20. yüzyıl müziği ve Türkiye?de çoksesli müziğe ilişkin temel kazanımların oluşturulmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı: Müzik kültürü ve eğitiminde müzik tarihinin öneminin kavratılarak, İlkçağ, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik dönemlerin tarihi ve müziksel özellikleriyle, müzikte ulusal akımlar, Batı müziği formları, 20. yüzyıl müziği ve Türkiye?de çoksesli müziğe ilişkin temel kazanımların oluşturulmasıdır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ1019 MÜZİK KÜLTÜRÜ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ1021 OKUL ÇALGILARI I (GİTAR-BAĞLAMA-BLOKFLÜT)

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

MUZ2003 BİREYSEL ÇALGI III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ2004 BİREYSEL ÇALGI IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ2019 TÜRK MÜZİK TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ3003 BİREYSEL ÇALGI V

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ3004 BİREYSEL ÇALGI VI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ3009 GÜNCEL POPÜLER MÜZİKLER

Ortak Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı; Evrensel müzik literatüründe yerini alan, ülkemizdeki ve dünyadaki güncel müzik türleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak,popüler müzik türleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgili konuları araştırmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; Evrensel müzik literatüründe yerini alan, ülkemizdeki ve dünyadaki güncel müzik türleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak,popüler müzik türleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgili konuları araştırmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ3016 Özel Öğretim Yöntemleri I

Zorunlu Ders Amaç:Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin temel ilke, kavram ve yöntemleri kavrayabilme.

Dersin İçeriği

Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin temel ilke, kavram ve yöntemleri kavrayabilme.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Müzik Eğitimi Programı

MUZ3016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Zorunlu Ders Amaç:Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin temel ilke, kavram ve yöntemleri kavrayabilme.

Dersin İçeriği

Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin temel ilke, kavram ve yöntemleri kavrayabilme.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ3017 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Zorunlu Ders Amaç:Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin kavramları, öğretim teknolojisi ve öğretimde materyal kavramları ile ilişkilendirebilme; öğretim teknolojisi ve öğretimde materyal kavramlarını açıklayabilme; müzik öğretimi materyallarini kavrayabilme; müzik öğretimine yönelik materyal hazırlama ilkelerini ve aşamalarını açıklayabilme; bu ilke ve açıklamalar doğrultusunda ilkokul ve ortaokul müzik öğretimine yönelik materyal hazırlayabilme; hazırlanan materyali uygulama becerisi geliştirebilme.

Dersin İçeriği

Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin kavramları, öğretim teknolojisi ve öğretimde materyal kavramları ile ilişkilendirebilme; öğretim teknolojisi ve öğretimde materyal kavramlarını açıklayabilme; müzik öğretimi materyallarini kavrayabilme; müzik öğretimine yönelik materyal hazırlama ilkelerini ve aşamalarını açıklayabilme; bu ilke ve açıklamalar doğrultusunda ilkokul ve ortaokul müzik öğretimine yönelik materyal hazırlayabilme; hazırlanan materyali uygulama becerisi geliştirebilme.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Müzik Eğitimi Programı

MUZ3017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin kavramları, öğretim teknolojisi ve öğretimde materyal kavramları ile ilişkilendirebilme; öğretim teknolojisi ve öğretimde materyal kavramlarını açıklayabilme; müzik öğretimi materyallarini kavrayabilme; müzik öğretimine yönelik materyal hazırlama ilkelerini ve aşamalarını açıklayabilme; bu ilke ve açıklamalar doğrultusunda ilkokul ve ortaokul müzik öğretimine yönelik materyal hazırlayabilme; hazırlanan materyali uygulama becerisi geliştirebilme.

Dersin İçeriği

Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin kavramları, öğretim teknolojisi ve öğretimde materyal kavramları ile ilişkilendirebilme; öğretim teknolojisi ve öğretimde materyal kavramlarını açıklayabilme; müzik öğretimi materyallarini kavrayabilme; müzik öğretimine yönelik materyal hazırlama ilkelerini ve aşamalarını açıklayabilme; bu ilke ve açıklamalar doğrultusunda ilkokul ve ortaokul müzik öğretimine yönelik materyal hazırlayabilme; hazırlanan materyali uygulama becerisi geliştirebilme.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ3019 ORKESTRA ODA MÜZİĞİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

MUZ3022 ORKESTRA ODA MÜZİĞİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

MUZ4002 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ4003 BİREYSEL ÇALGI VII

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MUZ4005 ORKESTRA ODA MÜZİĞİ III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

MUZ4007 Özel Öğretim Yöntemleri II

Zorunlu Ders Amaç:Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri uygulayabilme; ders içi bireysel ve toplu müzik çalışmaları düzenleyebilme; ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersini planlama, uygulama ve eleştirme becerisini geliştirebilme.

Dersin İçeriği

Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri uygulayabilme; ders içi bireysel ve toplu müzik çalışmaları düzenleyebilme; ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersini planlama, uygulama ve eleştirme becerisini geliştirebilme.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Müzik Eğitimi Programı

MUZ4007 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri uygulayabilme; ders içi bireysel ve toplu müzik çalışmaları düzenleyebilme; ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersini planlama, uygulama ve eleştirme becerisini geliştirebilme.

Dersin İçeriği

Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri uygulayabilme; ders içi bireysel ve toplu müzik çalışmaları düzenleyebilme; ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersini planlama, uygulama ve eleştirme becerisini geliştirebilme.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ4013 Okul Deneyimi

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin uygulama okulundaki mekanları; derslik, uygulama ve etkinlik sınıfı, laboratuar, öğretmenler odası, okul bahçesi, müdür odası vb, araçların; ders programları, günlük-haftalık-aylık ve yıllık ders planları, yönetmenlikler vb, kişiliklerin; müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, hademe, öğrenciler, sekreterle vb, eylemlerin; derslerin işlenmesi, okul içi temizlikler, iletişimler, bahçe ve çevre bakımı, ders başlaması, ders arası ve ders bitimindeki eylemler, hafta sonu, ve başlangıcı eylemleri vb ve kişilerin uyması gereken okul içi kuralları tanımasıdır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin uygulama okulundaki mekanları; derslik, uygulama ve etkinlik sınıfı, laboratuar, öğretmenler odası, okul bahçesi, müdür odası vb, araçların; ders programları, günlük-haftalık-aylık ve yıllık ders planları, yönetmenlikler vb, kişiliklerin; müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, hademe, öğrenciler, sekreterle vb, eylemlerin; derslerin işlenmesi, okul içi temizlikler, iletişimler, bahçe ve çevre bakımı, ders başlaması, ders arası ve ders bitimindeki eylemler, hafta sonu, ve başlangıcı eylemleri vb ve kişilerin uyması gereken okul içi kuralları tanımasıdır.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:5

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Müzik Eğitimi Programı

MUZ4013 OKUL DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin uygulama okulundaki mekanları; derslik, uygulama ve etkinlik sınıfı, laboratuar, öğretmenler odası, okul bahçesi, müdür odası vb, araçların; ders programları, günlük-haftalık-aylık ve yıllık ders planları, yönetmenlikler vb, kişiliklerin; müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, hademe, öğrenciler, sekreterle vb, eylemlerin; derslerin işlenmesi, okul içi temizlikler, iletişimler, bahçe ve çevre bakımı, ders başlaması, ders arası ve ders bitimindeki eylemler, hafta sonu, ve başlangıcı eylemleri vb ve kişilerin uyması gereken okul içi kuralları tanımasıdır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin uygulama okulundaki mekanları; derslik, uygulama ve etkinlik sınıfı, laboratuar, öğretmenler odası, okul bahçesi, müdür odası vb, araçların; ders programları, günlük-haftalık-aylık ve yıllık ders planları, yönetmenlikler vb, kişiliklerin; müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, hademe, öğrenciler, sekreterle vb, eylemlerin; derslerin işlenmesi, okul içi temizlikler, iletişimler, bahçe ve çevre bakımı, ders başlaması, ders arası ve ders bitimindeki eylemler, hafta sonu, ve başlangıcı eylemleri vb ve kişilerin uyması gereken okul içi kuralları tanımasıdır.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ4014 ORKESTRA VE ODA MÜZİĞİ YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

MUZ4016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını ve öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim - öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını ve öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim - öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MZK2009 ÇALGI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MZK2010 ÇALGI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MZK3009 ÇALGI III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MZK3010 ÇALGI IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MZK3011 AKUSTİK

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ

MZK5107 ODA MÜZİĞİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MZK5108 ODA MÜZİĞİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MZK5121 ANA ÇALGI I (KEMAN)

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MZK5122 ANA ÇALGI II (KEMAN)

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MZK5135 MÜZİK TEKNOLOJİLERİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

MZK5136 MÜZİK TEKNOLOJİLERİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

MZK6107 ODA MÜZİĞİ I

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Müzik Eğitimi Programı

MZK6107 Oda Müziği I

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders ile öğrenciler, toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örneklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini öğrenirler.

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrenciler, toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örneklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini öğrenirler.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MZK6108 Oda Müziği II

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders ile öğrenciler, toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örneklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini öğrenirler.

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrenciler, toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örneklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini öğrenirler.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MZK6135 MÜZİK TEKNOLOJİLERİ I

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Müzik Eğitimi Programı

MZK6135 Müzik Teknolojileri I

Seçmeli Ders Amaç: Günümüz teknolojisinin, tarihsel gelişimi doğrultusunda müzik eğitimi sürecinde öğrenme ve öğretme aşamalarında daha yararlı, işlevsel ve çok yönlü olarak kullanılabilmesini sağlayabilmektir.

Dersin İçeriği

Günümüz teknolojisinin, tarihsel gelişimi doğrultusunda müzik eğitimi sürecinde öğrenme ve öğretme aşamalarında daha yararlı, işlevsel ve çok yönlü olarak kullanılabilmesini sağlayabilmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MZK6136 Müzik Teknolojileri II

Seçmeli Ders Amaç: Günümüz teknolojisinin, tarihsel gelişimi doğrultusunda müzik eğitimi sürecinde öğrenme ve öğretme aşamalarında daha yararlı, işlevsel ve çok yönlü olarak kullanılabilmesini sağlayabilmektir.

Dersin İçeriği

Günümüz teknolojisinin, tarihsel gelişimi doğrultusunda müzik eğitimi sürecinde öğrenme ve öğretme aşamalarında daha yararlı, işlevsel ve çok yönlü olarak kullanılabilmesini sağlayabilmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOP2014 SANAT EĞİTİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

Yıla Göre Sırala:

“Keman Eğitimine Yönelik Bir Etüt Analiz Modeli" (An Etude Analysis Model Related To Violin Education)

DELİKARA ALİ (Dergi:Sanat Eğitimi Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Uluslararası Hakemli Dergi | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2147-8007

Barok Dönemi Çalgı Müziğinde Seslendirme/Yorumlama Özellikleri

DELİKARA ALİ (Dergi:NEWWSA), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Uluslararası HAkemli Dergi | Cilt:4 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:1308-7290

G. F. Handel Op.1, No.12 ? Fa Majör Sonat 2. Bölüm Allegro' nun teknik ve müziksel analizi

DELİKARA ALİ (Dergi:GEFAD-Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulusal Hakemli Dergi | Cilt:30 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1300-1884

Bilgisayar Teknolojisinin Lisansüstü Müzik Eğitiminde Kullanımına Yönelik Oluşturulan Ders Programı Önerisi

Ali DELİKARA, Hazan KURTASLAN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Midi Piyano Eşliklerinin Keman Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Örnek Uygulama Çalışması.

Ali DELİKARA, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  BAP 2011 - 2013

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Gazi Üniversitesi BAP-Keman Literatürünün Barok Dönemden Günümüze Kadar Farklı Çalgı Grupları İçin Bestelenmiş Eserlerinin Uygulamalı Analizi

  Proje Konusu:Seslendirme-yorumlama, Düzenleme



 • Adres:
 • Tel:0 388 225 3013
 • Email: