Bölüm Kurulu


Yönetim

Bölüm Başkanı V.: Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK

                                                                      Bankacılık Anabilim Dalı Başkan V.:Dr. Öğr . Üyesi Ayşe ERGİN ÜNAL 

                                                                            Finans Anabilim Dalı Başkan V.: Yrd. Doç. Dr. Seçkin ARSLAN  
Bölüm Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr . Üyesi Özkan HAYKIR

Bölüm Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr . Üyesi Ayberk Nuri BERKMAN

Bölüm Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr . Üyesi Ayşe ERGİN ÜNAL


Bankacılık ve Finans Bölümü Sınıf Danışmanlıkları

1. Sınıf Ders Danışmanı; Dr. Öğr . Üyesi Seçkin ARSLAN

2. Sınıf Ders Danışmanı; Dr. Öğr . Üyesi Özkan HAYKIR

3. Sınıf Ders Danışmanı; Dr. Öğr. Üyesi. Ayberk Nuri BERKMAN

4. Sınıf Ders Danışmanı; Arş. Gör. Mehmet Sinan ÇELİK


Son Güncelleme Tarihi:18.09.2018