Akademik Unvanlar

 • 2017 / ...

  DOÇENT

 • 2012 / 2017

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2010 / 2012

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2012

  Sosyal değişim teorisi çerçevesinde güven ve algılanan aidiyet durumunun örgütsel vatandaşlık davranışı ve saldırgan davranışlar üzerine etkisi

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)

 • Lisans 2003

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , İŞLETME BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2015
  ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 2014
  ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 2013
  21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi / TÜRKİYE
  image
  Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü (Birincilik)

AVR5133 SPSS I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BAF1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF3008 GİRİŞİMCİLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAF3020 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAF4023 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAF4023 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF4036 LİDERLİK VE MOTİVASYON

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

CEV4098 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

CTL4037 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

EEM3096 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

GDM2088 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

HIR3022 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

HRT2070 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:Gelişen ve değişen dünyada önemi giderek aratan girişimcilik konusunda teorik ve pratik çalışmalar yaparak, öğrencilerde girişimcilik duygusunu yerleştirmek.

Dersin İçeriği

Gelişen ve değişen dünyada önemi giderek aratan girişimcilik konusunda teorik ve pratik çalışmalar yaparak, öğrencilerde girişimcilik duygusunu yerleştirmek.

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

IKT1003 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:İşletme Bilimi konusunda temel kavramlar ve temel konular üzerinde durarak, öğrencilerde bu alana yönelik teorik altyapı oluşturmak.

Dersin İçeriği

İşletme Bilimi konusunda temel kavramlar ve temel konular üzerinde durarak, öğrencilerde bu alana yönelik teorik altyapı oluşturmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT1010 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT4038 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

INS2084 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL1002 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL2003 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL2004 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3008 STRATEJİK YÖNETİM

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilere; - İşletme ile çevresi arasındaki lişkileri analiz ederek buna göre işletmenin istikamet ve amaçları doğrultusunda etkili stratejiler geliştirme, uygulama ve kontrol etme yeteneği kazandırmak, - İşletme ve dış çevre analizi yaparak, fırsatları, Üstünlükleri, tehditleri ve zayıflıkları belirleyebilmek - Örgütün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunabilmek ve her alanda uygulanacak stratejiler konusunda bilgi sahibi yapmak. - Uygulamaya dönük stratejik plan hazırlama becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Öğrencilere; - İşletme ile çevresi arasındaki lişkileri analiz ederek buna göre işletmenin istikamet ve amaçları doğrultusunda etkili stratejiler geliştirme, uygulama ve kontrol etme yeteneği kazandırmak, - İşletme ve dış çevre analizi yaparak, fırsatları, Üstünlükleri, tehditleri ve zayıflıkları belirleyebilmek - Örgütün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunabilmek ve her alanda uygulanacak stratejiler konusunda bilgi sahibi yapmak. - Uygulamaya dönük stratejik plan hazırlama becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ISL3024 YÖNETİM TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

ISL4021 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilere, işletmeler ve işletme fonksiyonları ile ilgili güncel konuları takip etme, daha iyi kavrayabilme ve bu konularla ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirebilme becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Öğrencilere, işletmeler ve işletme fonksiyonları ile ilgili güncel konuları takip etme, daha iyi kavrayabilme ve bu konularla ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirebilme becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ISL4024 LİDERLİK VE MOTİVASYON

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL4032 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ISL6143 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

ISL6148 ÇEVREYE DUYARLI YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

ISL7123 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO4100 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM3023 LİDERLİK VE MOTİVASYON

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM4025 STRATEJİK YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM4026 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MAD3100 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MAK3086 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MAT2013 GİRİŞİMCİLİK I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MAT2014 GİRİŞİMCİLİK II

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

MEK3064 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MIM3071 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SKI5509 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ VE LİDERLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL3040 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

UTL4026 LİDERLİK VE MOTİVASYON

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

YON5101 DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

YON5506 STRATEJİK YÖNETİM

Zorunlu Ders Amaç:Rekabetçi ve belirsizliklerle dolu bir iş yaşamı içerisinde stratejik bilinç kazandırmak amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği

Rekabetçi ve belirsizliklerle dolu bir iş yaşamı içerisinde stratejik bilinç kazandırmak amaçlanmaktadır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YON5509 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

YON6101 DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR

Seçmeli Ders Amaç:Örgütsel Davranış yazınında son dönemde güncel olarak tartışılan konular üzerinde durarak, öğrencilerde bu alana yönelik teorik altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Örgütsel Davranış yazınında son dönemde güncel olarak tartışılan konular üzerinde durarak, öğrencilerde bu alana yönelik teorik altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YON6102 ORGANİZASYON TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

YON6106 LİDERLİKTE GÜNCEL GELİŞMELER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

YON6112 LİDERLİKTE GÜNCEL GELİŞMELER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

YON7107 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçmeli Ders Amaç:Stratejik insan kaynakları yönetimi (SİKY) hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği

Stratejik insan kaynakları yönetimi (SİKY) hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

YON7108 ÇEVREYE DUYARLI YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:Çevre ile ilgili teorik bilgiler sunmak ve çevreye karşı bir duyarlılık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Çevre ile ilgili teorik bilgiler sunmak ve çevreye karşı bir duyarlılık oluşturmak amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME GENEL

Yıla Göre Sırala:

Tutum, norm ve niyetlerin sosyal ağ siteleri kullanımına etkisi

KÖKSAL ONUR,GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH (Dergi:Journal of Organizational Behavior Review), 2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Cite Factor | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2687-2609

Öz-yeterlilik algısı, yaşam doyumu ve bir role tutulma etkileşimi: Sosyal bilişsel bir yaklaşım

KÖKSAL ONUR,GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH (Dergi:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:54 | DOI: | ISSN:2630-6409

Happiness and domain satisfaction in Turkey

KÖKSAL ONUR,UÇAK HARUN,ŞAHİN FARUK (Dergi:International Journal of Happiness and Development), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:3 | Sayı:4 | DOI:10.1504/IJHD.2017.10008781 | ISSN:2049-2790

Gelir ve mutluluk Gelir karşılaştırmasının etkisi

KÖKSAL ONUR,ŞAHİN FARUK (Dergi:SOSYOEKONOMİ), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ECONLIT | Cilt:23 | Sayı:26 | DOI: | ISSN:1305-5577

Cultural intelligence (CQ) in action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ

ŞAHİN FARUK,GÜRBÜZ SAİT,KÖKSAL ONUR (Dergi:International Journal of Intercultural Relations), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:39 | Sayı: | DOI:10.1016/j.ijintrel.2013.11.002 | ISSN:01471767

Aidiyet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde yöneticiye güvenin aracılık rolü

AKDOĞAN AYŞEGÜL ASUMAN,KÖKSAL ONUR (Dergi:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:18 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

İş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide bireysel farklılıklar

KÖKSAL ONUR (Dergi:İŞ VE İNSAN DERGİSİ), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Revisiting of Theory X and Y

GÜRBÜZ SAİT,ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR (Dergi:Management Decision), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:52 | Sayı:10 | DOI:10.1108/MD-06-2013-0357 | ISSN:0025-1747

Measuring Cultural Intelligence in the Turkish Context

ŞAHİN FARUK,GÜRBÜZ SAİT,KÖKSAL ONUR,ERCAN ÜMİT (Dergi:International Journal of Selection and Assessment), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:21 | Sayı:2 | DOI:10.1111/ijsa.12024 | ISSN:0965075X

Bir kültürel liderlik paradoksu: Paternalizm

KÖKSAL ONUR (Dergi:MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:8 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:1304-429-X

Organizasyonel etkinliği sağlamanın yeni yolu Simbiyotik liderlik

KÖKSAL ONUR (Dergi:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Paternalizm ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişkinin tespitine yönelik bir araştırma

KÖKSAL ONUR (Dergi:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:12 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Using social network sites: Exploring relationship needs in Turkey and Poland samples

ÇETİN FATİH,PALISZKIEWICZ JOANNA,GÜLER MURAT,CIECIORA MALGORZATA,KÖKSAL ONUR, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öz-yeterlilik algısının yaşam doyumuna etkisi: Bir role tutulmanın aracılık rolü

KÖKSAL ONUR,GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Tutum, norm ve niyetlerin sosyal ağ siteleri kullanımına etkisi

KÖKSAL ONUR,GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Doğal duygusal emek ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Yüzeysel rol yapmanın düzenleyicilik rolü

GÜLER MURAT,OCAK METİN,KÖKSAL ONUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ve örgütsel performans ilişkisinde yönetici narsisizminin rolü

AKDOĞAN AYŞEGÜL ASUMAN,CİNGÖZ AYŞE,KÖKSAL ONUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bireysel performansta öz-yeterlilik ve ototelik kişilik etkileşimi

GÜLER MURAT,KÖKSAL ONUR,ÇETİN FATİH, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The Mediating Role of Corporate Reputation in the Effect of Perceived Corporate Social Responsibility on Contextual Performance

AKDOĞAN AYŞEGÜL ASUMAN,KÖKSAL ONUR,CİNGÖZ AYŞE, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkide Ahlaki Kimlik Algısının Aracılık Rolü

AKDOĞAN AYŞEGÜL ASUMAN,CİNGÖZ AYŞE,KÖKSAL ONUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kültürel zekâ, duygusal zekâ ve örgüt performansı arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştırma

GÜRBÜZ SAİT,ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

KOBİ’lerde yönetsel kültürel zekâ, uluslararasılaşma ve işletme performansı

BABACAN SÜMEYRA,KÖKSAL ONUR,CİNGÖZ AYŞE,ŞAHİN FARUK, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kültürel zekâ: KOBİ’lerin uluslararasılaşmasında yönetsel bir kaynak

KÖKSAL ONUR,ŞAHİN FARUK,CİNGÖZ AYŞE, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The influences of attitude towards internationalization and managerial cultural intelligence on the internationalization of SMEs

ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR,CİNGÖZ AYŞE, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Hanehalkı geliri ve mutluluk ilişkisinde hanehalkı büyüklüğünün etkisi

KÖKSAL ONUR,ŞAHİN FARUK, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Exploring predictors of happiness in Turkey

ÇETİN FATİH,ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR,AŞKUN ÇELİK DUYSAL, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Aidiyet algısı, örgütün kendisine duyulan güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma

AKDOĞAN AYŞEGÜL ASUMAN,KÖKSAL ONUR, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İş arkadaşları mutluluk getirir mi? İşten memnuniyetin ve cinsiyetin durumsal aracılık (moderated mediation) rolü

KÖKSAL ONUR,ÇETİN FATİH,ŞAHİN FARUK, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

KOBİ’lerde yönetsel kültürel zeka ve girişimcilik

ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR,CİNGÖZ AYŞE, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide bireysel farklılıklar

KÖKSAL ONUR,ŞAHİN FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Measuring the relationship between managerial resourcefulness and job performance

ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR,UÇAK HARUN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Are culturally intelligent individuals more adaptable? An empirical study in a multicultural environment

ÇETİN ŞAHİN,GÜRBÜZ SAİT,KÖKSAL ONUR,ŞAHİN FARUK, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Lider-üye etkileşimi, duygusal bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma

DOĞAN SELEN,ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kendi kendine liderliğin yaşam doyumu üzerine etkisi

DOĞAN SELEN,ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kültürel zekanın kültürlerarası liderlik üzerine etkisi: Çokuluslu bir örgütte uygulama

ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The effect of leaders managerial assumptions on subordinates attitudes and behaviours

ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR,GÜRBÜZ SAİT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

The effects of military multinational assignment and personality on the development of cultural intelligence

GÜRBÜZ SAİT,ÇETİN ŞAHİN,KÖKSAL ONUR,ŞAHİN FARUK, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kültürel zeka, duygusal zeka ve sosyal zekadan farklı mıdır?

ŞAHİN FARUK,GÜRBÜZ SAİT,KÖKSAL ONUR,ERCAN ÜMİT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Tecrübe mi? Yetenek mi? Uluslararası tecrübe, kültürel zeka ve görev performansı arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma

ŞAHİN FARUK,KÖKSAL ONUR,ERCAN ÜMİT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Paternalizm ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişkinin tespitine yönelik bir araştırma

KÖKSAL ONUR, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Örgütsel Davranış Kuramları

AKDOĞAN AYŞEGÜL ASUMAN,KÖKSAL ONUR, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-333-387-6

Uluslararası İşletmecilik - Kuram ve Uygulama

KÖKSAL ONUR, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-02-5110-8

Yönetimde Güncel Konular

KÖKSAL ONUR, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-333-646-4

Yaşam Doyumu Seçme Konular

KÖKSAL ONUR, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-320-125-0

Yaşam Doyumu Seçme Konular

KÖKSAL ONUR, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-320-125-0

 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2015 - 2017

  Proje Konumu:

  Kobi lerde yönetsel kültürel zekâ uluslararasılaşma ve işletme performansı Proje No SOBAG 114K864

  Proje Konusu:KOBİ lerin uluslararasılaşması literatüründe önem kazanmakta olan yönetici özellikleri konusu kapsamında kültürel zekâ üzerinde durulacaktır Bu proje hem KOBİ lerin uluslararasılaşması hem de kültürel zeka literatürlerine kuramsal ve görgül olarak özgün bir çalışma ile katkı yapmış olacaktır


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 - 2014

  Proje Konumu:

  Yaşam Doyumunun Belirleyicileri Olarak Kendi Kendine Liderlik Stratejileri Görgül Bir Çalışma Proje No SOB2012 01

  Proje Konusu:Yaşam doyumunun kendi kendine liderlik stratejilerinin bir sonucu olduğu konusu daha önce araştırılmamıştır bu nedenle yapılan bu araştırma yaşam doyumu ve kendi kendine liderlik stratejileri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmıştır


 • image
  Yüksek Lisans 2019   MOHAMMAD AFZAL MOHAMMADI   Devam Ediyor

  Öz-yeterliliğin Öğrenci Tutulması Üzerindeki Etkisinde Sosyal Desteğin Düzenleyicilik Rolü: Uluslararası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İletişim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2016   MURAT KORKMAZ   Tamamlandı

  Kadın akademisyenlerin başarısında duygusal zekânın etkisi üzerine bir araştırma

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2015
 • Email: