Akademik Unvanlar

 • 2017 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2013 / 2017

  YARDIMCI DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Modern Lübnan'da Maruniler ve çatışma

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ , ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)

 • Yüksek Lisans 2006

  Beşşar Esad'ın siyasi ve ekonomik dışa açılım politikaları

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ , ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2001

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSAT FAKÜLTESİ , SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2011 - 2014
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
  ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • 2011 - 2014
  Erasmus Koordinatörü
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
  ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

EBE3059 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM1004 SİYASET SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM3009 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM4005 ULUSLARARASI HUKUK

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, uluslararası hukukun temel kavramlarını ve aktörlerini ele almak suretiyle uluslararası alandaki gelişmeleri ve olayları yorumlamaları için öğrencilere bir alt yapı oluşturmak.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, uluslararası hukukun temel kavramlarını ve aktörlerini ele almak suretiyle uluslararası alandaki gelişmeleri ve olayları yorumlamaları için öğrencilere bir alt yapı oluşturmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4016 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:Kişilere hem kişisel hem de kamu sektöründeki çalışmalarında karşılaşacakları ve uygulamak durumunda kalacakları Vatandaşlık ve Kanunlar İhtilafı hükümlerinin öğretilmesi

Dersin İçeriği

Kişilere hem kişisel hem de kamu sektöründeki çalışmalarında karşılaşacakları ve uygulamak durumunda kalacakları Vatandaşlık ve Kanunlar İhtilafı hükümlerinin öğretilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

SBU1003 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1004 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1004 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU1007 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU1008 SİYASET SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBU2001 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ I

Hazırlık Dersi Amaç:Uluslararası ilişkiler teorilerinin ortaya çıkışını ve gelişimini tarihsel perspektifte ele almak.

Dersin İçeriği

Uluslararası ilişkiler teorilerinin ortaya çıkışını ve gelişimini tarihsel perspektifte ele almak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU2002 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:Uluslararası ilişkiler teorilerinin ortaya çıkışını ve gelişimini tarihsel bir perspektifte ele almak.

Dersin İçeriği

Uluslararası ilişkiler teorilerinin ortaya çıkışını ve gelişimini tarihsel bir perspektifte ele almak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU2011 ULUSLARARASI SİYASET I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2012 ULUSLARARASI SİYASET II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU3001 Uluslararası Hukuk

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, uluslararası hukukun temel kavramlarını ve aktörlerini ele almak suretiyle uluslararası alandaki gelişmeleri ve olayları yorumlamaları için öğrencilere bir alt yapı oluşturmak.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, uluslararası hukukun temel kavramlarını ve aktörlerini ele almak suretiyle uluslararası alandaki gelişmeleri ve olayları yorumlamaları için öğrencilere bir alt yapı oluşturmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU3002 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, uluslararası örgütlerin dünya politikasındaki önemini ve rolünü incelemek, ayrıca küreselleşme ve bölgeselleşme süreçlerinde temel askeri, siyasi ve ekonomik örgütlerin yapı ve işlevleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, uluslararası örgütlerin dünya politikasındaki önemini ve rolünü incelemek, ayrıca küreselleşme ve bölgeselleşme süreçlerinde temel askeri, siyasi ve ekonomik örgütlerin yapı ve işlevleri hakkında bilgi vermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU3008 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU3022 MODERN ORTADOĞU TARİHİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SBU4021 ORTA DOĞUDA ETNİK VE DİNİ YAPI

Seçmeli Ders Amaç:Ortadoğu'daki farklı dini ve etnik grupların Ortadoğu siyasetine olan etkisini analiz etmektir.

Dersin İçeriği

Ortadoğu'daki farklı dini ve etnik grupların Ortadoğu siyasetine olan etkisini analiz etmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU4022 TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU6112 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK ARAP İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze Türk-Arap ilişkilerini ele almak.

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze Türk-Arap ilişkilerini ele almak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU6113 ORTA DOĞUDA AKTÖRLER VE DİNAMİKLER

Seçmeli Ders Amaç:Orta Doğu’daki siyasî, iktisadî ve toplumsal yapılar, ideolojiler, devletlerin dış siyaset stratejileri, bölgesel düzeydeki krizler, büyük güçlerin bölgeye yönelik siyasetleri ve küresel sistemin güvenliği açısından bölgenin oynadığı rolün öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Orta Doğu’daki siyasî, iktisadî ve toplumsal yapılar, ideolojiler, devletlerin dış siyaset stratejileri, bölgesel düzeydeki krizler, büyük güçlerin bölgeye yönelik siyasetleri ve küresel sistemin güvenliği açısından bölgenin oynadığı rolün öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

UTL4053 ULUSLARARASI HUKUK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Suriye İç Savaşı ve Müzmin Toplumsal Çatışma

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) | Cilt:73 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0378-2921

Bağımsızlıktan İç Savaşa: Suriye’de Aşiret-Devlet İlişkileri

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Akademik Orta Doğu), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) | Cilt:12 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1307-0207

Lübnan’da 17 Günlük İstifa Krizi Üzerine Bir Değerlendirme

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Bilimevi Dış Politika), 2018
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2587-1196

Lübnan Seçimleri: Kazananlar, Kaybedenler ve İsrail Saldırısı İhtimali

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Bilimevi Dış Politika), 2018
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:5 | DOI: | ISSN:2587-1196

Suriye İç Savaşı’nda Dürziler

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Bilimevi Dış Politika), 2018
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:6 | DOI: | ISSN:2787-1196

Suriye’de Radikal Milliyetçilik: Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi Örneği

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Bilge Strateji), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) | Cilt:9 | Sayı:16 | DOI: | ISSN:1309-212X

Büyük Orta Doğu nun Küçük Ülkesi Lübnan

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Yeni Türkiye Dergisi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:22 | Sayı:84 | DOI: | ISSN:1300-4174

Lübnan da Din ve Siyaset Dürzi Liderlik Örneği

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Akademik Orta Doğu), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) | Cilt:9 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1307-0207

Suriye Silahlı Kuvvetleri

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:2 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:2148-0478

Suriye İç Savaşı’nın Yeni Safhası: IŞİD’e Karşı Topyekün Savaş

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:21. Yüzyılda Sosyal Bilimler), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:10 | DOI: | ISSN:21473412

Suriyeli Mültecilerin Bölgesel Etkileri

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:2023), 2014
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:163 | DOI: | ISSN:1303-0434

Suriye’nin El-Kaide ile İmtihanı

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:21. Yüzyıl), 2013
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:60 | DOI: | ISSN:1307-4148

Suriye’de Kazananı Olmayan Savaş

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:21. Yüzyıl), 2013
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:57 | DOI: | ISSN:1307-4148

Suriye’nin Siyasal İslasmcıları: Müslüman Kardeşler

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:21. Yüzyıl), 2013
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:51 | DOI: | ISSN:1307-4148

Suriye İç Savaşı’nın Gölgesinde Lübnan Hizbullah’xxı

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:21. Yüzyıl), 2013
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:56 | DOI: | ISSN:1307-4148

Suriye’de İç Savaş Senaryoları ve Türkiye’nin Güvenliği

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:21. Yüzyıl), 2012
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:45 | DOI: | ISSN:1307-4148

Suriye Dış Politikası nda Güç ve Güvenlik İlişkisi

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Bilge Strateji), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1309-212X

Türkiye'nin Orta Doğu Politikası'nda Suriye

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Stratejik Öngörü), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:

Arap Orta Doğusu'nda Yerelleşmenin Demokratikleşme Üzerindeki Etkisi ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Azınlıklar

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Stratejik Öngörü), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Suriye'nin Siyasî ve Ekonomik Dışa Açılım Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye

ATLIOĞLU YASİN (Dergi:Stratejik Öngörü), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Suriyeli Mültecilerin Lübnan a Etkileri

ATLIOĞLU YASİN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Protracted Social Conflict and Foreign Interference in Lebanon

ATLIOĞLU YASİN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Fransız Manda Yönetimi Altında Suriye

ATLIOĞLU YASİN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Lübnan da Müslüman Hıristiyan İlişkileri ve Siyaset

ATLIOĞLU YASİN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Suriye de Kimliğe Dayalı Çatışmanın Toplumsal Kökenleri

ATLIOĞLU YASİN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Separatism Based on Identıty and Conflict Scenarios in Iraq

ATLIOĞLU YASİN, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Orta Doğu: Aktörler, Unsurlar, Sistemler

ATLIOĞLU YASİN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-80697-8-7

Uluslararası Politikada Suriye Krizi

ATLIOĞLU YASİN, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-333-643-3

Modern Orta Doğu Siyasi Tarihi

ATLIOĞLU YASİN, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9963-22-0

Türk Dış Politikası

ATLIOĞLU YASİN, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4991-41-9

Savaşta ve Barışta Lübnan Marunîleri Aziz Marundan İç Savaşa Marunî Kimliği ve Çatışma

ATLIOĞLU YASİN, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-256-429-9

Değişen Orta Doğu da Değişmeyen Sorunlar Irak İşgali nden Arap Baharı na

ATLIOĞLU YASİN, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4798-75-9

Küçük Orta Doğu Suriye

ATLIOĞLU YASİN, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4125-79-1

Beşşar Esad Suriyesi’xxnde Reform

ATLIOĞLU YASİN, 2007
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9756285290

Büyük Orta Doğu Projesi

ATLIOĞLU YASİN, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-6285-22-2

Büyük Orta Doğu Projesi

ATLIOĞLU YASİN, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-6285-22-2

 • image
  Yüksek Lisans 2019   YAVUZ SELİM DUMANGÖZ   Devam Ediyor

  Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Bağlamında Afrika'daki Sağlık Çalışmaları: Somali Örneği

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   ABDURRAHMAN ZÜVEKLİ   Devam Ediyor

  Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi'nin Suriye İç Savaşı'ndaki Rolü

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   KEREM BAYSOYU   Tamamlandı

  Küreselleşen dünyada sivil toplumun rolü ve işlevi: Greenpeace örneği

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2369
 • Email: