Akademik Unvanlar

 • 2011 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2007

  İkinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi ve Türkiye

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2002

  Körfez Savaşı Sonrası Türkiye, Suriye ve Yunanistan’ın Savunma Politikalarının Türk Dış Politikasına Etkileri

  ATILIM ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 • Lisans 1998

  İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2011 - 2018
  Farabi Koordinatörü
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
  SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI
 • 2011 - 2014
  Bölüm Başkan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
  SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM4012 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU1005 MEDENİYETLER TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1006 MEDENİYETLER TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1006 MEDENİYETLER TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2003 SİYASİ TARİH I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2004 SİYASİ TARİH II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2005 TÜRK SİYASİ YAŞAMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2008 DİPLOMASİ TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2008 DİPLOMASİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2010 JEOPOLİTİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU3003 ULUSLARARASI GÜVENLİK I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU3004 ULUSLARARASI GÜVENLİK II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU3033 ULUSLARARASI GÜVENLİK

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı öğrencileri Uluslararası Güvenlik disiplinin gelişimi ve uluslararası siyasete etkisi hakkında bilgi sahibi yapmak.

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencileri Uluslararası Güvenlik disiplinin gelişimi ve uluslararası siyasete etkisi hakkında bilgi sahibi yapmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU3034 SİYASİ COĞRAFYA

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SBU4023 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE POLİTİKASI

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU4024 AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı Amerikan dış politika karar alma süreci ve çerçevesinin anlaşılmasını sağlamaktır. Amerikan karar alıcılarının karşılaştığı tarihsel sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve aldığı kararların sebeplerinin ortaya koymaya çalışmaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı Amerikan dış politika karar alma süreci ve çerçevesinin anlaşılmasını sağlamaktır. Amerikan karar alıcılarının karşılaştığı tarihsel sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve aldığı kararların sebeplerinin ortaya koymaya çalışmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU4026 MODERN SAVAŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU6105 AMERİKAN GÜCÜNÜN ANALİZİ

Seçmeli Ders Amaç:ABD Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte tek süper güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede dünyanın her yerindeki olaylara erişebilmektedir. Bu da ABD’nin uluslararası siyaseti yönlendirmesini sağlamaktadır. Bu derste ABD’nin günümüzdeki gücü, bu güce nasıl eriştiği, gücünün kırılma noktalarının neler olduğu tartışılacaktır.

Dersin İçeriği

ABD Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte tek süper güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede dünyanın her yerindeki olaylara erişebilmektedir. Bu da ABD’nin uluslararası siyaseti yönlendirmesini sağlamaktadır. Bu derste ABD’nin günümüzdeki gücü, bu güce nasıl eriştiği, gücünün kırılma noktalarının neler olduğu tartışılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU6106 MODERN SAVAŞ

Seçmeli Ders Amaç:Modern Savaş, Uluslararası İlişkilerin doğuşuna öncülük eden bir alandır. Uluslararası Siyasetin belirlenmesinde öncelikli bir rolü vardır. Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin uluslararası siyaseti öğrenebilmeleri için, Modern Savaş’ın sistemdeki yerini kavrayabilmeleri gerekir.

Dersin İçeriği

Modern Savaş, Uluslararası İlişkilerin doğuşuna öncülük eden bir alandır. Uluslararası Siyasetin belirlenmesinde öncelikli bir rolü vardır. Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin uluslararası siyaseti öğrenebilmeleri için, Modern Savaş’ın sistemdeki yerini kavrayabilmeleri gerekir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yıla Göre Sırala:

İkinci Dünya Savaşı nda Alman 13 SS Dağ Tümeni Hançer

ÇINAR BURAK (Dergi:Current Research in Social Sciences), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Advanced Science Index, J-Gate, Research Bible, Acarindex | Cilt:1 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2149-1488

Barbarossa Harekâtı Bir Önleyici Saldırı Mıydı? Alman Saldırısının Sovyet Silahlanmasıyla İlişkisi

ÇINAR BURAK (Dergi:Milli Güvenlik Ve Askeri Bilimler Dergisi), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Jeopolitiğinin Rolü

ÇINAR BURAK (Dergi:Gazi Akademik Bakış Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TUBITAK-ULAKBIM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIALS SOLUTIONS | Cilt:8 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:1307-9778

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İki Cepheli Savaş Sorunu

ÇINAR BURAK (Dergi:Güvenlik Stratejileri Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ISOTRC, Central and Eastern EuropeanOnline Library, Ulakbim, ASOS, Arastirmax | Cilt:10 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:

İkinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde Tankların Gelişimi

ÇINAR BURAK (Dergi:Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:10 | Sayı:19 | DOI: | ISSN:

Doğu'nun Sürpriz Zaferleri

ÇINAR BURAK (Dergi:Doğu Batı), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:15 | Sayı:60 | DOI: | ISSN:

Osmanlılarda Ateşli Silahların Yükselişi

ÇINAR BURAK (Dergi:Doğu Batı), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:12 | Sayı:51 | DOI: | ISSN:

Rus-Fin Savaşı 1939-1940, "Dev'in Gözyaşları"

ÇINAR BURAK (Dergi:Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:8 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:

Edirne (Hadrianopolis) Muharebesi MS 378

ÇINAR BURAK (Dergi:Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:7 | Sayı:14 | DOI: | ISSN:

Roma Ordusu'nun Savaşlardaki Üstünlüğü

ÇINAR BURAK (Dergi:Doğu Batı), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:11 | Sayı:50 | DOI: | ISSN:

Moğolların İkinci Japonya Seferi: Kyushu 1281

ÇINAR BURAK (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:10 | DOI: | ISSN:

Blitzkrieg'in İkinci Dünya Savaşı Öncesi Uygulaması: Büyük Taarruz

YALÇINKAYA HALDUN, ÇINAR BURAK (Dergi:Hacettepe Üniversitesi, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

Modern Savaş'ın Babası: Gustav Adolf

ÇINAR BURAK (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EFD ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA International Bibliography, EBSCO | Cilt:25 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Tarihte Üçüncü Güç Ve Orta Asya Enerji Savaşları

ÇINAR BURAK (Dergi:Güvenlik Stratejileri Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:4 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:

İran Puzzle'ın Son Parçası mı?

ÇINAR BURAK (Dergi:Jeopolitik), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:

Savaş ve Çatışmalardaki Amerikan Askeri Kayıpları

ÇINAR BURAK (Dergi:Jeopolitik), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Silah Teknolojilerinin Soğuk Savaş'a Etkileri

ÇINAR BURAK (Dergi:Jeopolitik), 2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

Yeni NATO Üyesi Doğu Avrupa Ülkelerinin Dünya Silah Piyasasındaki Yerleri

ÇINAR BURAK (Dergi:Jeopolitik), 2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Incorrect Technological Decisions

ÇINAR BURAK (Dergi:Akademik Araştırmalar Dergisi), 2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:9-10 | DOI: | ISSN:

21. Yüzyılda İkinci Askeri Devrim Mümkün mü?

ÇINAR BURAK, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Prelude To Rising Ages in Anatolia Clash of Turkish West European Military Cultures in the Edge of the Mediterranean

ÇINAR BURAK, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Değişen Orta Doğu’da Değişmeyen Sorunlar

YILDIRIM YAVUZ,Akbal Özdemir,Boz Hakan,DÜĞEN TURGAY,SALİHİ EMİN,BEKCAN UMUT,ERDOĞAN NURAY,ÖZKOÇ ÖZGE,ATLIOĞLU YASİN,ÇINAR BURAK, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4798-75-9


 • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2008
 • Email: