Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2007 / 2016

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Anadolu'da toplumsal dönüşüm: Kayseri ve Aksaray örneklerinde karşılaştırmalı sermaye birikimi

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , SOSYOLOJİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2009

  Türkiye'de mevsimlik tarım işçiliğinin sosyolojik analizi: Ankara-Polatlı örneği

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , SOSYOLOJİ (YL)

 • Yüksek Lisans 2006

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , ORTAÖĞRETİM FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZSİZ)

 • Lisans 2017

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / İKTİSAT FAKÜLTESİ , KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 2004

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ , SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2017
  Türk Sosyal Bilimler Derneği / TÜRKİYE
  image
  2017 Genç Sosyal Bilimciler Ödülü-Mansiyon (Doktora Tezi)
 • 2020 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • 2019 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
  GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI

EBE2025 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EBE3033 FELSEFEYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

HEM2015 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

HEM3031 FELSEFEYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

KAM4004 TÜRK TOPLUM YAPISI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS1002 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS1009 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:İnsanı bir bütün olarak anlamaya ve kavramaya çalışan antropoloji biliminin alt dallarından biri olan sosyal antropoloji, insanın biyolojik niteliğinin dışında yaratmış olduğu bütün toplumsal-kültürel alanı ve bu alandaki çeşitlilikler ile benzerlikleri konu alır. Bu dersin amacı; genel antropolojinin, özel olarak kültürel-sosyal antropolojinin ne olduğunu, yöntemini, temel kavramlarını, insan çeşitliliğine bakış açısını ve bu yöndeki antropolojik yaklaşımların neler olduğunu kavramaktır. Antropolojinin başta sosyoloji olmak üzere diğer sosyal bilim disiplinlerle olan münasebetini, antropolojinin bir bilimsel disiplin olarak tarihini, antropolojik perspektifin bir disiplin dâhilinde içselleştirilmesi ve bunun yöntem ve tekniklerinin kavranması ile eleştirel bakışın geliştirilmesi alt amaçlar arasındadır. Bunlara dayalı olarak insan toplumlarının farklılıklarını, kültürel çeşitliliğini ve benzerliklerini, disiplinli şekilde ele almak sosyal ve kültürel antropolojinin esasları olması hasebiyle bu noktalara değinilecektir

Dersin İçeriği

İnsanı bir bütün olarak anlamaya ve kavramaya çalışan antropoloji biliminin alt dallarından biri olan sosyal antropoloji, insanın biyolojik niteliğinin dışında yaratmış olduğu bütün toplumsal-kültürel alanı ve bu alandaki çeşitlilikler ile benzerlikleri konu alır. Bu dersin amacı; genel antropolojinin, özel olarak kültürel-sosyal antropolojinin ne olduğunu, yöntemini, temel kavramlarını, insan çeşitliliğine bakış açısını ve bu yöndeki antropolojik yaklaşımların neler olduğunu kavramaktır. Antropolojinin başta sosyoloji olmak üzere diğer sosyal bilim disiplinlerle olan münasebetini, antropolojinin bir bilimsel disiplin olarak tarihini, antropolojik perspektifin bir disiplin dâhilinde içselleştirilmesi ve bunun yöntem ve tekniklerinin kavranması ile eleştirel bakışın geliştirilmesi alt amaçlar arasındadır. Bunlara dayalı olarak insan toplumlarının farklılıklarını, kültürel çeşitliliğini ve benzerliklerini, disiplinli şekilde ele almak sosyal ve kültürel antropolojinin esasları olması hasebiyle bu noktalara değinilecektir

