Akademik Unvanlar

 • 2011 / ...

  DOÇENT

 • 2006 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2004

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2013
  Niğde Belediyesi / TÜRKİYE
  image
  Başarı Belgesi

AVR5103 AVRASYA'DA AİLE I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

AVR5104 AVRASYADA AİLE II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

AVR6103 AVRASYADA AİLE I

Seçmeli Ders Amaç:Avrasya bölgesindeki ailelerin karakteristik özelliklerinin tanıtılması

Dersin İçeriği

Avrasya bölgesindeki ailelerin karakteristik özelliklerinin tanıtılması

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR6104 AVRASYADA AİLE II

Seçmeli Ders Amaç:Avrasya'da ailenin değişimine etki eden ekonomik ve kültürel dinamiklerin analiz edilmesi

Dersin İçeriği

Avrasya'da ailenin değişimine etki eden ekonomik ve kültürel dinamiklerin analiz edilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

BIO2016 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BYT2015 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

CEV4056 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

CEV4056 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

EBE2025 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EBE2029 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Sosyoloji biliminin, bilim yapma pratiği ve sosyolojinin genel ilgi alanlarını açıklamak ve öğrencilerin sosyolojik tahayyüllerini geliştirmek

Dersin İçeriği

Sosyoloji biliminin, bilim yapma pratiği ve sosyolojinin genel ilgi alanlarını açıklamak ve öğrencilerin sosyolojik tahayyüllerini geliştirmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE2029 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Sosyoloji biliminin, bilim yapma pratiği ve sosyolojinin genel ilgi alanlarını açıklamak ve öğrencilerin sosyolojik tahayyüllerini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Sosyoloji biliminin, bilim yapma pratiği ve sosyolojinin genel ilgi alanlarını açıklamak ve öğrencilerin sosyolojik tahayyüllerini geliştirmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE3033 FELSEFEYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

EEM3064 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:Felsefenin ilgilendiği temel problemleri, kavramları, akımları ve temel alt alanlarını tanıtmak.

Dersin İçeriği

Felsefenin ilgilendiği temel problemleri, kavramları, akımları ve temel alt alanlarını tanıtmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

GDM2048 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

HEM2015 Bilim Tarihi ve Felsefesi

Seçmeli Ders Amaç:TDersin amacı bilginin toplumsal temellerinin oluşumunda etkili olan objektif ve sübjektif faktörlerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

TDersin amacı bilginin toplumsal temellerinin oluşumunda etkili olan objektif ve sübjektif faktörlerinin kavranmasını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

HEM2017 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

HEM3031 FELSEFEYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

HRT2052 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Hazırlık Dersi Amaç:Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HRT2052 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

HRT2052 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini öğrencilere kavratmak.

Dersin İçeriği

içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini öğrencilere kavratmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

INS2052 Sosyolojiye Giriş

Seçmeli Ders Amaç:Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ISL3032 SOSYOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Toplumları içinde bulunulan zaman ve kültüre göre anlamak, toplumsal olay ve olguları açıklamak, toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları saptamak, toplumların tarihsel gelişim süreci içinde geçirdikleri değişim ve dönüşümleri açıklamak, mevcut toplumsal yapılarda ortaya çıkacak değişmeler ile ilgili öngörülerde bulunmak temel amaçtır.

Dersin İçeriği

Toplumları içinde bulunulan zaman ve kültüre göre anlamak, toplumsal olay ve olguları açıklamak, toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları saptamak, toplumların tarihsel gelişim süreci içinde geçirdikleri değişim ve dönüşümleri açıklamak, mevcut toplumsal yapılarda ortaya çıkacak değişmeler ile ilgili öngörülerde bulunmak temel amaçtır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

JEO4058 Sosyolojiye Giriş

Seçmeli Ders Amaç:Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

KAM1003 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM4004 TÜRK TOPLUM YAPISI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM4009 SOSYAL PSİKOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Bireyle toplum arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı olmak.

Dersin İçeriği

Bireyle toplum arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı olmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

MAD3064 Sosyolojiye Giriş

Seçmeli Ders Amaç:Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

MAK3050 Bilim Sosyolojisi

Seçmeli Ders Amaç:Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini öğrencilere kavratmak.

Dersin İçeriği

Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini öğrencilere kavratmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MEK3036 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Seçmeli Ders Amaç:Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyoloji bilimini tanıtmak, temel toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu temel bilgi üzerinden; toplumsal olay ve olgulara sosyolojik bakış açısı ve sistematik analiz becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

SBE5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SBE5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SBY7000 SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SOS1001 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS1002 POPÜLER KÜLTÜR VE TOPLUM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS1007 Psikolojiye Giriş

Zorunlu Ders Amaç:Psikolojinin temel kavramlarını, diğer bilim dallarıyla ilişkisini, Psikoloji biliminin alt disiplinlerini, Psikolojideki araştırma metotlarını, Psikolojik teoriler, insan fizyolojisi ve davranışını kavratmak.

Dersin İçeriği

Psikolojinin temel kavramlarını, diğer bilim dallarıyla ilişkisini, Psikoloji biliminin alt disiplinlerini, Psikolojideki araştırma metotlarını, Psikolojik teoriler, insan fizyolojisi ve davranışını kavratmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS1008 Sosyal Psikoloji

Zorunlu Ders Amaç:Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini, konularını, yaklaşım ve yöntemlerini, sosyal psikolojinin temelini oluşturan sosyal etki ve uyma davranışını, tutumları, tutum ögelerini ve tutum değişimini, sosyalleşme ve kültür-kişilik ilişkilerini öğrenciye kavratmak.

Dersin İçeriği

Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini, konularını, yaklaşım ve yöntemlerini, sosyal psikolojinin temelini oluşturan sosyal etki ve uyma davranışını, tutumları, tutum ögelerini ve tutum değişimini, sosyalleşme ve kültür-kişilik ilişkilerini öğrenciye kavratmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS1009 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS1010 BİLİM TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS1010 BİLİM TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS2005 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2006 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrenme Psikolojisine ilişkin kuramsal yaklaşımları ve öğrenme yasalarını öğretmek

Dersin İçeriği

Öğrenme Psikolojisine ilişkin kuramsal yaklaşımları ve öğrenme yasalarını öğretmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS2007 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2008 DİN SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS3005 Gelişim Psikolojisi

Zorunlu Ders Amaç:Temel kavramlar, ilkeler ve gelişim dönemleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, ilkeler ve gelişim dönemleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3007 Aile Sosyolojisi

Seçmeli Ders Amaç:Aile sosyolojisine ilişkin temel kavramları, aile kurumunun tarihsel gelişim sürecini, aile biçimlerini, üretim tarzı ile aile yapısı arasındaki ilişkiyi, bireyin ve toplumun şekillenmesinde ailenin rolünü, değişen toplumsal ve ekonomik koşulların aile kurumu üzerinde yaptığı etkilerin öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Aile sosyolojisine ilişkin temel kavramları, aile kurumunun tarihsel gelişim sürecini, aile biçimlerini, üretim tarzı ile aile yapısı arasındaki ilişkiyi, bireyin ve toplumun şekillenmesinde ailenin rolünü, değişen toplumsal ve ekonomik koşulların aile kurumu üzerinde yaptığı etkilerin öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS3011 PSİKOLOJİ KURAMLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3015 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KAMUSAL ALAN

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3020 PSİKOLOJİ TARİHİ

Seçmeli Ders Amaç:Psikolojinin ve psikolojik kuramların tarihsel gelişimi ve bu gelişime etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği

Psikolojinin ve psikolojik kuramların tarihsel gelişimi ve bu gelişime etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SOS4002 NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS4003 Sembolik Mantık

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerde bir zihin disiplini sağlayarak, onları sistemli bir şekilde düşünmeye alıştırmak. Bu sayede fikirlerini söz ve yazı ile daha kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Öğrencilerde bir zihin disiplini sağlayarak, onları sistemli bir şekilde düşünmeye alıştırmak. Bu sayede fikirlerini söz ve yazı ile daha kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS4013 SOSYAL ÇALIŞMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS4016 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını öğretmek. Eiğtimle gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi kavratmak.

Dersin İçeriği

Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını öğretmek. Eiğtimle gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi kavratmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOS5106 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ-II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5107 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ-I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5118 ELEŞTİREL AİLE KURAMI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS5119 AİLE ARAŞTIRMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS6106 TOPLUMSAL CİNSİYET VE İKTİDAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOS6107 TOPLUMSAL CİNSİYET

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOS6118 ELEŞTİREL AİLE KURAMI

Seçmeli Ders Amaç:Aile kurumuna eleştirel bir bakış açısıyla bakan kuramların, aile şiddet konusunun ve önleyici tedbirlerin kavratılması.

Dersin İçeriği

Aile kurumuna eleştirel bir bakış açısıyla bakan kuramların, aile şiddet konusunun ve önleyici tedbirlerin kavratılması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

SOS6119 AİLE ARAŞTIRMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Aile sosyolojisine ilişkin temel kavramları, aile kurumunun tarihsel gelişim sürecini, aile biçimlerini, üretim tarzı ile aile yapısı arasındaki ilişkiyi, bireyin ve toplumun şekillenmesinde ailenin rolünü, değişen toplumsal ve ekonomik koşulların aile kurumu üzerinde yaptığı etkilerin öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Aile sosyolojisine ilişkin temel kavramları, aile kurumunun tarihsel gelişim sürecini, aile biçimlerini, üretim tarzı ile aile yapısı arasındaki ilişkiyi, bireyin ve toplumun şekillenmesinde ailenin rolünü, değişen toplumsal ve ekonomik koşulların aile kurumu üzerinde yaptığı etkilerin öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ

Yıla Göre Sırala:

Ailede Kadına Yönelik Şiddetin Sosyolojik Analizi

CAN YÜCEL,Aslan Funda,Gök Meryem (Dergi:Sosyal Bilimler Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SOBIAD, CiteFactor, OAJI, İSAM, tei | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:2149-0821

Türkiye’xxde Kadına Yönelik Şiddetin Ekonomik ve Kültürel Nedenleri

CAN YÜCEL,güvel özge (Dergi:Sosyal Bilimler Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SOBIAD, Cite Factor, OAJI.net, İSAM,tei | Cilt: | Sayı:29 | DOI: | ISSN:2149-0821

Geçmişten Günümüze Türk Aile Yapısı

CAN YÜCEL,ASLAN FUNDA (Dergi:Sosyal Bilimler Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SOBIAD, Cite Factor, Open Academic Journal Index, Research Bible | Cilt: | Sayı:6 | DOI:http:dx.doi.org/10.16990/SOBİDER.3458 | ISSN:2149-0821

Yoksulluk, Yerel ve Küresel Eşitsizlikler

CAN YÜCEL (Dergi:Elkektronik Sosyal Bilimler Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, TR Dizin, ASOS İndex | Cilt:16 | Sayı:63 | DOI: | ISSN:

Boşanma Sürecinde ve Sonrasında Kadın

CAN YÜCEL,Aksu Nazlı Buket (Dergi:Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:mla | Cilt:15 | Sayı:58 | DOI: | ISSN:

TÜKETİCİLERİN ORGANİK ÜRÜNLER E BAKIŞI VE TÜKETİCİLERİ ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNLENDİREN MOTİVASYONLAR

CAN YÜCEL (Dergi:Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Üniversite Öğrencilerinin Aile Cinsiyet Rolleri ve Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları, Attitude of the university students, family, gender roles and violence towards the women

CAN YÜCEL (Dergi:International Journal of Social Science and Education Research), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Ücretli Bir İşte Çalışmanın Kadının Sosyal Konumuna Etkisi

CAN YÜCEL (Dergi:Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ebsco | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türk Ailesinde Aile İçi Şiddetin Kültürel Dinamikleri

CAN YÜCEL (Dergi:Turkish Studies), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Alan Endeksi | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Temelleri: Niğde Örneği

CAN YÜCEL (Dergi:Journal of World of Turks), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Düşük Ücret ve Çalışma Koşullarının İşçilerin Aileleri ve Çevreyle Olan İlişkilerine Etkisi

CAN YÜCEL (Dergi:Aile ve Toplum Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Fabrikalarında Uygulanan İstihdam Politikalarının İşçilerin Çalışma Koşullarına ve Yaşam Tarzlarına Etkileri: Niğde Örneği

CAN YÜCEL (Dergi:İş, Güç, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

İnternet Kafeye Gitme Alışkanlığının Öğrencilerin Sosyal Çevreyle Olan İlişkilerine Etkisi

CAN YÜCEL (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Demokratik Değerlerin Benimsenmesinde Sosyal Çevre Faktörü

CAN YÜCEL (Dergi:Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Şubat 2001 Ekonomik Krizinin İşçi Ailelerine Etkileri: Anakara Mobilyacılar Sitesi Örneği

CAN YÜCEL (Dergi:Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramlarını Pardigma Temelli Bir Sınıflandırma Denemesi

CAN YÜCEL (Dergi:Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezine Düzenlenen Terör Saldırısına İlişkin Ulusal Basında Çıkan Köşe Yazılarının İçerik Analizi

CAN YÜCEL (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Demokrasi ve Eğitim

CAN YÜCEL (Dergi:Sosyoloji Araştırmaları Dergisi), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Durkheim ve Merton’ın Anomi Kuramları Bağlamında Cemaatten Cemiyete Türk Toplumu

CAN YÜCEL (Dergi:muhafazakar düşünce dergisi), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Yoksulluğun Yeniden Üretildiği Mekanlar Olarak Kentler,

CAN YÜCEL (Dergi:Yoksulluk), 2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Ankara’daki Koruyucu Ailelerin Koruyucu Aile Hizmetine İlişkin Tutumları

CAN YÜCEL (Dergi:Ev Ekonomisi Dergisi), 2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:7 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları

CAN YÜCEL, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

81 İlde Kültür ve Şehir Niğde

CAN YÜCEL, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-451-336-3

Ekonomik Krizlerin Aile Kurumu Üzerine Etkileri

CAN YÜCEL, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-639-67442-2

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 - 2015

  Proje Konumu:Yürütücü

  Üniversite Öğrencilerinin Evlilik, Aile ve Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları: Niğde Üniversitesi Örneği

  Proje Konusu:


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2001 - 2002

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Şubat 2001 Ekonomik Krizinin İşçi Ailelerinin Yaşama Tarzına Etkileri

  Proje Konusu:


 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Yönetici

  Niğde İmalat Sektörünün Sosyolojik Analizi

  Proje Konusu:


 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Yönetici

  İnternet Kafeye Gitme Alışkanlığı Bulunan Bireylerin Bir Alt Kültür Grubu Olarak İncelenmesi: Niğde Örneği

  Proje Konusu:


 • image
  Yüksek Lisans 2015   KAMİL KAYA   Devam Ediyor

  KARACADAĞ TÜRKMEN AŞİRETİNDE ARABULUCULUK VE ARABULUCULUKTA DİNİN ETKİSİ: SİVEREK ÖRNEĞİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   AYŞE KILIÇ CANDAN   Devam Ediyor

  Yetiştirme Yurtlarında Kalmış Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   ATAKAN ÇELİK   Devam Ediyor

  BOŞANMAYA SEBEP OLAN FAKTÖRLER VE BOŞANMA SÜRECİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİSİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   NESLİHAN YILMAZ   Devam Ediyor

  Denetimli Serbestliğe Tabi Yükümlüleri Topluma Kazandırmada Eğitim ve İyileştirme Çalışmalarının Etkisi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   İLKNUR ŞAHİN   Devam Ediyor

  ARACI FORM İŞLEVİYLE KAHVEHANELER: NİĞDE İLİ ÖRNEKLEMİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   SEDA AKBULUT   Devam Ediyor

  KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN EKONOMİK VE SOSYAL NEDENLERİ: NİĞDE ÖRNEĞİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   SEMA AĞAOĞLU   Devam Ediyor

  Alevilik Ve Sunnilik Algısının Toplumsal Yansımaları Üzerine Bir Araştırma

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   ARZU İŞLEK   Devam Ediyor

  Uyuşturucu Kullanmaya Başlama Sebeplerinin Sosyolojik Bir Analizi: Konya Örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   YELİZ IRGAŞ   Devam Ediyor

  ERKEKLİK VE İKTİDAR: ERKEKLİK DİNAMİKLERİNİN KADINA YÖNELİK BAKIŞ AÇISI ESKİŞEHİR DE YAŞAYAN GÖÇMENLERİN VE TATARLARIN KADIN ALGISI

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   AYNUR BEREKE   Devam Ediyor

  SAKAT, ÖZÜRLÜ, ENGELLİ ÜÇLEMİNDE ;ÇOCUK ENGELİ OLGUSUNUN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   AYLİN DOĞAN   Devam Ediyor

  HÜKUMETLERİN İNSAN HAKLARINA GELİŞİMİNE KATKISI 2002-2014

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   AYŞE UYSAL   Devam Ediyor

  ortaokul düzeyindeki öğrencilerin tüketim davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   KAMER ÇIRAK   Devam Ediyor

  Enformel Sektör İlişkileri: Niğde Merkezli Hurdacılık

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   FATMA ŞAHİN   Devam Ediyor

  İktidar ve Cinsiyet : Hegemonik Erkeklik Pratikleri: Letonyalı ve Türk Erkekler arasında karşılaştırma

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   ZEYNEP TAŞ   Devam Ediyor

  Eleştirel Teori Açısından Gezi parkı Protestoları

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   GÖNÜL BİLİCİ   Devam Ediyor

  Alevi-Bektaşi Geleneğindeki Süreli Yayınlarda 28 Şubat Algısı

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   BİLAL YASİR ÖZTÜRK   Devam Ediyor

  Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcı Uygulamalar: Niğde Örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edeb. Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Tel:0 388 225 2162
 • Email: