Tebrik

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Engin ASLAN'ın bebeği dünyaya gelmiştir.

Kendisini tebrik ederiz.