Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  DOÇENT

 • 2008 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2008

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2004

  1982 Anayasası sonrasındaki kurulan hükümetlerin insan haklarının gelişimine katkısı (1983-2000)

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1991

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2009 - 2012
  Bölüm Başkan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 • 2009 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 • 2001 - 2002
  MYO/Yüksekokul Müdürü
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

AVR7102 AVRASYADA SOSYO KÜLTÜR DEĞİŞME II

Seçmeli Ders Amaç:Program, sosyo-kültür kuramlar ışığında avrasya araştırmaları içinde yaşadığı toplumun kültürel dinamiklerini anlamlandıran sosyal bilimciler amaçlamaktadır. Bu bağlamda Program, araştırmacıların avrasya araştırmalarını , sosyo-kültürel çalışmalar bağlamında eleştirel bir gözle okuyabilme, çözümleyebilme, değerlendirebilme ve yorumlaya bilmesi için kuramsal ve kültürel donanımını sağlamaya yöneliktir.

Dersin İçeriği

Program, sosyo-kültür kuramlar ışığında avrasya araştırmaları içinde yaşadığı toplumun kültürel dinamiklerini anlamlandıran sosyal bilimciler amaçlamaktadır. Bu bağlamda Program, araştırmacıların avrasya araştırmalarını , sosyo-kültürel çalışmalar bağlamında eleştirel bir gözle okuyabilme, çözümleyebilme, değerlendirebilme ve yorumlaya bilmesi için kuramsal ve kültürel donanımını sağlamaya yöneliktir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR7103 AVRASYADA SOSYO KÜLTÜR DEĞİŞME I

Seçmeli Ders Amaç:Program, sosyo-kültür kuramlar ışığında avrasya araştırmaları içinde yaşadığı toplumun kültürel dinamiklerini anlamlandıran sosyal bilimciler amaçlamaktadır. Bu bağlamda Program, araştırmacıların avrasya araştırmalarını , sosyo-kültürel çalışmalar bağlamında eleştirel bir gözle okuyabilme, çözümleyebilme, değerlendirebilme ve yorumlaya bilmesi için kuramsal ve kültürel donanımını sağlamaya yöneliktir.

Dersin İçeriği

Program, sosyo-kültür kuramlar ışığında avrasya araştırmaları içinde yaşadığı toplumun kültürel dinamiklerini anlamlandıran sosyal bilimciler amaçlamaktadır. Bu bağlamda Program, araştırmacıların avrasya araştırmalarını , sosyo-kültürel çalışmalar bağlamında eleştirel bir gözle okuyabilme, çözümleyebilme, değerlendirebilme ve yorumlaya bilmesi için kuramsal ve kültürel donanımını sağlamaya yöneliktir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR8103 AVRASYA'DA SOSYO-KÜLTÜR DEĞİŞME I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR8104 AVRASYA DA SOSYO-KÜLTÜR DEĞİŞME II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BED2031 SOSYAL KÜLTÜREL DEĞİŞİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BIO2016 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

HIR1006 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

KAM1003 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM1004 SİYASET SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU1007 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1008 SİYASET SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1008 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS1003 FELSEFEYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS1004 FELSEFE TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS1005 SİYASET BİLİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS1006 SİYASET BİLİMİ 2

Zorunlu Ders Amaç:Siyasetin kendine özgü kavramlarını,kurumları ve süreçleri hakkında kapsamlı bir bilgi edinmek. Siyaset hakkında kanaat sahibi bireyler olmak ve bir yurttaş olarak sahip olunan gücü öğrenmek.

Dersin İçeriği

Siyasetin kendine özgü kavramlarını,kurumları ve süreçleri hakkında kapsamlı bir bilgi edinmek. Siyaset hakkında kanaat sahibi bireyler olmak ve bir yurttaş olarak sahip olunan gücü öğrenmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS2003 KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Toplumsal yapılanma içerisinde yer alan belli başlı kurumların oluşumu, geçmişte ve günümüzdeki işlevleri ve tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri irdelemek ve Türk toplumsal yapısının sahip olduğu seçilmiş bazı kurumların analizini yapmak, Kurumsal çatışma alanları, nedenleri, kurumsal uyuşum mekanizmaları, kurumsal aktörlerin seçimi, rolleri ve toplumsal beklentiler ile ortaya çıkan hizmet üretimi hakkında teorik ve ampirik bilgi birikimi sağlamak.

Dersin İçeriği

Toplumsal yapılanma içerisinde yer alan belli başlı kurumların oluşumu, geçmişte ve günümüzdeki işlevleri ve tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri irdelemek ve Türk toplumsal yapısının sahip olduğu seçilmiş bazı kurumların analizini yapmak, Kurumsal çatışma alanları, nedenleri, kurumsal uyuşum mekanizmaları, kurumsal aktörlerin seçimi, rolleri ve toplumsal beklentiler ile ortaya çıkan hizmet üretimi hakkında teorik ve ampirik bilgi birikimi sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS2004 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2013 KENT SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Kent, kentleşme, kentlileşme ve bireyin kendini gerçekleştirme yeri olarak fiziki ve sosyal mekanın kuramsal yaklaşımlarıyla beraber analiz ve kavranmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Kent, kentleşme, kentlileşme ve bireyin kendini gerçekleştirme yeri olarak fiziki ve sosyal mekanın kuramsal yaklaşımlarıyla beraber analiz ve kavranmasını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3004 KLASİK MANTIK

Zorunlu Ders Amaç:Düşünmenin temelinde olan ilkeleri, kavramları, önermeleri ve geçerli çıkarımları inceleyerek öğretmek.Öğrencilere sağlam bir muhakeme yeteneği kazandırmak ve aklın temel ilkeleri çerçevesinde değerlendirme yapabilecek kadar temel mantık bilgisi edindirmek

Dersin İçeriği

Düşünmenin temelinde olan ilkeleri, kavramları, önermeleri ve geçerli çıkarımları inceleyerek öğretmek.Öğrencilere sağlam bir muhakeme yeteneği kazandırmak ve aklın temel ilkeleri çerçevesinde değerlendirme yapabilecek kadar temel mantık bilgisi edindirmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3013 SANAT FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3014 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı insan-doğa ve toplum ilişkilerini sorgulamada temel sosyolojik kavram ve kuramları öğretmektir çevre ile ilgili birimleri ve sivil toplum kurumlarını tanımak. Bu dersin bir diğer amacı da dersi alan öğrencilere yaşadığı bölgenin çevre kurumları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Dersin amacı insan-doğa ve toplum ilişkilerini sorgulamada temel sosyolojik kavram ve kuramları öğretmektir çevre ile ilgili birimleri ve sivil toplum kurumlarını tanımak. Bu dersin bir diğer amacı da dersi alan öğrencilere yaşadığı bölgenin çevre kurumları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3019 KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SOS4004 EĞİTİM FELSEFESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS4008 ENGELLİLER SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Engellilik kavramı çoğunlukla toplumda ve bireylerde olumsuzluk çağrıştıran bir durum ile açıklanan kavramlardan biridir.Engellilik kavramı tarihsel süreç içerisinde doğu ve batı toplumlarında farklı algılanmış,bu algılanış toplumun belirli bir kesimini oluşturan engelleri atıl bir durumda bırakmıştır.Modern toplumlarda toplumsal kalkınma,refah ve ilerleyiş ancak toplumun tüm katmanlarını dinamik bir yapı olarak mal ve hizmet üretmeye katmakla mümkün olacaktır,Bu hususla engellilerin toplumsal konumlarını,rehabilitasyonlarını,fiziksel,ruhsal,sosyal ve çevre ile birlikte değerlendirerek dinamik bir yapıya kavuşturmak,konumlarını ulusal ve uluslar arası gelişimler ışığında değerlendirme becerisi kazandırmak öncelikli olacaktır.Bu tespitler ışığında Türkiye de engellilik ve engellilere yönelik politikaların tespiti ve geliştirilmesi becerisi kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği

Engellilik kavramı çoğunlukla toplumda ve bireylerde olumsuzluk çağrıştıran bir durum ile açıklanan kavramlardan biridir.Engellilik kavramı tarihsel süreç içerisinde doğu ve batı toplumlarında farklı algılanmış,bu algılanış toplumun belirli bir kesimini oluşturan engelleri atıl bir durumda bırakmıştır.Modern toplumlarda toplumsal kalkınma,refah ve ilerleyiş ancak toplumun tüm katmanlarını dinamik bir yapı olarak mal ve hizmet üretmeye katmakla mümkün olacaktır,Bu hususla engellilerin toplumsal konumlarını,rehabilitasyonlarını,fiziksel,ruhsal,sosyal ve çevre ile birlikte değerlendirerek dinamik bir yapıya kavuşturmak,konumlarını ulusal ve uluslar arası gelişimler ışığında değerlendirme becerisi kazandırmak öncelikli olacaktır.Bu tespitler ışığında Türkiye de engellilik ve engellilere yönelik politikaların tespiti ve geliştirilmesi becerisi kazandırılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4011 TURİZM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Turizm Sosyolojisi dersinin amacı öğrencilere turizmin sosyal bir olay olduğu gerçeğinden hareketle, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarına yaptığı etkileri, özellikle de Türkiye?nin sosyo-ekonomik yapısına tesirlerinin neler olduğunu göstermek, turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini, turizm olayının boyutlarını, turizmin ulusal ve uluslar arası düzeydeki önemini ve gelişim sürecini ortaya koymaktır. Bu dersin bir diğer amacı da dersi alan öğrencilere yaşadığı bölgenin turizm değerleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Turizm Sosyolojisi dersinin amacı öğrencilere turizmin sosyal bir olay olduğu gerçeğinden hareketle, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarına yaptığı etkileri, özellikle de Türkiye?nin sosyo-ekonomik yapısına tesirlerinin neler olduğunu göstermek, turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini, turizm olayının boyutlarını, turizmin ulusal ve uluslar arası düzeydeki önemini ve gelişim sürecini ortaya koymaktır. Bu dersin bir diğer amacı da dersi alan öğrencilere yaşadığı bölgenin turizm değerleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4018 HAKLAR SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Disipline ait temel kavramların, olgu ve olayların öğretilmesi. Disipline dair teori ve anlatıların anlaşılması temel odak noktası olacaktır.

Dersin İçeriği

Disipline ait temel kavramların, olgu ve olayların öğretilmesi. Disipline dair teori ve anlatıların anlaşılması temel odak noktası olacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS5104 SİYASET VE SOSYAL POLİTİKA-II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5105 SİYASET VE SOSYAL POLİTİKA-I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5116 KENTLEŞME

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS5117 ENGELLİLİK SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS6104 SİYASET VE SOSYAL POLİTİKA-II

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı sosyal politikaların analizi yapılarak: sosyal devlet programları ve uygulamaları, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik sistemleri politik olarak analiz edilecektir. Sosyal kamusal politikalara uluslar arası perspektiften bakılarak Türkiye deki sosyal politikalar ve siyasalar açıklanacaktır. faklı sistemlerin bakış açıları ile ele alınacaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı sosyal politikaların analizi yapılarak: sosyal devlet programları ve uygulamaları, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik sistemleri politik olarak analiz edilecektir. Sosyal kamusal politikalara uluslar arası perspektiften bakılarak Türkiye deki sosyal politikalar ve siyasalar açıklanacaktır. faklı sistemlerin bakış açıları ile ele alınacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6105 SİYASET VE SOSYAL POLİTİKA-1

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı sosyal politika ile siyaset arasındaki tarihsel ilişkinin kavramlar,türleri ve konuları,sosyal politikanın oluşmasında etkili olan ilke ve değerler,oluşum,yapılma ve uygulama süreçleri çerçevesinde incelenmesidir.19.ve 20.yy kapitalizmin değişim sürecinde devlet-toplum,devlet-piyasa,sivil toplum-demokrasi ilişkileri temel ve ikinci kaynaklardan hareketle ele alınacak,siyasetin sosyal politikaların oluşmasındaki belirleyiciliği vurgulanacaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı sosyal politika ile siyaset arasındaki tarihsel ilişkinin kavramlar,türleri ve konuları,sosyal politikanın oluşmasında etkili olan ilke ve değerler,oluşum,yapılma ve uygulama süreçleri çerçevesinde incelenmesidir.19.ve 20.yy kapitalizmin değişim sürecinde devlet-toplum,devlet-piyasa,sivil toplum-demokrasi ilişkileri temel ve ikinci kaynaklardan hareketle ele alınacak,siyasetin sosyal politikaların oluşmasındaki belirleyiciliği vurgulanacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6116 KENTLEŞME

Seçmeli Ders Amaç:Günümüzde kentler,toplumsal yaşamın merkezleridir.Bu alanlardaki yaşamın kolaylaştırılması ve yaşanabilir yerleşimler haline gelmesi,buraların sosyolojik bir tahlile tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır.Dolayısıyla bu çerçevede yerel yönetimlerde nelerin,nasıl bir gelişme gösterdiği önem kazanmaktadır. bu dersin bir diğer amacı toplumun labaratuvarın olan kentlerin tanımlanarak anlamlandırılmasını ve her türlü toplumsal yapı unsurlarını değişme-gelişme-bütünleşme ardışıklıklarının bilinmesini -öğrenilmesini ve sosyolojik bir bilgiye tabi tutulmasını sağlamak en önemli amacıdır.

Dersin İçeriği

Günümüzde kentler,toplumsal yaşamın merkezleridir.Bu alanlardaki yaşamın kolaylaştırılması ve yaşanabilir yerleşimler haline gelmesi,buraların sosyolojik bir tahlile tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır.Dolayısıyla bu çerçevede yerel yönetimlerde nelerin,nasıl bir gelişme gösterdiği önem kazanmaktadır. bu dersin bir diğer amacı toplumun labaratuvarın olan kentlerin tanımlanarak anlamlandırılmasını ve her türlü toplumsal yapı unsurlarını değişme-gelişme-bütünleşme ardışıklıklarının bilinmesini -öğrenilmesini ve sosyolojik bir bilgiye tabi tutulmasını sağlamak en önemli amacıdır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6117 ENGELLİLİK SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Engellilik kavramı çoğunlukla toplumda ve bireylerde olumsuzluk çağrıştıran bir durum ile açıklanan kavramlardan biridir.Engellilik kavramı tarihsel süreç içerisinde doğu ve batı toplumlarında farklı algılanmış,bu algılanış toplumun belirli bir kesimini oluşturan engelleri atıl bir durumda bırakmıştır.Modern toplumlarda toplumsal kalkınma,refah ve ilerleyiş ancak toplumun tüm katmanlarını dinamik bir yapı olarak mal ve hizmet üretmeye katmakla mümkün olacaktır,Bu hususla engellilerin toplumsal konumlarını,rehabilitasyonlarını,fiziksel,ruhsal,sosyal ve çevre ile birlikte değerlendirerek dinamik bir yapıya kavuşturmak,konumlarını ulusal ve uluslar arası gelişimler ışığında değerlendirme becerisi kazandırmak öncelikli olacaktır.Bu tespitler ışığında Türkiye de engellilik ve engellilere yönelik politikaların tespiti ve geliştirilmesi becerisi kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği

Engellilik kavramı çoğunlukla toplumda ve bireylerde olumsuzluk çağrıştıran bir durum ile açıklanan kavramlardan biridir.Engellilik kavramı tarihsel süreç içerisinde doğu ve batı toplumlarında farklı algılanmış,bu algılanış toplumun belirli bir kesimini oluşturan engelleri atıl bir durumda bırakmıştır.Modern toplumlarda toplumsal kalkınma,refah ve ilerleyiş ancak toplumun tüm katmanlarını dinamik bir yapı olarak mal ve hizmet üretmeye katmakla mümkün olacaktır,Bu hususla engellilerin toplumsal konumlarını,rehabilitasyonlarını,fiziksel,ruhsal,sosyal ve çevre ile birlikte değerlendirerek dinamik bir yapıya kavuşturmak,konumlarını ulusal ve uluslar arası gelişimler ışığında değerlendirme becerisi kazandırmak öncelikli olacaktır.Bu tespitler ışığında Türkiye de engellilik ve engellilere yönelik politikaların tespiti ve geliştirilmesi becerisi kazandırılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SPY2005 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SPY2017 KAMU YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SPY2019 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

NİĞDE İLİ ÖRNEĞİNDE ÇOCUK SUÇLULUĞU

KARA BÜLENT (Dergi:Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:39 | Sayı:39 | DOI:doi:10.17498/kdeniz.432267 | ISSN:1308-6200

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL MUTABAKAT AÇISINDAN ENGELLİ İSTİHDAMININ ÖNEMİ VE ANALİZİ?

KARA BÜLENT (Dergi:CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Diğer Endeksler | Cilt:10 | Sayı: | DOI: | ISSN:-2199-353X

İLK DÖNEM TÜRK SOSYOLOGLARIN TÜRK MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞINA BAKIŞ AÇISI

KARA BÜLENT,ERBAŞ Ayşenur (Dergi:Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:IM: Index Medicus | Cilt:3 | Sayı:1 | DOI:doi10.26899/inciss.175/doi | ISSN:2548-0146

HÜKÜMET PROGRAMINDA AK PARTİ’NİN ORTAYA KOYDUĞU MUHAFAZAKÂRLIK POLİTİKALARI

KARA BÜLENT (Dergi:Turkish studies), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulakbim,ebsco | Cilt:13 | Sayı:3 | DOI:.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12956 | ISSN:1308-2140

KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİOLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KARA BÜLENT,Ateş Hacer (Dergi:Karadeniz Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt: | Sayı:34 | DOI:http://dx.doi.org/10.17498/kdeniz.306128 | ISSN:

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ZİHİNSEL ENGELLİLERDE EĞİTİM

KARA BÜLENT (Dergi:The Journal of Academic Social Science Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ebsco | Cilt:61 | Sayı:3 | DOI:Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7076 | ISSN:

DİNSEL MİLLİYETÇİLİK

KARA BÜLENT (Dergi:Turkish Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulakbim | Cilt:12 | Sayı:2 | DOI:://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11405 | ISSN:1308-2140

GÜVENİN İZİ SEVGİ İZİ: NİĞDE’DE FARKINDALIK ÇALIŞMASI

KARA BÜLENT,CAN ARZU (Dergi:The Journal of International Civilization Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2548-0146

SON KALKIŞMANIN KUTSANAN KÖKENİ: HRİSLAM

KARA BÜLENT (Dergi:The Journal of International Civilization StudiesUluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulakbim | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI:doi 10.26899/inciss.68 /doi | ISSN:2548-0146

BEDEN EĞİTİMİ AÇISINDAN ÇOCUK VE GENÇLERDEPSİKOMOTOR GELİŞİM1

KARA BÜLENT,SUCU NESLİHAN (Dergi:Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DERGİ PARK | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2548-0146

ÇİZGİ FİLMİN SOSYOLOJİK ANATOMİSİ PEPE ÖRNEĞİ

KARA BÜLENT (Dergi:ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DERGİ PARK | Cilt:1 | Sayı:02 | DOI: | ISSN:2528-9772

RUSYA FEDERASYONU ve TÜRKİYE DE ENGELLİLERİNGENEL SOSYO EKONOMİK GÖRÜNÜMLERİ

KARA BÜLENT (Dergi:Dergi Karadeniz), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulak bim | Cilt:8 | Sayı:30 | DOI: | ISSN:1308-6200

MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME RESİM PİCASSOIŞIĞINDA

KARA BÜLENT (Dergi:CAPADDOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCİAL SCIENCES), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:THE GERMAN NATIONAL LIBRARY | Cilt:1 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:2199-353X

TÜRKİYE DE ENGELLİ BİREYLERİN YASAL HAKLARI VE UYGULAMADAKİ YERİ

KARA BÜLENT (Dergi:JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:48 | Sayı: | DOI: | ISSN:1460-7425

Globalleşme Sonucu Söylemler ve Medya Bağlamında İdeolojiDiscourses As A Result Of Globalization and Ideology In Terms Of Medi

KARA BÜLENT (Dergi:21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİLİM-DERGİPARK | Cilt:5 | Sayı:14 | DOI: | ISSN:2147-0928

Mutasavvıf Çizgide Bir Hoca Lokman ı Perende

KARA BÜLENT (Dergi:Journal of Turkish Studies), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİLİM-DERGİPARK | Cilt:11 | Sayı:Volume 11 Issue 13 | DOI:10.7827/TurkishStudies.9799 | ISSN:1308-2140

Türkiye de Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yapıya Etkileri

KARA BÜLENT (Dergi:Uluslarası Medeniyet Çalışmaları Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulakbilim | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

DEĞİŞEN AİLE DİNAMİKLERİ AÇISINDAN ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER SORUNU VE TOPLUMSAL ÖNEMİ

KARA BÜLENT (Dergi:SDU İİBF DERGİSİ), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS,EBSCO | Cilt:20 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

YENİ SOSYALLEŞME SÜRECİNDE ONLİENE TOPLULUKLAR NİĞDE ÖRNEĞİ

KARA BÜLENT (Dergi:EĞİTİM VE TOPLUM), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:3 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

İMALAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TUTUMLARI VE PARTİ DEĞİŞTİRME DAVRANIŞLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ:NİĞDE ÖRNEĞİ

KARA BÜLENT (Dergi:SDU İİBF DERGİSİ), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:17 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Akkaya Barajı Çevre Sorunları Ve Çözüm Önerilerinin Dayanışma Hakkı Olarak Sorgulanması: Niçek

KARA BÜLENT (Dergi:KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:

KENTLER AÇISINDAN MEKANIN TOPLUMSALLIĞI VE YER İSİMLERİNİN SİYASAL YAPIYA GÖRE DEĞİŞİMİ :NİĞDE ÖRNEĞİ

KARA BÜLENT (Dergi:ZEİTSCHRİFT FÜR DİE WELT DER TÜRKEN/JOURNAL OF TURKS), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

İNTERNET KAFEYE DEVAM ETME ALIŞKANLIĞI BULUNAN BİREYLERİN BİR ALT KÜLTÜR GRUBU OLARAK İNCELENMESİ:NİĞDE ÖRNEĞİ

CAN YÜCEL, KARA BÜLENT (Dergi:SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:13 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN,HARP VE VEZİFE ŞEHİTLERİNİN,DUL VE YETİMLERİYLE ,MALUL VE GAZİLERİN SOSYAL HAKLRI VE UYGULAMADAKİ YERİ

KARA BÜLENT (Dergi:ZEİTSCHRİFT FÜR DİE WELT DER TÜRKEN/JOURNAL OF TURKS,), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Sosyal Devletten Küresel Devlete Türkiye de Kamu Çalışanları ve Temel Haklar

KARA BÜLENT (Dergi:SDU İİBF DERGİSİ), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ASOS | Cilt:1 | Sayı:14 | DOI: | ISSN:

KÜRESELLEŞME VE İNSAN HAKLARI ,FARKLI YÖNLERİYLE KÜRESELLEŞME

KARA BÜLENT (Dergi:DOĞU KÜTÜPHANESİ), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:8 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Engelli İnsanların Haklarına Dair BM Sözleşmesi

KARA BÜLENT (Dergi:TABULARASA DERGİSİ), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:7 | Sayı:21 | DOI: | ISSN:

Çocuk İşçiliğine Yönelik Uluslararası Standartlar

METİN YÜKSEL, KARA BÜLENT (Dergi:SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

RELATİONAL EMPLOYMENT PRACTİCES THE LOCAL RESPONSE TO GLOBAL FLEXİBLE EMPLOYMENT PATTERNS

ÜNAL BAYRAM,KARA BÜLENT,CAN YÜCEL (Dergi:THE GLOBAL STUDİES JOURNAL), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Türkiye'de Personel Reformu Çalışmalarının Altyapısı: 1930-60 Yılları Arasında Yabancı Uzmanların Kamu Yönetimine İlişkin Hazırladıkları Raporlar

KARA BÜLENT (Dergi:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERĞİSİ), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:30 | DOI: | ISSN:

Türkiyede İnsan Hakları Uygulamaları Süresine Bakış:Refah Yol İktidarı Dönemi

KARA BÜLENT (Dergi:TABULARASA DERGİSİ), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:6 | Sayı:17 | DOI: | ISSN:

KENTLER AÇISINDAN MEKANIN TOPLUMSALLIĞI VE YER İSİMLERİNİN SİYASAL YAPIYA GÖRE DEĞİŞİMİ;NİĞDE ÖRNEĞİ

KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

SOSYAL HİZMET POLİTİKALARININ YERİNE GETİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ;NİĞDE ÖRNEĞİ

KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

AKKAYA BARAJI ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN DAYANIŞMA HAKKI OLARAK SORGULANMASI;

KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLERDE İNSAN HAKLARI SÖYLEMİNİN ETKİSİ

KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İNTERNET KAFE'YE GİTME ALIŞKANLIĞI BULUNAN BİREYLERİN BİR ALT KÜLTÜR GRUBU OLARAK İNCELENMESİ;NİĞDE ÖRNEĞİ

CAN YÜCEL, KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

KÜRESEL REKABET VE KÜRESEL REKABET SÖYLEMİNİN EMEK SERMAYE İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ;NİĞDE TEKSTİL ÖRNEĞİ

CAN YÜCEL, KARA BÜLENT, ÜNAL BAYRAM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

NİĞDE İMALAT SEKTÖRÜNÜN SOSYOLOJİK ANALİZİ

CAN YÜCEL, ÜNAL BAYRAM, KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

SOSYAL DEVLETTEN KÜRESEL DEVLETE KAMU ÇALIŞANLARI VE TEMEL HAKLAR

KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

YENİ SOSYALLEŞME SÜRECİNDE ONLİNE TOPLULUKLAR;NİĞDE ÖRENEĞİ

KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

ONLİNE TOPLULUKLARDA SOSYALLEŞME;NİĞDE ÖRNEĞİ

KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İNTERNET KAFE ORTAMININ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNE ETKİLERİ;NİĞDE ÖRNEĞİ

CAN YÜCEL, KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

YENİ PAYLAŞIM DİLİ OLARAK İNSAN HAKLARI SÖYLEMİ VE GELİŞİMİ

KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

THE NEW EMPLOYMENT MODELS THE CASE OF KNİTTİNG AND TEXTİLES

CAN YÜCEL, ÜNAL BAYRM, KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

COLLEQUE LES NOUVEAUX ENJEUX DU TRAVAİLET DE L'EMPLOİ,NEW EMPLAYMENT MODELS;THE CASE OF ORTEKS

CAN YÜCEL, ÜNAL BAYRAM, KARA BÜLENT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İSİMLER VE MEKANLAR

KARA BÜLENT, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

 • image
  ARAŞTIRMA PROJESİ 2011 - 2013

  Proje Konumu:Uzman

  AH BİR ÇOCUK OLSAYDIM

  Proje Konusu:


 • image
  DİĞER 2009 - 2010

  Proje Konumu:Uzman

  İnternet Kafeye Gitme Alışkanlığı Bulunan Bireylerin Bir Alt Kültür Grubu Olarak İncelenmesi; Niğde Örneği

  Proje Konusu:İnternet ve Alt Kültür


 • image
  DİĞER 2006 - 2008

  Proje Konumu:Uzman

  Niğde İmalat Sektörünün Sosyolojik Analizi

  Proje Konusu:Niğde İmalat Sanayi


 • image
  Yüksek Lisans 2014   MEHMET ÖNDER   Devam Ediyor

  ETNİK YAPI İLE BAŞKANLIK SİSTEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİ VE SİSTEMİN ÜLKEMİZDE UYGULANABİLİRLİĞİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   YELİZ IRGAŞ   Devam Ediyor

  ERKEKLİK VE İKTİDAR: ERKEKLİK DİNAMİKLERİNİN KADINA YÖNELİK BAKIŞ AÇISI ESKİŞEHİR DE YAŞAYAN GÖÇMENLERİN VE TATARLARIN KADIN ALGISI

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   AYNUR BEREKE   Devam Ediyor

  SAKAT, ÖZÜRLÜ, ENGELLİ ÜÇLEMİNDE ;ÇOCUK ENGELİ OLGUSUNUN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   AYLİN DOĞAN   Devam Ediyor

  HÜKUMETLERİN İNSAN HAKLARINA GELİŞİMİNE KATKISI 2002-2014

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   KAMER ÇIRAK   Devam Ediyor

  Enformel Sektör İlişkileri: Niğde Merkezli Hurdacılık

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   GÖNÜL BİLİCİ   Devam Ediyor

  Alevi-Bektaşi Geleneğindeki Süreli Yayınlarda 28 Şubat Algısı

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edeb. Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Tel:0 388 225 2164
 • Email: