Akademik Unvanlar

 • 2020 / ...

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans

  TURİZM ARACILIĞIYLA MÜZİĞİN KÜRESELLEŞMESİ, MÜZİĞİN GÖÇÜ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ.

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MÜZİKOLOJİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2017

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

 • Lisans 2016

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / İKTİSAT FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

Yıla Göre Sırala:


 • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240
 • Tel:
 • Email: