GZFT Analizi

GZFT Analizi

GZFT 
Güçlü Yönler

1. Öğretim elemanlarının genç olması

2. Türkiye’de bu konuda öğrenim veren üniversite sayısının az olması

3. Ülkemizin konumunun finansal faaliyetler için avantajlı olması

4. Mezunların hem kamu kesiminde hem de özel kesimde çok çeşitli alanlarda istihdam edilebilmesi ve kendi işini kurabilmesi

5. Elektronik veri tabanlarına erişim sayesinde dünya literatürünün izlenebilmesi

6. Türkiye’de ve Dünyada gelişmekte olan bir sektöre istihdam sağlayan bir bölüm olması

7. Stajın zorunlu olması

Daha Fazlası

Zayıf Yönler

1. Sempozyumlara ev sahipliği yapamama

2. Öğretim elemanı sayısının az olması

3. Lisansüstü eğitim programının olmaması

4. Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinin yetersiz olması 

5. Alana ilişkin ders kitabı sayısının az olması

Daha Fazlası

Fırsatlar

1. Bölüm içerisinde iletişimin güçlü olması ve işbirliği içinde olunması

2. Fakülte içerisinde bulunan diğer bölümlerdeki öğretim üyelerinden faydalanılabilmesi

3. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık

4. Mezun olan öğrenciler için istihdam alanlarının fazla ve çeşitli olması

5. Dersi bizzat dersin hocalarının yürütmesi  ve sektörde çalışmış hocalarında dersi anlatması

6. Öğrencilerin dersin hocasına ve yardımcı öğretim elemanlarına kolayca ulaşabilmeleri

7. Derse giren hocaların bilgi birikiminin yeterliliği, derse hazır gelmeleri ve bu konuda kendilerine güvenmeleri

8. Öğrenci-öğretim üyesi ilişkisinde seviyenin korunabilmesi ve karşılıklı sağlıklı iletişim kurulabilmesi

9. Öğrencilerin isteklerini her kademedeki yönetime rahatlıkla iletebilmeleri

10. İşletmelere danışmanlık ve eğitim hizmeti verebilecek bilgi kapasitesi

11. Niğde’de ulaşımın kolay olması

12. Niğde İli’nin Ankara, Konya, Kayseri ve Adana gibi büyük şehirlere yakın olması

Daha Fazlası

Tehditler

1. Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapamama

2. Kentin küçük ve sosyal imkânların yetersizliğinden dolayı Bölüme yeni öğretim üyelerinin kazandırılamaması

3. İngilizce hazırlık sınıfının zorunlu olmaması

4. Tercihlerde küçük üniversite imajının devam etmesi,

5. Kampus içerisinde öğrencilere yönelik işletmelerin olmaması

6. Yerel, ulusal ve uluslararası tanıtım eksikliği

Daha Fazlası
Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017