Akademik Unvanlar

 • 2010 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2007 / 2010

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  Basel II standartları ve Türk KOBİ'leri üzerindeki etkilerinin tespitine ilişkin bir araştırma

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)

 • Yüksek Lisans 2003

  Maliyet yönetiminde yeni yaklaşımlar ve hedef maliyetleme yönteminin uygulanabilirliği

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1999

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BAF1006 MUHASEBE II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAF2009 TİCARET HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:Lisans öğrencilerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular( Ticari İşletmeler, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evraklar) için altyapı oluşturmaktır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Lisans öğrencilerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular( Ticari İşletmeler, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evraklar) için altyapı oluşturmaktır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

IKT1005 MUHASEBE I

Zorunlu Ders Amaç:İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak önce öğrenciye muhasebenin mantığı ve temel kuralları verilecektir. Dersin sonunda öğrencinin ticari işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarını yapabilmesi hedeflenmektedir. Bu ders Genel Muhasebe II dersine temel teşkil etmektedir.

Dersin İçeriği

İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak önce öğrenciye muhasebenin mantığı ve temel kuralları verilecektir. Dersin sonunda öğrencinin ticari işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarını yapabilmesi hedeflenmektedir. Bu ders Genel Muhasebe II dersine temel teşkil etmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT1006 MUHASEBE II

Zorunlu Ders Amaç:Genel Muhasebe I dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve temel muhasebe kavram-politikaları doğrultusunda muhasebe teorisi ve uygulaması ile ilgili temel bilgiler vermektir. Bu temel amaç doğrultusunda sonra ki dönemlerde verilecek muhasebe dersleri için alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Genel Muhasebe I dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve temel muhasebe kavram-politikaları doğrultusunda muhasebe teorisi ve uygulaması ile ilgili temel bilgiler vermektir. Bu temel amaç doğrultusunda sonra ki dönemlerde verilecek muhasebe dersleri için alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3026 TİCARET HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:Öğrenciler meslek hayatına atıldıklarında genellikle bir ticari işletmenin yönetiminde görev alacaklarından bu dersin amacı , kaynağını Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın teşkil ettiği ticari konuları öğretme ve bu konularda karşılarına çıkan hukuki olayları hukuki olarak muhakeme edip sonuca doğru bir şekilde ulaşabilmelerini temin etmektir.

Dersin İçeriği

Öğrenciler meslek hayatına atıldıklarında genellikle bir ticari işletmenin yönetiminde görev alacaklarından bu dersin amacı , kaynağını Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın teşkil ettiği ticari konuları öğretme ve bu konularda karşılarına çıkan hukuki olayları hukuki olarak muhakeme edip sonuca doğru bir şekilde ulaşabilmelerini temin etmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3027 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Seçmeli Ders Amaç:Finansal Tablolar ve Finansal Analiz Yöntemlerinden Yararlanarak İşletmelerin Finasal Performansı, Finasal Durumu ve Kazanma Gücü Hakkında Bilgi Edinerek İşletmeler Hakkında Bir Yargıya Ulaşmaktır

Dersin İçeriği

Finansal Tablolar ve Finansal Analiz Yöntemlerinden Yararlanarak İşletmelerin Finasal Performansı, Finasal Durumu ve Kazanma Gücü Hakkında Bilgi Edinerek İşletmeler Hakkında Bir Yargıya Ulaşmaktır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3029 BORÇLAR HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL1006 MUHASEBE II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL2001 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilere bir işletmenin muhasebe sürecinin önemli bir kısmı olan dönem sonu işlemlerinin verilmesi ve bu yolla sürecin tamamlanarak finansal tabloların nasıl düzenlendiğini görmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğrencilere bir işletmenin muhasebe sürecinin önemli bir kısmı olan dönem sonu işlemlerinin verilmesi ve bu yolla sürecin tamamlanarak finansal tabloların nasıl düzenlendiğini görmelerini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ISL2002 ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL2011 TİCARET HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ISL3004 YÖNETİM MUHASEBESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM3016 MUHASEBE II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM3020 TİCARET HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

MLY1005 MUHASEBE I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MLY1006 MUHASEBE II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MLY2009 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Temel finansal tabloların düzenlenmesini sağlamak amacıyla, bir işletmede belli bir döneme ait muhasebe dışı ve muhasebe içi envanterin çıkartılarak dönem sonu işlemlerinin incelenmesi ve dönem net kar veya zararının hesaplanması

Dersin İçeriği

Temel finansal tabloların düzenlenmesini sağlamak amacıyla, bir işletmede belli bir döneme ait muhasebe dışı ve muhasebe içi envanterin çıkartılarak dönem sonu işlemlerinin incelenmesi ve dönem net kar veya zararının hesaplanması

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE

MLY2012 TİCARET HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:Ticari işletmelerin ve onları işleten gerçek ya da tüzel kişi tacirlerin temel aktör olduğu ticari yaşamın hukuk kuralları ile düzenlendiğini teşhis etmek. Aktarılan teorik bilgilerin temelini ve kaynağını hukuk kurallarının oluşturduğu ve kuralların doğru yorumlanması ve anlaşılması gerektiği bilgi ve bilincini edindirmek. Hukuk kurallarının yorumlanması suretiyle elde edilen bilgiyi ortaya çıkan ya da çıkabilecek soruna uygulayabilmek ya da bu amaçla önceden tedbir almak.

Dersin İçeriği

Ticari işletmelerin ve onları işleten gerçek ya da tüzel kişi tacirlerin temel aktör olduğu ticari yaşamın hukuk kuralları ile düzenlendiğini teşhis etmek. Aktarılan teorik bilgilerin temelini ve kaynağını hukuk kurallarının oluşturduğu ve kuralların doğru yorumlanması ve anlaşılması gerektiği bilgi ve bilincini edindirmek. Hukuk kurallarının yorumlanması suretiyle elde edilen bilgiyi ortaya çıkan ya da çıkabilecek soruna uygulayabilmek ya da bu amaçla önceden tedbir almak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE

MLY3013 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MLY4005 ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MUH5110 KAR PLANLAMASI-II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MUH5117 MUHASEBE HUKUK İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MUH5118 MUHASEBE MESLEK AHLAKI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MUH5127 MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MUH5130 İLERİ MALİYETLEME YÖNTEMLERİ-II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MUH5137 UZMANLIK MUHASEBESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MUH5138 KOBİ'LERDE FİNANSAL RAPORLAMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MUH5508 KOBİ'lerde Finansal Raporlama

Seçmeli Ders Amaç:KOBİ'ler tüm dünya ekonomileride önemli bir yere sahiptir. KOBİ'lerin kendilerine has özellikleri nedeniyle ayrı bir finansal raporlama uygulamalarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 1 Kasım 2010 tarihinde KOBİ TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mevzuata dahil edilmiştir. 14 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6102 Sayılı TTK ile uygulanmak zorunluluğu getirilen TFRS'nin önemi daha da artmıştır. Bu dersin başlıca amacı KOBİ'lerin TFRS'ye uygun olarak yapacakları muhasebe kayıtları ve finansal tabloları öğrenciye açıklamaktır.

Dersin İçeriği

KOBİ'ler tüm dünya ekonomileride önemli bir yere sahiptir. KOBİ'lerin kendilerine has özellikleri nedeniyle ayrı bir finansal raporlama uygulamalarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 1 Kasım 2010 tarihinde KOBİ TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mevzuata dahil edilmiştir. 14 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6102 Sayılı TTK ile uygulanmak zorunluluğu getirilen TFRS'nin önemi daha da artmıştır. Bu dersin başlıca amacı KOBİ'lerin TFRS'ye uygun olarak yapacakları muhasebe kayıtları ve finansal tabloları öğrenciye açıklamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH6112 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

MUH6117 MUHASEBE HUKUK İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Muhasebe alanında öğrenim gören öğrencilerin muhasebe meslek çalışmaları sırasında karşılaşacakları hukuki sorunları ortaya koyarak bu sorunlara çözüm önerileri getirmek.

Dersin İçeriği

Muhasebe alanında öğrenim gören öğrencilerin muhasebe meslek çalışmaları sırasında karşılaşacakları hukuki sorunları ortaya koyarak bu sorunlara çözüm önerileri getirmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH6118 MUHASEBE MESLEK AHLAKI

Seçmeli Ders Amaç:Son yıllarda yaşanan şirket skandalları muhase mesleğinde ahlaki ve etik değerleri ön plana çıkarmıştır. Bu dersin amacı muhasebe mesleğide ahlaki ve etik değerlerin önemi ortaya koymaktır. Ayrıca muhasebe mesleği tercih edecek öğrencilerin muhasebe ahlak ve etiği konusunda duyarlılıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Son yıllarda yaşanan şirket skandalları muhase mesleğinde ahlaki ve etik değerleri ön plana çıkarmıştır. Bu dersin amacı muhasebe mesleğide ahlaki ve etik değerlerin önemi ortaya koymaktır. Ayrıca muhasebe mesleği tercih edecek öğrencilerin muhasebe ahlak ve etiği konusunda duyarlılıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH6127 MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı, Uluslararası ve Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarının muhasebe alanındaki uygulamasını, muhasebe ve raporlama anlayışına getirdiği yenilikleri ele almak ve uluslararası finansal raporlama standartlarınna uyum sağlama anlayışı ve yeteneğine sahip öğrenci yetiştirmektir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, Uluslararası ve Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarının muhasebe alanındaki uygulamasını, muhasebe ve raporlama anlayışına getirdiği yenilikleri ele almak ve uluslararası finansal raporlama standartlarınna uyum sağlama anlayışı ve yeteneğine sahip öğrenci yetiştirmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH6138 KOBİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, KOBİ'lerin UFRS çerçevesinde yapacakları muhasebe kayıtları ve finansal tabloları öğrenciye açıklamaktır. Ayrıca öğrencilerin KOBİ'ler için UFRS ile tam set UFRS arasındaki farklılıkları analiz edebilmelerini sağlamak dersin öncelikli amaçlarından biridir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, KOBİ'lerin UFRS çerçevesinde yapacakları muhasebe kayıtları ve finansal tabloları öğrenciye açıklamaktır. Ayrıca öğrencilerin KOBİ'ler için UFRS ile tam set UFRS arasındaki farklılıkları analiz edebilmelerini sağlamak dersin öncelikli amaçlarından biridir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH7016 MUHASEBE MESLEK AHLAKI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH7029 UZMANLIK MUHASEBESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH7030 KOBİ'LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH7112 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, uluslararası finansal raporlamada ve muhasebe uygulamalarını öğretmektir. Ayrıca bu uygulamaların yerel uygulamalardan farklılıklarını ve bu farklılıkların uyumlaştırılması için gerekenler de öğretilcektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, uluslararası finansal raporlamada ve muhasebe uygulamalarını öğretmektir. Ayrıca bu uygulamaların yerel uygulamalardan farklılıklarını ve bu farklılıkların uyumlaştırılması için gerekenler de öğretilcektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH7117 GÜNCEL MUHASEBE UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, muhasebe alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeleri etkileyen faktörler ile muhasebenin güncel konularının açıklanmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, muhasebe alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeleri etkileyen faktörler ile muhasebenin güncel konularının açıklanmasıdır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH8011 YALIN MUHASEBE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH8012 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

UTL1005 MUHASEBE I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL1006 MUHASEBE II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

UTL3041 TİCARET HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Yıla Göre Sırala:

Tarımsal Ürünlerin Muhasebeleştirilme İlkelerinin Ulusal Düzenlemeler Açısından KarşılaştırılmasI

HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:9 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS 17, Vergi Mevzuatı, BDDK Tebliği Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Uygulamaları

KÖKSAL AYŞE GÜL, BELLER BEYHAN (Dergi:Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts ve ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Factors Influencing the Selection of Methods and Determination of Transfer Pricing in Multinational Companies: A Case Study of United Kingdom”, International Journal of Economics and Financial Issues

DOĞAN ZEKİ, DERAN ALİ, KÖKSAL AYŞE GÜL (Dergi:International Journal of Economics and Financial Issues), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, EconLit, RePEc and IDEAS, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Economics & Finance, Ulrich's Periodicals Directory, Scopus (Pending), ProQuest - ABI/INFORM, Academic Journals Database, DOAJ, IndexCopernicus, JournalSeek, Google Scholar, Scirus (Elsevier), Open J-Gate NewJour, GetCited, Lockss ve PKP Open Archives Harvester | Cilt:3 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti Ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

KÖKSAL AYŞE GÜL (Dergi:Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, Ulakbim ve Asos Akademia Sosyal Bilimler İndeksi veri | Cilt:14 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Historical Development of Agricultural Accounting and Difficulties Encountered in the Implementation of Agricultural Accounting

DOĞAN ZEKİ, ARSLAN SEÇKİN, KÖKSAL AYŞE GÜL (Dergi:International Journal of Food and Agricultural Economics,), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AgEcon, IDEAS, JournalTOCS, NewJour, Asos Index, Econpapers, Journal Seeker, JourInfo, WZB, Socionet, OCLC WorldCat ve Jour Informatics | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Acentelerin Denkleştirme İsteminin Belirlenmesinde Gelirin Tespiti ve Muhasebeleştirme Sorunu: Çözüm Önerisi

HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:22 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Maddi Duran Varlıklarda Amortisman İşlemlerinin Muhasebe Standartları ile Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi ve Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:24 | DOI: | ISSN:

Çevre Maliyetlerinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: Bir Çimento Fabrikasında Vaka Çalışması

BELLER BEYHAN, DERAN ALİ, HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:(EBSCO ve Ulrich’s Periodicals Directory | Cilt:9 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Basel II Standartlarının KOBİ Kredi Fiyatı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

DOĞAN ZEKİ, İSKENDEROĞLU ÖMER, HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:29 | DOI: | ISSN:

Basel II Standartlarına Göre Sınıflandırılan Kurumsal ve Perakende KOBİ’lerin Finansal Oranlarının Karşılaştırılması: İMKB İşletmeleri Üzerinde Bir İnceleme

DOĞAN ZEKİ, HATİPOĞLU AYŞE GÜL, İSKENDEROĞLU ÖMER (Dergi:Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergis), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, Ulakbim ve Asos Akademia Sosyal Bilimler | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

5904 Sayılı Kanun Kapsamında Birleşen KOBİ?lere Sağlanan Vergi Avantajları

HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Mali Pusula), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:58 | DOI: | ISSN:

Marka Değerinin Hesaplanmasında İzlenilen Yaklaşımlar ve Maddi Olmayan Bir Duran Varlık Unsuru Olarak Marka Değerinin Muhasebeleştirilmesi Sorunu

DERAN ALİ, İSKENDEROĞLU ÖMER, HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Basel II (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Etkisi

HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Vergi Dünyası), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:325 | DOI: | ISSN:

Sürekli Güncellenebilen Kapsamlı Bir Finansal Veri Tabanı Aracı Olarak XBRL (Extensible Business Reporting Language; Genişleyebilir İşletme Raporlama Dili) ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

DERAN ALİ, HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:10 | Sayı:16 | DOI: | ISSN:

İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansal Raporlama ve Muhasebe Sistemine Etkisi

DERAN ALİ, HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:247 | DOI: | ISSN:

Marka Değerinin Hesaplanmasında İzlenilen Yaklaşımlar ve Maddi Olmayan Bir Duran Varlık Unsuru Olarak Marka Değerinin Muhasebeleştirilmesi Sorunu

DERAN ALİ, İSKENDEROĞLU ÖMER, HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergis), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Araştırma

DOĞAN ZEKİ, HATİPOĞLU AYŞE GÜL (Dergi:Muhasebe ve Finansman Dergisi), 2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:21 | DOI: | ISSN:

İşletmelerde Lojistik Maliyetlerin Hesaplanması Maden İşletmesinde Uygulama Örneği

DERAN ALİ, ARSLAN SEÇKİN, KÖKSAL AYŞE GÜL, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5176-50-1

Şirketlerde Muhasebe Ders Notları

PARLAKKAYA RAİF. CERAN YUNUS, ALAGÖZ ALİ, HATİPOĞLU AYŞE GÜL, 2013
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA II

KÖKSAL AYŞE GÜL, 2013
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

 • image
  BAP 2007 - 2010

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Basel II Standartları ve Türk KOBİ’leri Üzerindeki Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma

  Proje Konusu:


 • image
  Yüksek Lisans 2015   HANİFE ARIÖZ   Tamamlandı

  Üretim işletmelerinde kalite maliyetlerinin hesaplanması: Bir çimento işletmesinde uygulama

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   EDA GÜRSOY   Tamamlandı

  Kalkınma ajanslarında muhasebe düzeni ve bir uygulama örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2363
 • Email: