Tebrik

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU'nun bebeği dünyaya gelmiştir.

Kendisini tebrik ederiz.