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS1010 BİLİM TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2005 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2008 DİN SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders, dinin insan ve toplum hayatındaki yeri ve öneminin, çok tanrılı dinlerin ve tek tanrılı ve tarihsel gelişme sürecinin, din ve toplum ilişkisinin öğrencilere kavratılmasını amaçlamaktadır. Dinlerin tarihsel gelişim süreçleri, din-toplum ilişkisinin analizi, dine klasik sosyolojik ve çağdaş yaklaşımlar ve Türkiye'de dindarlık çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders, dinin insan ve toplum hayatındaki yeri ve öneminin, çok tanrılı dinlerin ve tek tanrılı ve tarihsel gelişme sürecinin, din ve toplum ilişkisinin öğrencilere kavratılmasını amaçlamaktadır. Dinlerin tarihsel gelişim süreçleri, din-toplum ilişkisinin analizi, dine klasik sosyolojik ve çağdaş yaklaşımlar ve Türkiye'de dindarlık çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS2009 HUKUK SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Ders, hukuk ile toplum arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Dersin amacı, hukukun sosyal eylem, örgütlenmeler ve sosyal süreçlerin ürünü olduğunu ortaya koymak ve öğrencilerin disiplinin temel kavramları, olguları ve konuları hakkında bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği

Ders, hukuk ile toplum arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Dersin amacı, hukukun sosyal eylem, örgütlenmeler ve sosyal süreçlerin ürünü olduğunu ortaya koymak ve öğrencilerin disiplinin temel kavramları, olguları ve konuları hakkında bilgilendirmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3003 SUÇ SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Suçu sosyolojik açıdan incelenmek;suç ve sapmanın toplumsal anlamını irdelemek. Sosyolojik açıdan suçun toplumsal bağlamı açığa çıkartılmak istenmektedir.

Dersin İçeriği

Suçu sosyolojik açıdan incelenmek;suç ve sapmanın toplumsal anlamını irdelemek. Sosyolojik açıdan suçun toplumsal bağlamı açığa çıkartılmak istenmektedir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3006 TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3012 SİVİL TOPLUM

Seçmeli Ders Amaç:Sivil toplum kavramının genel çerçevesini ortaya koymak ve sosyolojik yönden sivil toplum üzerine geliştirilmiş olan fikirleri tartışmak.

Dersin İçeriği

Sivil toplum kavramının genel çerçevesini ortaya koymak ve sosyolojik yönden sivil toplum üzerine geliştirilmiş olan fikirleri tartışmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3018 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders, edebiyat metinlerinin sosyolojik bir gözle yoğun okunmasına, analiz edilmesine dayanmaktadır. Dersin amacı yazınsal ürünler ile toplum arasındaki ilişkiyi sosyolojik bağlamla ortaya koyabilmektir. Öğrenciler, toplumdaki edebiyatın üretim, aktarım, temsili ve tüketimine odaklanarak akademik ve edebi yazıyı nasıl okuyacaklarını ve romanların kültürel olgusunu nasıl açıklayacaklarını kavrarlar.

Dersin İçeriği

Bu ders, edebiyat metinlerinin sosyolojik bir gözle yoğun okunmasına, analiz edilmesine dayanmaktadır. Dersin amacı yazınsal ürünler ile toplum arasındaki ilişkiyi sosyolojik bağlamla ortaya koyabilmektir. Öğrenciler, toplumdaki edebiyatın üretim, aktarım, temsili ve tüketimine odaklanarak akademik ve edebi yazıyı nasıl okuyacaklarını ve romanların kültürel olgusunu nasıl açıklayacaklarını kavrarlar.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3019 KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, kültür kavramını sosyolojik açıdan incelemektir. Ders, kültürün diğer toplumsal olgularla ilişkisini, kültür kavramının tarihsel gelişimini teorik yaklaşımlar ekseninde ele almaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, kültür kavramını sosyolojik açıdan incelemektir. Ders, kültürün diğer toplumsal olgularla ilişkisini, kültür kavramının tarihsel gelişimini teorik yaklaşımlar ekseninde ele almaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SOS6101 TÜRKİYE'DE SUÇLAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS6112 ETNİSİTE VE SOSYAL YAPI

Seçmeli Ders Amaç:Etnisite faktorunun sosyal yapi analizindeki oneminin tartisilmasi.

Dersin İçeriği

Etnisite faktorunun sosyal yapi analizindeki oneminin tartisilmasi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6114 SOSYAL SAPMA SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS6123 TÜRK SOSYOLOGLARI-I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS6132 ETNİSİTE VE AZINLIK II

Seçmeli Ders Amaç:Etnik sosyolojisine ilişkin temel kavramları, etnisite, etnik gruplar, azınlık gruplar ve milliyetlerin oluşum süreci, etnik sosyolojideki teorik yaklaşımlar; etnik sosyolojideki teorik yaklaşımları, etnik ilişkileri, azınlık-hâkim grup ilişkilerini, güncel etnik sorunları sosyolojik açıdan öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, örnek çalışmalarla etnik ve azınlık sosyolojisinin nasıl yapılacağını, metodolojisinin neler olduğunu öğretmeyi de amaç edinmiştir.

Dersin İçeriği

Etnik sosyolojisine ilişkin temel kavramları, etnisite, etnik gruplar, azınlık gruplar ve milliyetlerin oluşum süreci, etnik sosyolojideki teorik yaklaşımlar; etnik sosyolojideki teorik yaklaşımları, etnik ilişkileri, azınlık-hâkim grup ilişkilerini, güncel etnik sorunları sosyolojik açıdan öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, örnek çalışmalarla etnik ve azınlık sosyolojisinin nasıl yapılacağını, metodolojisinin neler olduğunu öğretmeyi de amaç edinmiştir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6137 SOSYAL SAPMA SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı, ‘sapma’ davranışını sosyolojik açıdan ele alıp incelemektir. Sapma ile norm, değerler, ahlaki sınırlar ve suç arasındaki ilişkiye dair sosyolojik çözümlemeler yapmak ve sapmanın sosyal anlamını teorik çerçevesinde açığa çıkartmak dersin amaçları arasındadır. Keza sapma ve suç teorileri ışığında saha çalışmasına dayalı analizlerin yapılması da amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, ‘sapma’ davranışını sosyolojik açıdan ele alıp incelemektir. Sapma ile norm, değerler, ahlaki sınırlar ve suç arasındaki ilişkiye dair sosyolojik çözümlemeler yapmak ve sapmanın sosyal anlamını teorik çerçevesinde açığa çıkartmak dersin amaçları arasındadır. Keza sapma ve suç teorileri ışığında saha çalışmasına dayalı analizlerin yapılması da amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

Yıla Göre Sırala:

Kuaförde İnşa Edilen Güzellik Sözleşmesi: Ankara Örneği

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:12 | Sayı:25 | DOI:10.12981/mahder.489519 | ISSN:1308-4445

Kimlik Yönelimleri Açısından Alevi Gençlik

GEÇGİN ERCAN (Dergi:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:12 | Sayı:10 | DOI:10.26466/opus.527939 | ISSN:2528-9527

Navigasyonlu Gençlik: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Toplumsal Karakter Araştırması

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Gençlik Araştırmaları Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı:17 | DOI: | ISSN:2147-8473

NİĞDE’DE PAZARCI KADINLARIN TOPLUMSAL DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:1 | Sayı:47 | DOI:10.35237/sufesosbil.549083 | ISSN:1300-9435

Yerel Esnaf Zincirinden Kırtasiyelerin Sosyolojik Değerlendirilmesi (Niğde Örneği)

SEZER RESMİYE EZGİ,GEÇGİN ERCAN (Dergi:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2687-5306

Anadolu’xxda Özgün Bir Ekonomik Aktör Tipi: Homo Kaysericus

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:58 | Sayı:1 | DOI:10.1501/Dtcfder_0000001623 | ISSN:0378-2905

Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Ahlat Ağacı Filmi Üzerine Düşünceler

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Turkish Studies (Elektronik)), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:13 | Sayı:Volume 13 Issue 23 | DOI:10.7827/TurkishStudies.14188 | ISSN:1308-2140

Dersim’in/Tunceli’nin Ekonomi Evreninde Kafe Birahane ve Restoran İşletmeciliği

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Praksis), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:39 | DOI: | ISSN:1302-8618

Esnekleşme Rejiminde Gençliğin Halleri

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Yurt ve Dünya Dergisi), 2014
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:7 | DOI: | ISSN:

Niyazi Berkes’in Düşününden Hareketle Türkiye nin Batılılaşma Sancısı

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Yurt ve Dünya Dergisi), 2010
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:2146-0140

Ankara Polatlı Örneğinde Sosyal Dışlanma Açısından Mevsimlik Tarım İşçiliği

GEÇGİN ERCAN (Dergi:Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI:10.1501/sbeder_0000000002 | ISSN:1309-3584

Genç Kadın Akademisyenlerin Maruz Kaldığı Sembolik Şiddet ve Mobbing Örüntüleri: Ankara Örneği

GEÇGİN ERCAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Sabri F. Ülgener’in İktisat Sosyolojisine Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme

GEÇGİN ERCAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Daryush Shayegan’ın Düşüncesinde Doğu ve Batı Toplumları Arasında Ontolojik Uyumsuzluklar, Melezlikler ve Kültürel Şizofreni

GEÇGİN ERCAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kültürel Farklılaşma Açısından ‘Arif’ ve ‘Recep İvedik’ Karakterleri

GEÇGİN ERCAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kuaförlerin Kadının Sosyalleşmesindeki Rolü ve İşlevleri Üzerine Bir Araştırma –Niğde İli Örneği/ The Research On The Role And Function of Hairdressers in Women’xxs Socialization- The case of Niğde

GEÇGİN ERCAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kentleşme Sürecinde Alevilerin Toplumsal Bütünleşme Biçimleri ve Yeni Kimlik İnşası

GEÇGİN ERCAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Opinions on the Movie Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) Within the Context ofCentral-Periphery Relations / Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Ahlat Ağacı FilmiÜzerine Düşünceler

GEÇGİN ERCAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Baykan Sezer’in Düşüncesi Çerçevesinde Türk Sosyolojisi’nin İmkânları ve Sınırları

GEÇGİN ERCAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Potlaçtan Armağan Kültürüne: Türkiye’de Kültürün Minnet Ekonomisi Bağlamında Metalaşması

GEÇGİN ERCAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Mehmet Ali Aybar’ın Penceresinden Sovyet Sosyalizmine Bakış

GEÇGİN ERCAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Interpretation of the Routine of Daily Life Over the Typology of “Temporiser”/ Gündelik Hayatın Akışkanlığını ’Fırsatçı Tip’ Üzerinden Yorumlamak

GEÇGİN ERCAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Alevi Gençliğinin Kimlik İnşası ve Politikleşme Süreçleri

GEÇGİN ERCAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

KOP Bölgesi Sınırları İçinde Düzenlenen Festivallerin Toplumsal Kalkınmadaki Yeri ve Önemi

GEÇGİN ERCAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Gösteriş Piyasasında Kuaförler: Ankara ve Niğde Kuaför Örneklerinde Gündelik Hayat ve Kadınlık İmajının Yapılandırılışı

GEÇGİN ERCAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Anadolu Aleviliğinin İnanç Felsefesinde Döngüsel Bilinç ve Toplumsal Bellek

GEÇGİN ERCAN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kayseri Örneğinden Hareketle Anadolu da Fetihçi Burjuva

GEÇGİN ERCAN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Fırsatların Kıyısında Bir Kent Aksaray ın Gelişiminde Sosyo Kültürel Engeller ve Dinamikler

GEÇGİN ERCAN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Anadolu da Özgün Bir Ticaret Tipi Homo Kaysericus

GEÇGİN ERCAN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ritüelden Kültürel Söyleme Genç Kuşak Aleviliğinde Belleğin Yeni Toplumsal Çerçeveleri

GEÇGİN ERCAN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Anadolu nun Sermaye Birikiminde Homo Kaysericus

GEÇGİN ERCAN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Dersim in Siyaset Evreninde Kemalizm

GEÇGİN ERCAN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kuaför ve Güzellik Merkezlerinde Mekansal ve Sınıfsal Beğeni Farklılığı ile Toplumsal Cinsiyetin Yeniden Üretimi

GEÇGİN ERCAN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kürt Gençlik Hareketinin Yükselişini Anlamak

GEÇGİN ERCAN, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Doğu Anadolu Halk Kültüründe Hayalet Figürleri ve Toplumsal Bilinçdışında Bıraktığı İzler

GEÇGİN ERCAN, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Dersim Aleviliğinde Doğa İnsan İlişkisi

GEÇGİN ERCAN, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye de Kadınların Siyasal Katılımı Ankara da AKP li ve CHP li Kadın Karşılaştırması

GEÇGİN ERCAN, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Ankara Polatlı Örneğinde ve Etnik Ekonomi Bağlamında Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları

GEÇGİN ERCAN, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kenardakiler: Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine Sosyolojik Araştırmalar

GEÇGİN ERCAN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9436-52-6

Current Debates in Gender Cultural Studies

GEÇGİN ERCAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-28-5

Türkiye’xxde Gelişme/Kalkınma Yazınından Bir Seçki

GEÇGİN ERCAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-355-539-1

Prof. Mahmut Tezcan’a Armağan:Bilime Adanmış Bir Yaşam (1967- 2007)

GEÇGİN ERCAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-136-328-8

Puplic Relations, Cultural Media Studies

GEÇGİN ERCAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-10-0

Kızılbaşlık - Alevilik - Bektaşilik (Tarih, Kimlik, İnanç, Ritüel)

GEÇGİN ERCAN, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-05-1840-9

Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve Türkiye’xxde

ÜNSALDI LEVENT,GEÇGİN ERCAN, 2013
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-86008-3-6

Sosyal Hayat ve Çatışma Farklı Alan Panoramaları

GEÇGİN ERCAN, 2008
Kitap Kitap Türü:Araştırma (Tez Hariç) Kitabı | ISBN:978-9944-931-77-9

Toplumsal Sorunlara Sosyolojik Bakışlar

GEÇGİN ERCAN, 2007
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-9944-135-68-9

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 - 2018

  Proje Konumu:Yürütücü

  Kuaförlerde Yapılandırılan Kadınlık İmajının Sosyolojisi Karşılaştırmalı Ankara ve Niğde Örnekleri

  Proje Konusu:Türkiye’xxde iki kentin, Ankara ve Niğde kent merkezlerindeki kuaförlerin imaj yaratımı ve sosyal etkileşim üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır Kuaförlerin mekansal sınıfsal ve statüye dayalı farklılaşmalar göz önünde bulundurularak imaj üretiminde nasıl rol oynadıkları açıklanmaya çalışılmaktadır Bunun yanında kuaförlerin toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesindeki etkileri de analiz edilmektedir Ankara ve Niğde örneklerinde alt orta ve üst sosyo ekonomik sosyal profillere göre estetik kalıpların ve imaj biçimlerinin değişip değişmediği araştırılmaktadır Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada kuaför çalışanları ve müşterilerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmektedir


 • image
  Yüksek Lisans 2019   HATİCE ANTEPLİ   Devam Ediyor

  Meme Kanseri Hastası Kadınların Yaşadığı Travmatizasyon ve Sosyal Etkileşim Süreçleri Üzerine Bir İnceleme: Gaziantep İli Örneği

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   GAMZE POLAT   Devam Ediyor

  Kadınların Giyim Mağazalarındaki Tüketim Pratiklerini Anlamak: Niğde Örneği

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   CANSU CAN   Devam Ediyor

  Bulgaristan'da Yaşayan Türk-Müslüman Azınlığın Etnik Kimlik İnşası: Şumen İli Örneği.

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   YONCA YÜCE   Devam Ediyor

  SURİYELİ SOKAK ÇOCUKLARININ UYUM SÜREÇLERİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR: NİĞDE-HATAY KARŞILAŞTIRMASI

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   AYLİN YILDIRIM   Devam Ediyor

  "Gazilik": Maluliyet Sonrasında Sosyal Kimliği Yeniden İnşa Etme Süreci

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   KADER GÜLER   Devam Ediyor

  Esnaf Odaklı İlişki ve Etkileşimlerin Etnografik Analizi: Tunceli- Pertek Örneği

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edeb. Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Tel:0 388 225 2412
 • Email: