Özel Öğrenci

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

  • Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü bir programın öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
  • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, yarıyıl başlangıcından en az on beş gün önce ilgili enstitüye müracaat ederler.
  • Özel öğrenci statüsünde iken alınan notların, muafiyet ya da kredi aktarımına, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile karar verilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı anabilim/anasanat dalı derslerinden muaf tutulabilmesi için aynı anabilim/anasanat dalına kayıtlı olması gerekir.
  • Özel öğrenci statüsündekiler, lisansüstü programlarda açılan derslerden her dönemde en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci her iki yarıyılda aldığı derslerden en fazla iki dersten muaf tutulabilir. Bu öğrenciler, aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadır. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin derslere devam ve başarı durumu hakkında, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
  • Özel öğrenci statüsündekilerden, diğer öğrencilerden alınan katkı payını aşmamak kaydıyla EYK tarafından belirlenen miktarda katkı payı alınır.
  • Özel öğrenci statüsündekilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

·         Özel Öğrenci Başvuru Formu (Buradan indirebilirsiniz.)

·         Öğrenim Belgesi

·         Transkript Belgesi

·         Kimlik Fotokopisi

·         Katkı payını yatırdığına dair Banka Dekontu

Son Güncelleme Tarihi:07.09.2018