Akademik Unvanlar

 • 1996 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Lisans 1991

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BIL2016 SENSÖRLER

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste, her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste, her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BIL2019 MESLEK ETİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ELK2017 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I

Seçmeli Ders Amaç:Yarı iletken anahtarlama elemanları ile doğrultucu ve kıyıcı devre uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılması.

Dersin İçeriği

Yarı iletken anahtarlama elemanları ile doğrultucu ve kıyıcı devre uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK

ELK2020 SENSÖRLER VE TRANDÜSERLER

Seçmeli Ders Amaç:Endüstriyel kontrol ve otomasyon sistemlerinin önemini kavrayabilme. Saha elemanlarının çeşitlerini ve fonksiyonlarını tanıyabilme. Diğer sistem elemanları ile ilişkisini açıklayabilme.

Dersin İçeriği

Endüstriyel kontrol ve otomasyon sistemlerinin önemini kavrayabilme. Saha elemanlarının çeşitlerini ve fonksiyonlarını tanıyabilme. Diğer sistem elemanları ile ilişkisini açıklayabilme.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK

ELK2027 ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ELT1005 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK

Zorunlu Ders Amaç:Bu derste; Öğrenciler gruplara bölünerek, bölüm öğretim elemanları tarafından Laboratuvar ortamının tanıtılması, Laboratuvarda kullanılacak temel aletleri kullanma becerisini geliştirilmesi sağlanarak, lehim ve güç kaynağı yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği

Bu derste; Öğrenciler gruplara bölünerek, bölüm öğretim elemanları tarafından Laboratuvar ortamının tanıtılması, Laboratuvarda kullanılacak temel aletleri kullanma becerisini geliştirilmesi sağlanarak, lehim ve güç kaynağı yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT1006 SAYISAL TASARIM

Zorunlu Ders Amaç:Flip-Flop ve çeşitlerini tanıma Flip-Flop ları kullanarak devre tasarımı yapabilme Flip-Flop ları kullanarak sayıcı devrelerini kurabilme Çeşitli tümleşik devre elemanlarını kullanarak tasarım yapabilme

Dersin İçeriği

Flip-Flop ve çeşitlerini tanıma Flip-Flop ları kullanarak devre tasarımı yapabilme Flip-Flop ları kullanarak sayıcı devrelerini kurabilme Çeşitli tümleşik devre elemanlarını kullanarak tasarım yapabilme

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:4

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT1007 SAYISAL ELEKTRONİK

Zorunlu Ders Amaç:Sayısal elektronik ile ilgili olan temel kavramları kavrayabilme Sayısal mantık devreleri ile ilgili sayı sistemlerini ve kodlarını tanıyabilme Mantık kapılarını ve işleyişini kavrayabilme Boole ifadeleri ve karnough diyagramlarını kavrayabilme ve mantık devrelerinin sadeleştirilmesini anlayabilme Bileşimsel devrelerin çalışması kullanımlarını kavrayabilme Mantık kapıları kullanarak devre tasarımı yapabilme Lojik mantık devrelerinin analizini yapabilme

Dersin İçeriği

Sayısal elektronik ile ilgili olan temel kavramları kavrayabilme Sayısal mantık devreleri ile ilgili sayı sistemlerini ve kodlarını tanıyabilme Mantık kapılarını ve işleyişini kavrayabilme Boole ifadeleri ve karnough diyagramlarını kavrayabilme ve mantık devrelerinin sadeleştirilmesini anlayabilme Bileşimsel devrelerin çalışması kullanımlarını kavrayabilme Mantık kapıları kullanarak devre tasarımı yapabilme Lojik mantık devrelerinin analizini yapabilme

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT1008 ELEKTRONİK I

Zorunlu Ders Amaç:Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özelliklerini tanır Diyotların yapısını özelliklerini ve çeşitlerini tanır BJT lerin yapı özellik çeşit ve çalışma prensiplerini öğrenir FET lerin yapı özellik çeşit ve çalışma prensiplerini öğrenir

Dersin İçeriği

Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özelliklerini tanır Diyotların yapısını özelliklerini ve çeşitlerini tanır BJT lerin yapı özellik çeşit ve çalışma prensiplerini öğrenir FET lerin yapı özellik çeşit ve çalışma prensiplerini öğrenir

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT2003 ELEKTRONİK II

Zorunlu Ders Amaç:İşlemsel Yükselteçleri tanıyabilme,özellikleri ve analiz ilkelerini uygulayabilme.Temel İşlemsel Yükselteç Devrelerinin çalışmasını kavrayabilme,uygulamaları yorumlayabilme. Multivibratörleri tanıyabilme özelliklerini kavrayabilme. Dalga üreticilerini tanıyabilme,giriş çıkış dalga şekillerini yorumlayabilme ve çizebilme.

Dersin İçeriği

İşlemsel Yükselteçleri tanıyabilme,özellikleri ve analiz ilkelerini uygulayabilme.Temel İşlemsel Yükselteç Devrelerinin çalışmasını kavrayabilme,uygulamaları yorumlayabilme. Multivibratörleri tanıyabilme özelliklerini kavrayabilme. Dalga üreticilerini tanıyabilme,giriş çıkış dalga şekillerini yorumlayabilme ve çizebilme.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT2004 ARIZA ANALİZİ

Zorunlu Ders Amaç:Hatalı cihaz ve elektronik devre elemanlarının tepkisini tanıyabilme Elektronik cihazlarda hatalı bölge ve elemanları belirleyebilme İleri seviye hata-arıza tespit cihazlarını tanıyabilme İleri seviye hata-arıza tespit cihazlarını kullanarak arıza tespiti yapabilme

Dersin İçeriği

Hatalı cihaz ve elektronik devre elemanlarının tepkisini tanıyabilme Elektronik cihazlarda hatalı bölge ve elemanları belirleyebilme İleri seviye hata-arıza tespit cihazlarını tanıyabilme İleri seviye hata-arıza tespit cihazlarını kullanarak arıza tespiti yapabilme

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT2007 TIBBİ CİHAZLAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:3

ELT2009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders; bölüm öğretim elemanlarının ilgi alanlarına göre şubelere ayrılır. Öğrenciler gruplara bölünerek, uygulama projesi tasarlama, devre tasarımı yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanır.

Dersin İçeriği

Bu ders; bölüm öğretim elemanlarının ilgi alanlarına göre şubelere ayrılır. Öğrenciler gruplara bölünerek, uygulama projesi tasarlama, devre tasarımı yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanır.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT2010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders; bölüm öğretim elemanlarının ilgi alanlarına göre şubelere ayrılır. Öğrenciler gruplara bölünerek, uygulama projesi tasarlama, devre tasarımı yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanır.

Dersin İçeriği

Bu ders; bölüm öğretim elemanlarının ilgi alanlarına göre şubelere ayrılır. Öğrenciler gruplara bölünerek, uygulama projesi tasarlama, devre tasarımı yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanır.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT2013 KUMANDA DEVRELERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:3

ELT2017 EV CİHAZLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:3

ELT2023 MESLEK ETİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT2025 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT2025 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Seçmeli Ders Amaç:Standardizasyonunun gereğini ve önemini kavrayabilme, kalite ve kalite kavramlarını açıklayabilme, kalite güvencenin önemini kavrayabilme, Elektronik ve Elektrik Mesleki standartlarını açıklayabilme.

Dersin İçeriği

Standardizasyonunun gereğini ve önemini kavrayabilme, kalite ve kalite kavramlarını açıklayabilme, kalite güvencenin önemini kavrayabilme, Elektronik ve Elektrik Mesleki standartlarını açıklayabilme.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELT2028 OPTİK ELEKTRONİK

Zorunlu Ders Amaç:Temel kuvvetlerin birbirleri ile olan ilişkisini,elektrik ile ışık arasındaki ilişkileri ve ışık ile ilgili enerji özelliklerini anlayabilme Görünür ve görünmez dalga boylarındaki ışımaları algılayan sezicileri tanıma Işık yayan optik elemanları kullanabilme ve ölçüm yapabilme Endüstriyel ve eğlence amaçlı lazer teknolojilerini tanıma Işık kılavuzu olarak bilinen fiber optik kabloları tanıma

Dersin İçeriği

Temel kuvvetlerin birbirleri ile olan ilişkisini,elektrik ile ışık arasındaki ilişkileri ve ışık ile ilgili enerji özelliklerini anlayabilme Görünür ve görünmez dalga boylarındaki ışımaları algılayan sezicileri tanıma Işık yayan optik elemanları kullanabilme ve ölçüm yapabilme Endüstriyel ve eğlence amaçlı lazer teknolojilerini tanıma Işık kılavuzu olarak bilinen fiber optik kabloları tanıma

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

RSE2008 GÜÇ ELEKTRONİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:2

RSE2009 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:


 • Adres:
 • Tel:0 388 311 4527
 • Email: