Akademik Unvanlar

 • 2010 / 2010

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1994 / ...

  DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2008

  Moldovan Illegal Migrant Workers In Istanbul, Turkey: The “Ethnic Division Of Labor” Within The Informal Economy

  State University of New York at Binghamton / ,

 • Yüksek Lisans 1999

  Socio-Economic Adjustment of Immigrants in the Commonwealth of Virginia

  Old Dominion University / ,

 • Lisans 1999

  Sanat ve Toplum

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ , SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2016 - 2016
  Bölüm Bşk.
  image

BUT4040 INTRODUCTIN TO SOCIOLOGY

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

COG4003 SİYASİ COĞRAFYA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

EBE3033 FELSEFEYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

HEM3031 FELSEFEYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS1003 FELSEFEYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS1004 FELSEFE TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS1004 FELSEFE TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS2001 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ I

Zorunlu Ders Amaç:Sosyolojik düşüncenin tarihsel kökenlerini kavramak Sosyolojinin ortaya çıkış ve gelişim sürecini öğrenmek Sosyologların yaklaşım ve analizlerini kavramak Toplumla ilgili sosyolojik analizler yapabilmek

Dersin İçeriği

Sosyolojik düşüncenin tarihsel kökenlerini kavramak Sosyolojinin ortaya çıkış ve gelişim sürecini öğrenmek Sosyologların yaklaşım ve analizlerini kavramak Toplumla ilgili sosyolojik analizler yapabilmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS2002 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:Sosyolojik düşüncenin tarihsel kökenlerini kavramak Sosyolojinin ortaya çıkış ve gelişim sürecini öğrenmek Sosyologların yaklaşım ve analizlerini kavramak Toplumla ilgili sosyolojik analizler yapabilmek

Dersin İçeriği

Sosyolojik düşüncenin tarihsel kökenlerini kavramak Sosyolojinin ortaya çıkış ve gelişim sürecini öğrenmek Sosyologların yaklaşım ve analizlerini kavramak Toplumla ilgili sosyolojik analizler yapabilmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS2016 MESLEKİ İNGİLİZCE II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2019 MESLEKİ İNGİLİZCE I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3001 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I

Zorunlu Ders Amaç:Çağdaş sosyoloji kuramlarını, bu kuramların temsilcilerini, temel metinlerini, temel yaklaşımlarını ve görüşlerini tanıtmak; sosyolojik teoriye içkin insan ve toplum görüşlerini göstermek ve söz konusu kuramları eleştirel bir gözle incelemek.

Dersin İçeriği

Çağdaş sosyoloji kuramlarını, bu kuramların temsilcilerini, temel metinlerini, temel yaklaşımlarını ve görüşlerini tanıtmak; sosyolojik teoriye içkin insan ve toplum görüşlerini göstermek ve söz konusu kuramları eleştirel bir gözle incelemek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3002 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:Çağdaş sosyoloji kuramlarını, bu kuramların temsilcilerini, temel metinlerini, temel yaklaşımlarını ve görüşlerini tanıtmak; sosyolojik teoriye içkin insan ve toplum görüşlerini göstermek ve söz konusu kuramları eleştirel bir gözle incelemek.

Dersin İçeriği

Çağdaş sosyoloji kuramlarını, bu kuramların temsilcilerini, temel metinlerini, temel yaklaşımlarını ve görüşlerini tanıtmak; sosyolojik teoriye içkin insan ve toplum görüşlerini göstermek ve söz konusu kuramları eleştirel bir gözle incelemek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3006 TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3012 SİVİL TOPLUM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3013 SANAT FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3017 SOSYAL EŞİTSİZLİKLER

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal Eşitsizliklerin tanımı, türleri, teorileri v.s. konusundaki giriş düzeyinde/temel bilgileri kazandırmaktır

Dersin İçeriği

Sosyal Eşitsizliklerin tanımı, türleri, teorileri v.s. konusundaki giriş düzeyinde/temel bilgileri kazandırmaktır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin tüm öğrenimleri boyunca aldıkları teorik dersler ve bunun sonucunda oluşan bilgi birikiminin, toplumsal bir problem üzerinde pratik olarak tecrübe edilmesi. Öğrencilerin toplumsal sorunlara teorik bakış açısının yanında pratik çözüm önerileri de getirebilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin tüm öğrenimleri boyunca aldıkları teorik dersler ve bunun sonucunda oluşan bilgi birikiminin, toplumsal bir problem üzerinde pratik olarak tecrübe edilmesi. Öğrencilerin toplumsal sorunlara teorik bakış açısının yanında pratik çözüm önerileri de getirebilmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4007 NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS4009 GÜNCEL SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR I

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin aldıkları temel sosyoloji formasyonundan da yararlanarak; Türkiyede yaşanan güncel sosyolojik olay ve sorunları düşünmelerini, tartışmalarını, analiz etmelerini ve bütün bunların sonucunda bir senteze varmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin aldıkları temel sosyoloji formasyonundan da yararlanarak; Türkiyede yaşanan güncel sosyolojik olay ve sorunları düşünmelerini, tartışmalarını, analiz etmelerini ve bütün bunların sonucunda bir senteze varmalarını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4010 GÜNCEL SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR II

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin aldıkları temel sosyoloji formasyonundan da yararlanarak; Türkiyede yaşanan güncel sosyolojik olay ve sorunları düşünmelerini, tartışmalarını, analiz etmelerini ve bütün bunların sonucunda bir senteze varmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin aldıkları temel sosyoloji formasyonundan da yararlanarak; Türkiyede yaşanan güncel sosyolojik olay ve sorunları düşünmelerini, tartışmalarını, analiz etmelerini ve bütün bunların sonucunda bir senteze varmalarını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4017 KÜRESELLEŞME

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS4019 ESTETİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS4020 FELSEFİ METİNLER

Seçmeli Ders Amaç:Felsefi metinlerde dilin göndergesel işlevini çalışmak

Dersin İçeriği

Felsefi metinlerde dilin göndergesel işlevini çalışmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS5102 MODERN SOSYOLOJİ TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5103 KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5111 MODERNLEŞME SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5113 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS5115 ANNALES OKULU

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS5124 DEVLETİN EKONOMİ POLİTİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS6102 MODERN SOSYOLOJİ TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencileri modern sosyolojik teoriler konusunda bilgilendirilmektir.Ders, Sosyoloji disiplini içerisinde temel derslerden birisi olarak ele alındığından, ortalama okumanın üzerinde bir ilgiyi gerektirmektedir. Okumalar, ders programı dahilinde takip edilecek, ders lecture -anlatım-tartışma şeklinde işlenecek ve sınıf tartışmaları okumalar üzerinden yürütülecektir. Dolayısı ile, ders işlenmesinde okumalar birincil, tartışmalar ise ikincil yöntemi oluşturacaktır. Her iki yöntem de derse katılımını öğrencinin lehine kılmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencileri modern sosyolojik teoriler konusunda bilgilendirilmektir.Ders, Sosyoloji disiplini içerisinde temel derslerden birisi olarak ele alındığından, ortalama okumanın üzerinde bir ilgiyi gerektirmektedir. Okumalar, ders programı dahilinde takip edilecek, ders lecture -anlatım-tartışma şeklinde işlenecek ve sınıf tartışmaları okumalar üzerinden yürütülecektir. Dolayısı ile, ders işlenmesinde okumalar birincil, tartışmalar ise ikincil yöntemi oluşturacaktır. Her iki yöntem de derse katılımını öğrencinin lehine kılmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6103 KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ

Seçmeli Ders Amaç:Ders sonunda bütün öğrenciler: ? Kültür?ün anlamı ve temelleri üzerine derinlemesine bilgi sahibi olacak ? Kültür ile üretim süreçleri arasındaki ilintiyi anlayacak, ? Kültürel ve toplumsal analizleri örtüştürebilecek, ? Kültür-İdeoloji ilintisini derinlemesine inceleyeceklerdir.

Dersin İçeriği

Ders sonunda bütün öğrenciler: ? Kültür?ün anlamı ve temelleri üzerine derinlemesine bilgi sahibi olacak ? Kültür ile üretim süreçleri arasındaki ilintiyi anlayacak, ? Kültürel ve toplumsal analizleri örtüştürebilecek, ? Kültür-İdeoloji ilintisini derinlemesine inceleyeceklerdir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6110 KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Kültür araştırmalarının önemli detaylarını ele almak, Disiplinlerarası bir mesele olarak kültürü öğretmek, Kültürün araştırma güçlüklerini öğretmek

Dersin İçeriği

Kültür araştırmalarının önemli detaylarını ele almak, Disiplinlerarası bir mesele olarak kültürü öğretmek, Kültürün araştırma güçlüklerini öğretmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6111 MODERNLEŞME SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Modernleşme denildiğinde çok farklı yaklaşımlar tartışma konusu olmaktadır. Bazı ülkelerin gelişirken diğerlerinin niçin gelişmediği tartışma konularının başındadır. Dersin amacı Modernleşme nosyonunu tartışmak ve bu konuda geliştirilen anlatıları ele almaktır.

Dersin İçeriği

Modernleşme denildiğinde çok farklı yaklaşımlar tartışma konusu olmaktadır. Bazı ülkelerin gelişirken diğerlerinin niçin gelişmediği tartışma konularının başındadır. Dersin amacı Modernleşme nosyonunu tartışmak ve bu konuda geliştirilen anlatıları ele almaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6112 SOSYAL HAREKETLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOS6113 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:? Sosyoloji disiplininde Klasik olarak kabul edilen kuramların temel evrelerini öğrenmiş olacak, ? Klasik Sosyoloji Kuramları? nın temelini oluşturan Toplum Felsefesini anlayacak, ? Klasik Sosyoloji dönemine damgasını vuran Sosyologlar hakkında bilgiler edinecek ? Çağdaş Sosyoloji Kuramlarına temel oluşturan klasik yaklaşımların kuramsal ve uygulama düzeyini öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

? Sosyoloji disiplininde Klasik olarak kabul edilen kuramların temel evrelerini öğrenmiş olacak, ? Klasik Sosyoloji Kuramları? nın temelini oluşturan Toplum Felsefesini anlayacak, ? Klasik Sosyoloji dönemine damgasını vuran Sosyologlar hakkında bilgiler edinecek ? Çağdaş Sosyoloji Kuramlarına temel oluşturan klasik yaklaşımların kuramsal ve uygulama düzeyini öğreneceklerdir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6124 DEVLETİN EKONOMİ POLİTİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:Devlet teorileri üzerinden devletin içinde bulunduğu gelişm evreleri ile siyasal elitler ve ekonomi arasındaki politik kurgu çalışılacaktır.

Dersin İçeriği

Devlet teorileri üzerinden devletin içinde bulunduğu gelişm evreleri ile siyasal elitler ve ekonomi arasındaki politik kurgu çalışılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6136 SOSYAL HAREKETLER

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal Hareketlerin Sistemik yapısını ortaya koymak.

Dersin İçeriği

Sosyal Hareketlerin Sistemik yapısını ortaya koymak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

TGM4040 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Flexible Employment and Subcontracted Labour Usage in State-Run Sugar Factories

NUROL BAHADIR,ÜNAL BAYRAM (Dergi:Gaziantep University Journal of Social Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Corğus | Cilt:16 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Meşruiyetin Yeniden Üretilmesinde Mekanın Önemi

ÜNAL BAYRAM (Dergi:Amme İdaresi Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:49 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1300-1795

Social and political dimension of stigmatization The development of Natasha and Maria images for immigrants in Istanbul

ÜNAL BAYRAM (Dergi:Migration Letters), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:International Bibliography of the Social Sciences, ProQuest Sociology | Cilt:13 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1741-8984

Sustainable Illegality: Gagauz Women in Istanbul, Turkey.

ÜNAL BAYRAM (Dergi:Migration Letters), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus, International Bibliography of the Social Sciences, ProQuest Social Sciences, SCA | Cilt:8 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1741-8984

Comparing The Social Anxiety Among University Students In Sociodemographic Profile

ERDEM KEKLİK DEVRİM,ÜNAL BAYRAM, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

A Comparative Study of Turkish Origin Foreigner Students’ Social, Cultural and Sports Values at Nigde University

ÜNAL BAYRAM,AKDAĞCIK İBRAHİM ÜMRAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Culture and Geography: The Turks in Nigde Altay Village

KAHVECİOĞLU DERYA,ÜNAL BAYRAM, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Emeğin Dolayımında Aracı Formlar ve Egemenlik İlişkileri

FURAT MİNA,ÜNAL BAYRAM, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sense of Time and Place: Social and Cultural Memory in Constructing Uyghur Identity

ÜNAL BAYRAM,Makofsky David, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  Yüksek Lisans 2016   FATMA KOÇ   Devam Ediyor

  "SOSYOLOJİK AÇIDAN YEMEK KÜLTÜRÜ"

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   İLKNUR SAATCİ   Devam Ediyor

  DİNİ CEMAAT YAPILARINDA MEŞRUİYET KAYNAKLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   NAZLI BUKET AKSU   Devam Ediyor

  Sosyal, Kültürel ve Politik Kuruluş Aracı Olarak Halkevi Yayınları

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   İLKNUR ŞAHİN   Devam Ediyor

  ARACI FORM İŞLEVİYLE KAHVEHANELER: NİĞDE İLİ ÖRNEKLEMİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   AYNUR BEREKE   Devam Ediyor

  SAKAT, ÖZÜRLÜ, ENGELLİ ÜÇLEMİNDE ;ÇOCUK ENGELİ OLGUSUNUN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   AYLİN DOĞAN   Devam Ediyor

  HÜKUMETLERİN İNSAN HAKLARINA GELİŞİMİNE KATKISI 2002-2014

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   OKAN BALDİL   Tamamlandı

  Post-modern estetik ve sağlık anlayışları: Türk halkının beden imajı üzerindeki etkilerinin ölçülmesi üzerine bir araştırma"

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   KAMER ÇIRAK   Devam Ediyor

  Enformel Sektör İlişkileri: Niğde Merkezli Hurdacılık

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   FATMA ŞAHİN   Devam Ediyor

  "Dini Yapı ve Etnik Kimlik Çerçevesinde Kadın Algısı ve Hegomonik Erkek İktidarı"

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edeb. Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Tel:0 388 225 2165
 • Email: