Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2005 / 2013

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2014

  AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BÖLGESEL POLİTİKASI KAPSAMINDA ADALAR VE ADA BÖLGELERİNE YÖNELİK POLİTİKALARIVETÜRKİYE'NİN ADAY ÜLKE VE MUHTEMEL TAM ÜYELİK STATÜLERİ DOĞRULTUSUNDAGÖKÇEADA ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2004

  Güvenlikleştirme: Soğuk savaş sonrasında Türkiye örneğinde yeni bir güvenlik analizi

  EGE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

 • Lisans 2001

  EGE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2014 - 2015
  Bölüm Başkan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
 • 2011 - 2013
  Bölüm Bşk.
  image
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
  GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU

AVR5113 AVRASYA EKONOMİSİNDE SON GELİŞMELER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

AVR5119 OSMANLI-TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR5120 OSMANLI TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR5130 AVRUPA BİRLİĞİ - ORTA ASYA İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR6113 AVRASYA EKONOMİSİNDE SON GELİŞMELER

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, Avrasya bölgesinde yer alan devletler, dış aktörler ve bölgesel oluşumlar kapsamında Avrasya bölgesinin ekonomik önemini ve gelişmelerini analiz etmektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrasya bölgesinde yer alan devletler, dış aktörler ve bölgesel oluşumlar kapsamında Avrasya bölgesinin ekonomik önemini ve gelişmelerini analiz etmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR6119 OSMANLI-TÜRKİSTAN İLİŞKİLERİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR6130 AVRUPA BİRLİĞİ ORTA ASYA İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Avrupa Birliği'nin Orta Asya üzerindeki politikalarının incelemesini yaparak uluslaraarası siyasal ve ticari ilişkiler açısından değerlendirmeler ortaya koyabilmek

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği'nin Orta Asya üzerindeki politikalarının incelemesini yaparak uluslaraarası siyasal ve ticari ilişkiler açısından değerlendirmeler ortaya koyabilmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

BUT4030 INTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBALIZATION

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SBU2002 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2004 SİYASİ TARİH II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2005 TÜRK SİYASİ YAŞAMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2008 DİPLOMASİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Sonrası Türklerde diplomasi ana sınıflandırması kapsamında Türk diplomasi tarihini incelemek, Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi diplomasinin kurumsal gelişimi detaylı olarak ele almaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Sonrası Türklerde diplomasi ana sınıflandırması kapsamında Türk diplomasi tarihini incelemek, Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi diplomasinin kurumsal gelişimi detaylı olarak ele almaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU2009 DİPLOMASİ TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, uluslararası ilişkiler-dış politika ve diplomasi ilişkisinin, diplomasi teorisinin, diplomasinin doğmasının ve klasik ve modern dönemler çerçevesinde ilkçağlardan günümüze bir kurum olarak gelişiminin, modern diplomasinin kurum ve araçlarının öğrenilmesidir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, uluslararası ilişkiler-dış politika ve diplomasi ilişkisinin, diplomasi teorisinin, diplomasinin doğmasının ve klasik ve modern dönemler çerçevesinde ilkçağlardan günümüze bir kurum olarak gelişiminin, modern diplomasinin kurum ve araçlarının öğrenilmesidir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU3002 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU3007 DIŞ POLİTİKA ANALİZLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı uluslararası ilişkiler disiplini kapsamında dış politikada karar alma, uygulama, aktörler ve stratejilere ilişkin kavramsal çerçeve ve teorik yaklaşımlar ışığında dış politika analizi yapabilmenin ana hatlarına ilişkin teorik bilgileri vermek ve seçilmiş örnek olaylar üzerinden devletlerin dış politikalarının analizini yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı uluslararası ilişkiler disiplini kapsamında dış politikada karar alma, uygulama, aktörler ve stratejilere ilişkin kavramsal çerçeve ve teorik yaklaşımlar ışığında dış politika analizi yapabilmenin ana hatlarına ilişkin teorik bilgileri vermek ve seçilmiş örnek olaylar üzerinden devletlerin dış politikalarının analizini yapabilme becerisini kazandırmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SBU4031 AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU4032 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU4033 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI

Seçmeli Ders Amaç:Günümüz ulusal, bölgesel ve küresel siyasetinin en güncel konularından biri olarak enerjinin temel kavramlarını anlatmak, dünya enerji yapısı hakkında genel bilgileri edindirmek, bölgesel ve ulusal enerji politikaları ve rekabetini analiz etmek, enerji piyasaları hakkında bilgilendirmek, enerji merkezli uluslararası örgütlenmeleri ve temelde enerji alanında mevcut uluslararası ve ulusal enerji ilişkilerini değerlendirmek.

Dersin İçeriği

Günümüz ulusal, bölgesel ve küresel siyasetinin en güncel konularından biri olarak enerjinin temel kavramlarını anlatmak, dünya enerji yapısı hakkında genel bilgileri edindirmek, bölgesel ve ulusal enerji politikaları ve rekabetini analiz etmek, enerji piyasaları hakkında bilgilendirmek, enerji merkezli uluslararası örgütlenmeleri ve temelde enerji alanında mevcut uluslararası ve ulusal enerji ilişkilerini değerlendirmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU4036 AB DIŞ POLİTİKASI

Seminer Amaç:Bu ders, AB geliştirilmeye ve uygulanmaya çalışılan dış politikasının kapsamını, tarihini, kurumsal çerçevesini ve politika alanlarını içermektedir. AB'nin uluslararası bir aktör olarak kimliği, dış politika alanıyla ilişkili diğer politikaları ve dış dünyayla ilişkileri de ele alınmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders, AB geliştirilmeye ve uygulanmaya çalışılan dış politikasının kapsamını, tarihini, kurumsal çerçevesini ve politika alanlarını içermektedir. AB'nin uluslararası bir aktör olarak kimliği, dış politika alanıyla ilişkili diğer politikaları ve dış dünyayla ilişkileri de ele alınmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU6107 AB ENERJİ VE TÜRK CUMHURİYETLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, Avrupa Birliği’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsız devletler olarak dünya politikası sahnesinde yer alan Güney Kafkasya ve Orta Asya Türk devletleriyle gerek ikili gerekse bölgesel düzeyde kurduğu ilişkiler temelinde enerji güvenliği politikaları kapsamında bölgelere yönelik stratejilerinin ve faaliyetlerinin araştırılması, gelecekte bu ilişkilerin ne gibi yönelimler sergileyebileceğinin analiz edilmesidir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Birliği’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsız devletler olarak dünya politikası sahnesinde yer alan Güney Kafkasya ve Orta Asya Türk devletleriyle gerek ikili gerekse bölgesel düzeyde kurduğu ilişkiler temelinde enerji güvenliği politikaları kapsamında bölgelere yönelik stratejilerinin ve faaliyetlerinin araştırılması, gelecekte bu ilişkilerin ne gibi yönelimler sergileyebileceğinin analiz edilmesidir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU6108 AB DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:Avrupa Birliği’nin dış dünyayla ilişkilerini ve güvenlik politikasını kapsayan Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) tarihsel gelişimini, kapsamını, kurumsal yapısını ve işleyişini incelenmek, bu politika doğrultusunda günümüzde AB’nin dünyanın diğer bölge ve devletleriyle ilişkilerinin durumunu analiz etmektedir.

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği’nin dış dünyayla ilişkilerini ve güvenlik politikasını kapsayan Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) tarihsel gelişimini, kapsamını, kurumsal yapısını ve işleyişini incelenmek, bu politika doğrultusunda günümüzde AB’nin dünyanın diğer bölge ve devletleriyle ilişkilerinin durumunu analiz etmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TGM4030 INTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBALIZATION

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

GÖK-TÜRK DEVLETİ DİPLOMASİSİ (552-630)

ŞAHİN ÇİĞDEM (Dergi:Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:International Scientific Indexing, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, ASOS Index | Cilt: | Sayı:40 | DOI: | ISSN:1308-6200

The European Union in Central Asia A One Dimensional Strategy

ŞAHİN ÇİĞDEM,DÜĞEN TURGAY (Dergi:MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Dizin İndeksi, OAJI Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Research Index, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) | Cilt:4 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1624-7215

Avrupa Örgütleri Nezdinde Gökçeada nın Bir Azınlık Sorun Alanı Olarak Yapılandırılması

ŞAHİN ÇİĞDEM (Dergi:Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO PUBLİSHİNG – TUBİTAK / ULAKBİM – ASOS Sosyal Bilimler İndeksi | Cilt:110 | Sayı:217 | DOI: | ISSN:0255-0644

AB Bölgesel Politikası Kapsamında Mekansal Gelişme Interreg ve Espon

ŞAHİN ÇİĞDEM (Dergi:Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:1 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

İngiltere'nin Kıbrıs'ı Askeri Üs Olarak Yapılandırma Stratejisi

Hasgüler Mehmet, Şahin Çiğdem (Dergi:Uluslararası Hukuk ve Politika), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ULAKBİM, ASOS INDEX | Cilt:3 | Sayı:11 | DOI: | ISSN:

Güvenlik Çalışmalarında İki Taraf: Güvenlik Doğrultuları

ŞAHİN ÇİĞDEM (Dergi:Savunma Bilimleri Dergisi), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimleri Veri Tabanı, ASOS İndeks, EBSCO, İndexCopernicus, Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi | Cilt:3 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Dijitalleşmenin Politik ve Sosyal Yüzü: Elektronik Demokrasi ve Dijital Şehir

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Gökçeada’nın Türk Hakimiyetine Geçişi ve İdaresi

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

A New Role for Universities as Regional Development Actors in Turkey

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Avrupa Birliği'nin Bakışıyla Gökçeada: İlerleme Raporları ve Etkileri

ŞAHİN ÇİĞDEM, KAYABALI COŞKUN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Avrupa Birliği’nin Turizme Yönelik Son Yaklaşımı: ‘Yenilenmiş AB Turizm Politikası’

ŞAHİN ÇİĞDEM, .KAYABALI COŞKUN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye İçin Teorik Bir Çerçeve Önerisi: Buzan’ın ‘Güvenlik Kompleksi Teorisi’

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Being Small But the Largest: The Case of Gökçeada Island

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Demokratikleşme Bağlamında Avrupa Birliği’nin Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerine Yönelik Genişlemesi

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

In Search of a European Concept of Security: One or More?

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2013
Kitap Kitap Türü:Kitap Çevirisi | ISBN:

Uluslararası Güvenlik Sorunları

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2004
Kitap Kitap Türü:Kitap Çevirisi | ISBN:

Uluslararası Güvenlik Sorunları

ŞAHİN ÇİĞDEM, 2004
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:


 • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2027
 • Email: