Akademik Unvanlar

 • 2007 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 • 1995 / 2003

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 1999

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 1994

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ / AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

HAR1007 TEMEL HUKUK

Zorunlu Ders Amaç:Temel hukuk mevzuatının haritacılıkla ilgisini kavramak.

Dersin İçeriği

Temel hukuk mevzuatının haritacılıkla ilgisini kavramak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

HARİTA VE KADASTRO

HAR2010 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Haritaya dayalı bilgilerin bilişim teknolojisi ile bütünleştirilmesi ve her türlü konum veri/bilgisinin özel veritabanları yardımıyla yönetilmesi, coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) tanıtmak, fonksiyonları ve bileşenleri ile ilgili temel bilgiler sunmak ve çeşitli CBS yazılımları ile CBS’nin genel konularda kullanım olanaklarını uygulamalı olarak anlatmak.

Dersin İçeriği

Haritaya dayalı bilgilerin bilişim teknolojisi ile bütünleştirilmesi ve her türlü konum veri/bilgisinin özel veritabanları yardımıyla yönetilmesi, coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) tanıtmak, fonksiyonları ve bileşenleri ile ilgili temel bilgiler sunmak ve çeşitli CBS yazılımları ile CBS’nin genel konularda kullanım olanaklarını uygulamalı olarak anlatmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

HARİTA VE KADASTRO

HAR2018 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Bu derste kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

HARİTA VE KADASTRO

HAR2019 ÇEVRE KORUMA

Seçmeli Ders Amaç:Dünyamız, ekosistemler, çevre sorunlarının kaynakları, doğal çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, çevre politikaları, çevre korumada izlenecek yollar ve çevreye karşı duyarlı bir birey olmak için gerekli altyapı bilgileri sağlanacaktır.

Dersin İçeriği

Dünyamız, ekosistemler, çevre sorunlarının kaynakları, doğal çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, çevre politikaları, çevre korumada izlenecek yollar ve çevreye karşı duyarlı bir birey olmak için gerekli altyapı bilgileri sağlanacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

HARİTA VE KADASTRO

HAR2021 KALİTE VE GÜVENCE STANDARTLARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

HARİTA VE KADASTRO

HAR2022 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi amaçlayan bir derstir.

Dersin İçeriği

Bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi amaçlayan bir derstir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

HARİTA VE KADASTRO

MKN2014 İLETİŞİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MOB2014 ÜRETİM YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RSM1003 İŞ GÜVENLİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RSM2021 GENEL RAYLI SİSTEM İŞLETMECİLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RSM2024 KALİTE VE GÜVENCE STANDARTLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBO2018 DÜNYA KÜLTÜR BÖLGELERİ VE TURİZM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO2025 DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ İÇİNDE TÜRKİYE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO2033 BEŞERİ ÇEVRE VE ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO3022 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO3023 TÜRKİYE'NİN TARİHİ, SİYASİ VE KÜLTÜREL YAPISI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO4002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:10

SBZ1008 GENEL BEŞERÎ VE EKONOMİK COĞRAFYA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOP1008 GENEL COĞRAFYA

Zorunlu Ders Amaç:Daha sonra görülecek olan Türkiye Coğrafyası ve jeopolitiği dersine temel oluşturacak olan Coğrafi temel kavramların öğrenilmesi, MEB ders müfredatına uygun içeriklerin hazırlanabilmesi ve öğrencilerin coğrafi farkındalık yaratılması, coğrafyanın sosyal bilimler arasındaki yerinin ve öneminin ortaya konulması

Dersin İçeriği

Daha sonra görülecek olan Türkiye Coğrafyası ve jeopolitiği dersine temel oluşturacak olan Coğrafi temel kavramların öğrenilmesi, MEB ders müfredatına uygun içeriklerin hazırlanabilmesi ve öğrencilerin coğrafi farkındalık yaratılması, coğrafyanın sosyal bilimler arasındaki yerinin ve öneminin ortaya konulması

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Yıla Göre Sırala:


 • Adres:
 • Tel:0 388 311 4527
 • Email: