Yayınlar

Prof. Dr. Yücel CAN 
Üniversite Öğrencilerinin Aile, Cinsiyet Rolleri ve Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları (2015)

Doç. Dr. Bülent KARA

İMALAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TUTUMLARI VE PARTİ DEĞİŞTİRME DAVRANIŞLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ:NİĞDE ÖRNEĞİ (2012)

Dr. Öğrt. Üyesi Ercan GEÇGİN 

Dersim’in/Tunceli’nin Ekonomi Evreninde Kafe, Birahane ve Restoran İşletmeciliği (2015)

Dr. Öğrt. Üyesi Mina FURAT 

TÜRKİYE'DE KADINLA İLGİLİ KALKINMA POLİTİKALARININ VE PROJELERİNİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ (2013)

Arş. Gör. Elif Nagihan TÜRKÖZ 

ÖZAL'LI ANAP DÖNEMİNDE MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ (2016)

Son Güncelleme Tarihi:04.07.2018