Akademik Unvanlar

 • 2010 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2004 / 2010

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2009

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2005

  / ,

 • Lisans 2003

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2003

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2003
  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜM 2.LİĞİ

FBO1005 GENEL KİMYA I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FBO1007 GENEL KİMYA LABORATUVARI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FBO1008 GENEL KİMYA LABORATUVARI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FBO2008 GENEL KİMYA IV ORGANİK KİMYA

Zorunlu Ders Amaç:Temel Organik Kimya ve Biyokimya kavramlarının verilmesi

Dersin İçeriği

Temel Organik Kimya ve Biyokimya kavramlarının verilmesi

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

FBO2009 GENEL KİMYA III ANALİTİK KİMYA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

FBO3005 KİMYADA ÖZEL KONULAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FBO3006 ÇEVRE BİLİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FBO4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:10

FBO4007 OKUL DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

FBO4024 BİLİMSEL TARTIŞMA VE YAZMA

Seçmeli Ders Amaç:Bilimsel bir tartışmanın öğeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak yazılan bir rapor hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği

Bilimsel bir tartışmanın öğeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak yazılan bir rapor hakkında bilgi sahibi olmak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

FBO6106 ÇEVRE SORUNLARI VE EĞİTİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FBO6109 KİMYASAL ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FBO6112 İLERİ KİMYA II

Seçmeli Ders Amaç:Kimyasal analizlerde kullanılan çeşitli analiz yöntemlerini öğrenme ve gerektiğinde öğrendiği analiz yöntemlerini uygulayabilme

Dersin İçeriği

Kimyasal analizlerde kullanılan çeşitli analiz yöntemlerini öğrenme ve gerektiğinde öğrendiği analiz yöntemlerini uygulayabilme

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen Bilgisi Eğitim Programı

FBO6133 FEN DENEYLERİ TASARLAMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FBZ1004 KİMYA 2

Zorunlu Ders Amaç:Konularla ilgili temel kimya kavramlarının verilerek, kimyasal tepkimelerin hızlarının belirlenmesi,asit ve bazların özelliklerini öğrenmek, termodinamik yasaların öğrenilerek günlük yaşantı ile ilişkilendirilmesi, Metaller ve ametalleri anlatarak arasındaki farklılıkları ve gündelik yaşamımızdaki önemlerini öğretmek.

Dersin İçeriği

Konularla ilgili temel kimya kavramlarının verilerek, kimyasal tepkimelerin hızlarının belirlenmesi,asit ve bazların özelliklerini öğrenmek, termodinamik yasaların öğrenilerek günlük yaşantı ile ilişkilendirilmesi, Metaller ve ametalleri anlatarak arasındaki farklılıkları ve gündelik yaşamımızdaki önemlerini öğretmek.

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

FBZ2007 GENEL KİMYA 3

Zorunlu Ders Amaç:Analitik kimya (kalitatif-kantitatif analiz yöntemleri, anyon-katyon analizi, içme suyunun kalitatif analizleri, gravimetrik analiz metotları, titrimetrik analiz metotları; volumetrik analiz ve hesaplama yöntemleri, enstrümental analiz yöntemleri); organik kimyaya giriş; organik kimyada temel kav- ramlar (molekül formülleri ve adlandırılmaları, yapısal formül, radikal kavramı) ve bu konulara yö- nelik açık ve kapalı uçlu deneyleri anlamak ve uygulayabilmek.

Dersin İçeriği

Analitik kimya (kalitatif-kantitatif analiz yöntemleri, anyon-katyon analizi, içme suyunun kalitatif analizleri, gravimetrik analiz metotları, titrimetrik analiz metotları; volumetrik analiz ve hesaplama yöntemleri, enstrümental analiz yöntemleri); organik kimyaya giriş; organik kimyada temel kav- ramlar (molekül formülleri ve adlandırılmaları, yapısal formül, radikal kavramı) ve bu konulara yö- nelik açık ve kapalı uçlu deneyleri anlamak ve uygulayabilmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

SOP1004 GENEL KİMYA

Zorunlu Ders Amaç:Temel Kimya alt yapısını kazandırmak ve öğrencilerin fen okur yazarı olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Dersin İçeriği

Temel Kimya alt yapısını kazandırmak ve öğrencilerin fen okur yazarı olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Yıla Göre Sırala:

Poli(akrilik asit) / Zr-Sütunlu kil süper absorplayıcı kompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve şişme özellikleri

MOLU ZEHRA (Dergi:Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı: | DOI:10.25092/baunfbed.412169 | ISSN:1301-7985

REMOVAL OF OCHRATOXIN A FROM RED WINE BY USING RED KIDNEY BEAN PEEL

MOLU ZEHRA,SEYHAN BOZKURT SERAP (Dergi:Journal of Scientific Perspectives), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:preQuest | Cilt:2 | Sayı:3 | DOI:10.26900/jsp.2018342246 | ISSN:2587-3008

EVALUATION OF SWELLING PROPERTIES OF POLY (ACRYLIC ACID)/Zr-PILLARED K10 SUPERABSORBENT HYDROGEL

MOLU ZEHRA (Dergi:Journal of Scientific Perspectives), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:preQuest | Cilt:2 | Sayı:3 | DOI:10.26900/jsp.2018342241 | ISSN:2587-3008

Fen bilgisi öğretmen adaylarının radyoaktiflikle ilgili bilgi düzeyleri

MOLU ZEHRA,kahyaoğlu hülya,KÖKSAL ELA AYŞE (Dergi:Journal of the Turkish Chemical Society, Section C Chemical Education), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Heavy metals uptake from aqueous solutions using marine algae (Colpomenia sinuosa) kinetics and isotherms

ÖZÜDOĞRU YELİZ,MOLU ZEHRA,BÜYÜKATEŞ İNANMAZ YEŞİM,AK İLKNUR,MERDİVAN MELEK (Dergi:Chemistry and Ecology), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:28 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

Zearalenone Removal in Synthetic Media and Aqueous Part of Canned Corn by Montmorillonite K10 and Pillared Montmorillonite K10

MOLU ZEHRA,ANTEP HAYRİYE MİNE,MERDİVAN MELEK,YURDAKOÇ MEHMET KADİR (Dergi:Journal of Food Protection), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:74 | Sayı:6 | DOI:10.4315/0362-028X.JFP-10-317 | ISSN:

Biosorption of uranium VI and thorium IV onto Ulva gigantea Kutzing bliding discussion of adsorption isotherms kinetics and thermodynamic

SEYHAN BOZKURT SERAP,MOLU ZEHRA,ÇAVAŞ LEVENT,MERDİVAN MELEK (Dergi:Journal of Radioanalytical And Nuclear Chemistry), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:288 | Sayı:3 | DOI:10.1007/s10967-011-1010-5 | ISSN:

Preparation and characterization of poly (acrylic acid)/ pillared clay superabsorbent composite

MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR (Dergi:POLYMER BULLETIN), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:64 | Sayı:2 | DOI:10.1007/S00289-009-0155-7 | ISSN:

Preparation and characterization of aluminum pillared K10 and KSF for adsorption of trimethoprim

MOLU ZEHRA,YURDAKOÇ MEHMET KADİR (Dergi:Microporous and Mesoporous Materials), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:127 | Sayı:1-2 | DOI:10.1016/j.micromeso.2009.06.027 | ISSN:

Removal of malachite green by using an invasive marine alga Caulerpa racemosa var cylindracea

MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,ÇAVAŞ LEVENT (Dergi:Journal of Hazardous Materials), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:161 | Sayı:2-3 | DOI:10.1016/j.jhazmat.2008.04.125 | ISSN:

Sorption of malachite green on chitosan bead

MOLU ZEHRA,özveri coşan,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR (Dergi:JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:154 | Sayı:1-3 | DOI:10.1016/j.jhazmat.2007.10.021 | ISSN:

Reduction of ochratoxin A levels in red wine by bentonite modified bentonites and chitosan

ANTEP HAYRİYE MİNE,MOLU ZEHRA,MERDİVAN MELEK,YURDAKOÇ MEHMET KADİR (Dergi:Journal of Agricultural and Food Chemistry), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:56 | Sayı:7 | DOI:10.1021/jf073419i | ISSN:

A study of equilibrium and FTIR, SEM /EDS analysis of trimethoprim adsorption onto K10

MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR (Dergi:JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:827 | Sayı:827 | DOI:10.1016/j.molstruc.2006.04.054 | ISSN:

Equilibrium studies for trimethoprim adsorption on montmorillonite KSF

MOLU ZEHRA,SEKİ YOLDAŞ,YURDAKOÇ MEHMET KADİR (Dergi:JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:133 | Sayı:1-3 | DOI:10.1016/j.jhazmat.2005.10.029 | ISSN:

Asit Baz İndikatörlerinin Karışık Çözgenlerde Öğrenci Tasarımlı Titrasyon Uygulamaları

Akçay hüsamettin,KILINÇ ALPAT SİBEL,ÖTER ÖZLEM,DEMİR ATLI DENİZ,ÖZBAYRAK AZMAN ÖZGE,KAYA EBRU,ŞEŞEN BURÇİN,MOLU ZEHRA (Dergi:Buca Eğitim Fakültesi Dergisi), 2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:13 | DOI: | ISSN:1302-5147

TRİMETHOPRİMİN BAZI KİLLER ÜZERİNDEN SALINIMI

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:KİMYA 2005

ADSORPTION OF TRIMETHOPRIM FROM AQUEOUS SOLUTION ONTO MONTMORILLONITE K10

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:ABSTRACTS 2006

Removal percent of ochrotoxin A from wines with some adsorbents

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:XII INTERNATIONAL IUPAC SYMPOSIUM ON MYCOTOXINS AND PHYCOTOXINS

Kinetics and themodynamic studies of adsorption malachite green on chitosan bead

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:EUCHIS'07

Equilibrium studies of sorption malachite green on chitosan bead

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:EUCHIS'07

KİLLER ÜZERİNE SULU ÇÖZELTİDEN TRİMETHOPRİM ADSORPSİYONU

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:KİL 2005

Preparation, characterization and swelling behaviors of poly(acrylic acid) /pillared montmorillonite K10superabsorbent composites

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:International Conference 6th Aegean Analytical Chemistry Days 2008

Synthesis, characterization and water sorption studies of pH sensitive poly(acylic acid)/pillared montmorilonite KSF superabsorbent hydrogels

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:International Conference 6th Aegean Analytical Chemistry Days 2008

Removal of trimethoprim by using aluminium-pillared montmorillonite KSF

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:International Conference 6th Aegean Analytical Chemistry Days 2008

Montmorillonit K1, Al- ve Fe - Sütunlu Montmorillonit K10 ile Zearalnon Adsorpsiyonunun Kinetik Değerlendirilmesi

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:24. Ulusal Kimya Kongresi

Zr-sütunlu montmorillonit KSF hazırlanması ve karakteizasyonu

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:24. Ulusal Kimya Kongresi

Poli(akrilikasit)/Zr-sütunlu kil süperabsorplayıcı kompozitlerin şişme özelliklerinin belirlenmesi ve karakterizasyonu

MOLU ZEHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:24. Ulusal Kimya Kongresi

Zearalenonun montmorillonit K10, Al ve Fe sütunlu mntmorillonit K10 ile sulu ortamdan uzaklaştırılma miktarının ince tabaka kromatografisi ile tayini

H MİNE ANTEP, ZEHRA BEKÇİ MOLU, MELEK MERDİVAN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt:1 | Sayı:24. Ulusal Kimya Kongresi

 • image
  DİĞER 2007 - 2010

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Sütunlu Kil Katalizörlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

  Proje Konusu:Sütunlu Kil Katalizörlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu


 • image
  DİĞER 2005 - 2009

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Killer Üzerine Sulu Çözeltiden Trimethoprim Adsorpsiyonu

  Proje Konusu:adsorpsiyon • Adres:
 • Tel:0 388 225 4404
 • Email: