Akademik Unvanlar

 • 2007 / 2009

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1997 / 2007

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2006

  Türk romanında sokak çocukları (1920-1970)

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 1997

  Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde Edebi Sanatlar

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • Lisans 1994

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2016
  Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) / TÜRKİYE
  image
  Ahmet Yesevî Teşvik Ödülü

TDE1003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE1004 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE2004 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI V

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3004 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI VI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TDE4013 Yenileşme Devri Türk Edebiyatı VII

Zorunlu Ders Amaç:Tanzimat Fermanı ile birlikte yeni bir dil ve buna bağlı olarak yeni bir edebiyat vücuda getirme çalışmalarını yeni türlerle birlikte eserler üzerinden ortaya koymak.

Dersin İçeriği

Tanzimat Fermanı ile birlikte yeni bir dil ve buna bağlı olarak yeni bir edebiyat vücuda getirme çalışmalarını yeni türlerle birlikte eserler üzerinden ortaya koymak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4014 Yenileşme Devri Türk Edebiyatı VIII

Seçmeli Ders Amaç:Tanzimat devri mensur eserlerin tahlili yöntemle incelenmesi.

Dersin İçeriği

Tanzimat devri mensur eserlerin tahlili yöntemle incelenmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4029 HİKAYE VE ROMAN TAHLİLİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4030 HİKAYE VE ROMAN TAHLİLİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE511 EDEBİYAT TARİHİNDE USUL

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE5117 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5118 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5143 TAHKİYELİ ESER TAHLİLLERİNDE USUL I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE5144 TAHKİYELİ ESER TAHLİLLERİNDE USUL II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE6115 Yenileşme Devri Türk Edebiyatı?nın Kaynakları I

Seçmeli Ders Amaç:Bilimsel çalışmalar sırasında en önemli unsur, çalışma yapılan saha ile ilgili kaynakların temini ve bu kaynakların en doğru ve verimli bir biçimde kullanılmasıdır. Bu bağlamda Yenileşme Devri Türk Edebiyatı alanında çalışma yapacak bir araştırıcının da bu alanla ilgili temel ve yardımcı kaynakları bilmesi ve kullanabilmesi gerekir. Bu ders, böyle bir amaca hizmet etmek amacını gütmektedir.

Dersin İçeriği

Bilimsel çalışmalar sırasında en önemli unsur, çalışma yapılan saha ile ilgili kaynakların temini ve bu kaynakların en doğru ve verimli bir biçimde kullanılmasıdır. Bu bağlamda Yenileşme Devri Türk Edebiyatı alanında çalışma yapacak bir araştırıcının da bu alanla ilgili temel ve yardımcı kaynakları bilmesi ve kullanabilmesi gerekir. Bu ders, böyle bir amaca hizmet etmek amacını gütmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6116 Yenileşme Devri Türk Edebiyatı?nın Kaynakları II

Seçmeli Ders Amaç:Yenileşme Devri Türk Edebiyatı?nın temel kaynaklarının tespit edilmesi ve bu kaynakların en verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Yenileşme Devri Türk Edebiyatı?nın temel kaynaklarının tespit edilmesi ve bu kaynakların en verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6117 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6118 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6135 Tahkiyeli Eser Tahlillerinde Usul I

Seçmeli Ders Amaç:Yenileşme Devri Türk Edebiyatı ürünlerinden tahkiye metoduyla kaleme alınan eserlerin incelenmesi sırasında takip edilmesi gereken yöntemlerin öğretilmesi, bu yol takip edilmek suretiyle edebi eserlere daha iyi nüfuz edilmesinin sağlanması.

Dersin İçeriği

Yenileşme Devri Türk Edebiyatı ürünlerinden tahkiye metoduyla kaleme alınan eserlerin incelenmesi sırasında takip edilmesi gereken yöntemlerin öğretilmesi, bu yol takip edilmek suretiyle edebi eserlere daha iyi nüfuz edilmesinin sağlanması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6136 Tahkiyeli Eser Tahlillerinde Usul II

Seçmeli Ders Amaç:Yenileşme Devri Türk Edebiyatı dönemi tahkiyeli eserlerinden roman türünün kurgu teknikleri bakımından ele alınarak tahlil edilmesi, bu yol takip edilerek roman tahlil metodunun bilimsel ölçütler çerçevesinde öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Yenileşme Devri Türk Edebiyatı dönemi tahkiyeli eserlerinden roman türünün kurgu teknikleri bakımından ele alınarak tahlil edilmesi, bu yol takip edilerek roman tahlil metodunun bilimsel ölçütler çerçevesinde öğretilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6166 MODERN TÜRK TİYATROSU II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE7019 TAHKİYELİ ESER TAHLİLLERİNDE USUL I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7020 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7021 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7022 TAHKİYELİ ESER TAHLİLLERİNDE USUL II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7113 Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Tenkit I

Seçmeli Ders Amaç:Yenileşme Devri Türk Edebiyatı içerisinde önemli bir tür olarak gelişen tenkitin mahiyetini ve önemini kavratmak, bu sahada yazılan kitap ve makalelerin gözden geçirilmesini sağlamak ve buradan edinilen bilgilerin metinlere uygulanması konusunda beceri kazandırmak. Bu dersi Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi ile sınırlı tutmak

Dersin İçeriği

Yenileşme Devri Türk Edebiyatı içerisinde önemli bir tür olarak gelişen tenkitin mahiyetini ve önemini kavratmak, bu sahada yazılan kitap ve makalelerin gözden geçirilmesini sağlamak ve buradan edinilen bilgilerin metinlere uygulanması konusunda beceri kazandırmak. Bu dersi Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi ile sınırlı tutmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7116 Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Tenkit II

Seçmeli Ders Amaç:Yenileşme Devri Türk Edebiyatı içerisinde önemli bir tür olarak gelişen tenkitin mahiyetini ve önemini kavratmak, bu sahada yazılan kitap ve makalelerin gözden geçirilmesini sağlamak ve buradan edinilen bilgilerin metinlere uygulanması konusunda beceri kazandırmak. Bu dersi Fecr-i Âti, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet devri ile -1950'ye kadar- sınırlı tutmak

Dersin İçeriği

Yenileşme Devri Türk Edebiyatı içerisinde önemli bir tür olarak gelişen tenkitin mahiyetini ve önemini kavratmak, bu sahada yazılan kitap ve makalelerin gözden geçirilmesini sağlamak ve buradan edinilen bilgilerin metinlere uygulanması konusunda beceri kazandırmak. Bu dersi Fecr-i Âti, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet devri ile -1950'ye kadar- sınırlı tutmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDS2007 YAZIŞMA TEKNİKLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

TUR2007 YENİ TÜRK EDEBİYATI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

Yıla Göre Sırala:

Safvet Bey BAŞAGİÇ-Modern Türk Şairi Tevfik Fikret

GEÇER GENÇ OSMAN,MEMİÇ Eldina (Dergi:Türk Kültürü-Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:10 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-3372

Amerikalılara Amerika’da Türkçe Öğretmek ”Amerikan Barış Gönüllüleri Örneği”

GEÇER GENÇ OSMAN,EŞEL GÖKHAN (Dergi:Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ASOS Index, SOBIAD, ULAKBGM | Cilt:3 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:

Türk Ediplerin Çanakkale Cephesini Ziyareti ve Yansımaları

GEÇER GENÇ OSMAN (Dergi:Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt: | Sayı:31 | DOI: | ISSN:1302-6011

Ayaz İshakî'nın Çarlık Rusyası ve Türkiye'deki Gazetecilik Faaliyetleri

GEÇER GENÇ OSMAN (Dergi:Modern Türklük Araştırmaları Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA (Modern Language Association), International Bibliography (New York/ABD) | Cilt:12 | Sayı:4 | DOI:10.1501/MTAD.12.2015.4.38 | ISSN:1304-8015

Bosna-Hersek'te Türk Edebiyatının Son İzleri: Vatan Gazetesi Örneği

GEÇER GENÇ OSMAN (Dergi:Türkbilig-Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, International Bibliography, EBSCO Publishing, ERIH, SBVT | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Bosna-Hersek'ten Hilal-i Ahmere Maddî Yardımlar: Misbah Mecmuası Örneği (1912-1914)

GENÇ OSMAN GEÇER (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD | Cilt:4 | Sayı:31 | DOI: | ISSN:1300-7874

Azapzâde Azabagiç Mehmet Tevfik in Hicret Hakkında Risale Adlı Türkçe Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

GEÇER GENÇ OSMAN (Dergi:Türkbilig), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:2 | Sayı:20 | DOI: | ISSN:1302-6011

İşgal Sonrası Bosna-Hersek'te Göç Olgusunun Vatan Gazetesine Yansımaları

GEÇER GENÇ OSMAN (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD | Cilt:3 | Sayı:28 | DOI: | ISSN:1300-7874

Türk Toplumunda Sokak Çocuklarına Yönelik Çeşitli Adlandırmalar

GEÇER GENÇ OSMAN (Dergi:Tolum ve Sosyal Hizmet), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:16 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1302-7867

Sokak Çocuğu Tipi Yaratmada Argo Tercihi ve Romanlara Yansıması

GENÇ OSMAN GEÇER (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:21 | DOI: | ISSN:1300-7874

Osmanlı'da Sokak Çocukları ve Bir Belge

GENÇ OSMAN GEÇER (Dergi:Türkbilig), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, International Bibliography, TÜBİTAK/ULAKBİM | Cilt:2 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:1302-6011

Bosna-Hersek’te Türkçe Süreli Yayına Dönüşe Bir Örnek: Behar Mecmuası

GEÇER GENÇ OSMAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

ROMANYA’DA ÇIKARILAN EMEL MECMUASI VE YILDIRIM GAZETESİNİN GAGAUZLARIN TANITILMASINA KATKILARI

GEÇER GENÇ OSMAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü: | Cilt: | Sayı:

1917 Sovyet İhtilali ve B. E. Ağaoğlu nun Hatıralarında Solovki Menfasında Türkistan Mücahitleri

GEÇER GENÇ OSMAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ahmet Rasim'in Mektuplarında Osmanlı Sanayi ve Ticaret Erbabı'nın Macaristan Zityareti ve Yansımaları

GEÇER GENÇ OSMAN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Çanakkale Savaşı’nın Görünmeyen Yüzü: Esarette Edebiyat ve Kahire Turra Kampında Çıkarılan Bir Gazete: Kafes

GEÇER GENÇ OSMAN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk Ediplerin Çanakkale Cephesini Ziyareti ve Yansımaları

GEÇER GENÇ OSMAN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çanakkale Savaşının Görünmeyen Yüzü Esarette Edebiyat ve Kahire Turra Kampında Çıkarılan Bir Gazete: Kafes

GEÇER GENÇ OSMAN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bosna-Hersek'te Mehmet Akif Etkisi

GENÇ OSMAN GEÇER, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Ömer Seyfettin'in Hikâyerinde Milli Romantizm ve 'Uyandırma' Temi

GENÇ OSMAN GEÇER, RAMİS KARABULUT, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Filibe'de Önemli Bir Yayın Organı "Balkan" Gazetesi

GEÇER GENÇ OSMAN, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

Türkçenin Çekilmeye Direndiği Bir Vatan: Bosna-Hersek

GENÇ OSMAN GEÇER, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

100 Yıl Sonra Bosna-Hersek'te Yeniden Türkçe

GENÇ OSMAN GEÇER, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İşgal Sonrası Bosna-Hersek'te Göç Olgusu ve Göçü Durdurma Çabaları

GENÇ OSMAN GEÇER, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:3 | Sayı:

81 İlde Kültür ve Şehir NİĞDE

GEÇER GENÇ OSMAN, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-451-336-3

81 İlde Kültür ve Şehir NİĞDE

GEÇER GENÇ OSMAN, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-451-336-3

Kazakça, Rusça, İngilizce, Türkçe Konuşma Kılavuzu

J SULEYMENOVA. G Osman GEÇER, A TILEUJANOVA, 2014
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-601-224-500-4

Bengü Bitig

GEÇER GENÇ OSMAN, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4512-35-5

Bosna Hersek te Bir Osmanlı Aydını Salih Safvet Başiç

GEÇER GENÇ OSMAN, 2009
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-9958-794-00-1

 • image
  Yüksek Lisans 2017   HATİCE SELDA ÖZDEMİR   Devam Ediyor

  Cumhuriyet Sonrası Niğde'de Çıkarılan Arap Harfli Türkçe Gazete ve Dergiler

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2016   UĞRAŞ TAYLAN BIÇAKCI   Tamamlandı

  Sabah Gazetesi (9394-10123 sayılar-inceleme ve seçilmiş metinler)

  Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   GÖKAY ARDUÇ   Devam Ediyor

  Sabah Gazetesi (8664-9393 Sayılar-İnceleme ve Seçilmiş Metinler)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   NURCAN KOYUN   Tamamlandı

  Sabah Gazetesi (7202-7932. sayılar-inceleme ve seçilmiş metinler)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   KAĞAN KARİPER   Tamamlandı

  Sabah gazetesi (5742-6472. sayılar-inceleme ve seçilmiş metinler)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   HAKAN FİDAN   Devam Ediyor

  Sabah Gazetesi(7933-8663. Sayılar- İnceleme ve Seçilmiş Metinler)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   BURCU TAVŞANOĞLU   Devam Ediyor

  Emine Işınsu'nun Romanlarında Mekan.

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   ZEHRA ÜÇPINAR   Tamamlandı

  Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2011   EMİNE TEMEL   Tamamlandı

  İstiklâl gazetesi üzerine bir inceleme

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   FİLİZ BAŞARAN   Tamamlandı

  Baha Tevfik'in mecmuacılığı

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans   Döndü DERELİ   Devam Ediyor

  "I. Meşrutiyet Dönemi Yayın Organlarından Sabah Gazetesi (1891-1893), (İnceleme ve Seçilmiş Metinler, 731-1460 Arası Sayılar)"


 • image
  Yüksek Lisans   Merve GÖKÇE   Devam Ediyor

  "I. Meşrutiyet Dönemi Yayın Organlarından Sabah Gazetesi (1893-1895), (İnceleme ve Seçilmiş Metinler, 1461-2190 Arası Sayılar)" • Adres:Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 51240 Merkez Yerleşke/NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2120
 • Email: