Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)

 • Yüksek Lisans 2014

  Tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin satın alma kararı üzerindeki etkisi

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2010

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

Yıla Göre Sırala:

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Lojistik Şirketler Üzerine Bir Uygulama

SENİR GÜL,BÜYÜKKEKLİK ARZUM (Dergi:The International New Issues in Social Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Acarindex, DergiPark Akademik | Cilt:5 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:2149-4266

MENŞE ÜLKE ETKİSİNİN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

TOKSARI MURAT,SENİR GÜL (Dergi:ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, MLA, Proquest CSA, Index Islamicus, SOBİAD, TEI (Türk Eğitim İndeksi) | Cilt:8 | Sayı:40 | DOI: | ISSN:1307-9581

NOSTALJİK İÇERİKLİ REKLAM MESAJLARININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEME DÜZEYİ

TOKSARI MURAT,SENİR GÜL,MÜRÜTSOY MEHMET (Dergi:TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:19 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1301-370X

TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

TOKSARI MURAT,SENİR GÜL (Dergi:SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ASI, ASOS, Akademik Dizin | Cilt:4 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2147-0790

Lojistik Eğitiminde Öğrencilerin Beklentileri ve Kariyer Planları

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,SENİR GÜL, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SENİR GÜL,EFEOĞLU RABİA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:4 | Sayı:

Sustainability in Logistics Industry

SENİR GÜL,EFEOĞLU RABİA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

INFLUENCES OF INDUSTRY 4.0 TO LOGISTICS SECTOR

SENİR GÜL,EFEOĞLU RABİA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

ENERGY CONSUMPTION, ECONOMIC GROWTH AND CURRENT DEFICIT RELATIONS IN TURKEY

EFEOĞLU RABİA,SENİR GÜL, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE ŞEHİRLERARASI ULAŞIMDA YOLCULARIN MOD SEÇİMİ

SENİR GÜL,BÜYÜKKEKLİK ARZUM,DEMİRER ÖMÜR, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:


 • Adres:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2041
 • Email: